ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Виконання системи проблемно-пошукових завдань пізнавального характеру

Графічний диктант

Проаналізувати будову складних речень: усно виділити граматичні основи. Поруч із номером складного речення записати його схему-модель (1+1; 1+2, 2+1, 2+2), де 1 — умовно односкладне речення, 2 — умовно двоскладне речення.

1. Чернеча гора в Каневі, де поховано Тараса Шевченка, є нашою найбільшою національною святинею (В. Смілянський).
2. Небагатьом відомо, що канівської святині могло б і не бути (В. Смілянський).
3. Верболози ще зелені, і кора їхня не гірчить повітря осіннім віддихом (О. Васильківський).
4. Щоб не заснути, він почав співати (О. Васильківський).
5. Йшли далі через ліс, і краса його набирала все нової сили (Є. Гуцало).
6. Далеко линули слова «Заповіту», і кінця-краю не було цим людським потокам (О. Іваненко).
7. Жаль розлучатися з прозорим весняним лісом, він весело сяяв у лагідному сонячному промінні (Є. Гуцало).
8. Не хотілося спускатися з кручі, праглося вбирати живий мальовничий простір (Є. Гуцало).
9. Ми знаємо: води так багато на нашій планеті (І. Падалко).
10. Відберіть у народу мову, і він ніколи більше вже не створить її (К. Ушинський).
11. У степу не було стежок, і колії доріг вели зі сходу по Придніпров’я (А. Малишко).

Ключ

Визначити вид односкладних речень, що входять до складу складних. Указати на спосіб морфологічного вираження в них головного члена.
Дослідження-моделювання (робота в парах)

Об’єднавшись у пари, змоделювати складні речення, поєднавши їх частини з правого й лівого стовпчиків. Визначити, які частини складних речень є умовно односкладними реченнями. Указати на їх вид.

1. Городи садили часом і на клечальні свята,2. У затінку дрімучого пралісу знаходиться зручне ложе,3. У часи середньовіччя вважалося,

4. На сади приходьте дивитися при місяці,

5. Іноді він бачив усе так виразно,

6. Оглянься —

коли він стоїть на небосхилі
(І. Сенченко).прожиті твої дні летять слідом за тобою (Є. Гуцало).але картоплі в такі роки виростали швидко (Ф. Рогов).що в центрі світобудови міститься людина (Із кн. «Я пізнаю світ»).що аж моторошно ставало
(О. Васильківський).звідки можна послухати сольний концерт одного з відомих карпатських водоспадів
(З календаря).

Назвати номери речень, що відповідають поданим схемам-моделям: а) 1+2; б) 2+1 (де 1 — умовно односкладне речення, 2 — умовно двоскладне речення).

Ключ: а) схемі-моделі 1+2 відповідають 1, 3, 4 і 6 речення; б) схемі-моделі 2+1 відповідають 2 і 5 речення
Лінгвістична гра «Третє зайве» (робота за варіантами)

Дослідити, у яких синтаксичних конструкціях виділені неозначено-особові речення виконують роль частин складного речення, а в яких — роль вставних речень. Знайти третє «зайве».


Варіант 1

1. Змалку нас привчають, як звертатися до мами, тата, дідуся, бабусі, сестри, брата (С. Богдан).
2. Тактовність, кажуть у народі, починається з уміння знайти правильну лінію поведінки з кожною людиною, залежно від її душевного стану (А. Коваль).
3. Здавна вважали, що треба бути дуже обережними (С. Богдан).

Варіант 2

1. Донедавна вважали, що слово «товариш» як звертання використовується для вираження взаємоповаги переважно в робітничому середовищі (С. Богдан).
2. У давнину вірили, що все живе має свій дух (С. Богдан).
3. Як розповідають, до Кирилівки Тарас Григорович Шевченко прибув у жнива, у липні місяці, до брата Йосипа (Д. Чуб).

Визначити, у яких складних реченнях умовно односкладними реченнями виражені обидві частини.
Творче конструювання

За поданими початками скласти складні речення так, щоб друга частина була:
а) умовно двоскладним реченням;
б) умовно односкладним реченням.
Виділити граматичні основи.

Зразок


1. Починає дніти… 2. Уявляється мені степ… 3. Тихо в лісі…

ІV. Структурування теоретичного матеріалу з теми шляхом виконання синтаксичного розбору односкладних речень

Пошуково-вибіркова робота на основі тексту

Прочитати мовчки текст. Визначити його стильову належність. Дібрати заголовок. Виписати односкладні речення (у тому числі й ті, що входять до складу складних речень). Зробити їх синтаксичний розбір, скориставшись алгоритмом.

Методичний коментар. Важливо, щоб учні у процесі характеристики односкладних речень зрозуміли, що граматична основа односкладного речення складається не з підмета і не з присудка, а з головного члена односкладного речення. Цей головний член може бути виражений формою присудка або формою підмета.

Уявіть себе малим, дуже малим чоловіком. Уявіть собі, що вас, того маленького чоловіка, поставили на широкій рівній оболоні, на якій зрідка стоять порослі травою старі мурашники. Оболонь укрита травою, що вам сягає до пояса. Між травою квіти аж хапають за очі своїми кольорами. А гляньте довкола себе… Ніде краю не видно. Обрій неба, наче вижолоблена півкуля, кругом вас далеко спочиває на землі. Ніде ні лісу, ні гори. Лише мурашники видно. А поїдете десять миль у який-небудь бік — те саме й те саме… Ні краю, ні берега.

Степ… Український степ зі своїми високими могилами. Це одинокі дороговкази для людей, які туди заблукають (За А. Чайковським).

АЛГОРИТМ синтаксичного розбору односкладного речення

ul_8_1

VІ. Домашнє завдання

1. Скласти узагальнювальну схему (таблицю) з теми «Односкладні речення», на матеріалі якої підготувати повідомлення в науковому стилі, наводячи власні приклади.
2. Виписати з повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» по одному прикладу кожного виду односкладних речень. Зробити їх синтаксичний розбір.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *