ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Загальна характеристика частин мови, українська мова

Хід заняття Загальна характеристика частин мови, українська мова

Морфологія (гр. morphe — форма, logos — слово, вчення) — це розділ науки про мову, який вивчає частини мови, їх граматичні ознаки і способи словозміни.

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Коментоване письмо

Записати під диктовку речення, в яких сформульовано загальні правила моральності. Виділити вивчені орфограми і пояснити свій вибір. З’ясувати, до яких частин мови належать ужиті в реченнях слова.

1) Радій успіхові товариша.

2) Будь правдивим, май мужність щиро визнати свою провину, не перекладай своєї провини на інших.

3) Кажи завжди тільки правду.

4) Дорожи довірою батьків і товаришів (П. Щербань).

Дати відповіді на питання:

1. Які частини мови є самостійними, а які — службовими?

2. За якими ознаками ви розрізняєте частини мови?

3. Чим відрізняється граматичне значення слова від лексичного? Пояснити це на прикладах.

4. Яке значення називається граматичним? Навести приклади.

V. Повторення вивченого матеріалу

Робота за підручником

Учням пропонується пригадати вивчене з розділу «Морфологія» на основі теоретичного матеріалу, поданого в узагальнювальній таблиці підручника, і з’ясувати, що для них є новим.

Запитання за матеріалом таблиці

1. Чим самостійні частини мови відрізняються від службових?

2. Чим відрізняється прислівник від усіх інших самостійних частин мови?

3. Чому вигук не належить ні до службових, ні до самостійних частин мови?

VI. Виконання вправ на закріплення вивченого

Творча робота

Прочитати вислови усної народної творчості. Сформулювати за їх змістом правила моральності, уживаючи різні частини мови.

1) Обачність — оберіг розуму.

2) У кому добра нема, у тому й толку мало.

3) Щастя мужніх знаходить.

4) Дереву ціну складають плоди, людині — труди.

5) Дерево пізнається за плодами, а людина — за трудами.

6) «Встань» людину годує, а «лінь» — марнує.

7) Без діла жити — тільки небо коптити.

8) Ліпше давати, ніж просити (Нар. творчість).

Вибірково-розподільна робота

Прочитати. Розподілити слова, ужиті в реченнях, за частинами мови: спочатку — самостійні, потім — службові. Свій вибір аргументувати.

ПРАВИЛА КУЛЬТУРИ ДІЯЛЬНОСТІ

Не сиди без діла.

Ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні.

Доводь розпочату справу до кінця.

Роби все, що вмієш, сам, не вимагаючи допомоги в дорослих.

Дотримуйся чистоти і порядку у своєму ігровому куточку, за своїм робочим столом.

Скрізь і завжди дбайливо стався до речей та іграшок.

Люби природу, дбай про тварин.

Книжку читай за столом, не загинай сторінок, бери книжку чистими руками.

Якщо чогось не зрозумів, перепитай старших чи товаришів.

Будь наполегливим у досягненні мети (З кн. «Національне виховання в сім’ї»).

Гра «Утвори слово»

Утворити від слів справжній, пізнати, радість, біда, поміч, утіха різні частини мови, визначити їх. Увести 4—5 слів у речення на тему дружби.

усі уроки української мови 6 клас-153

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Який розділ мовознавчої науки вивчає частини мови?

2. Скільки частин мови існує в українській мові?

3. За якими принципами поділяють слова за частинами мови? (Смисловий, морфологічний, синтаксичний, словотворчий.)

IX. Домашнє завдання

1. Використовуючи різні частини мови, написати твір-мініатюру в публіцистичному стилі за висловом: «Стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставилися вони до тебе».

2. Виконати синтаксичний розбір одного з речень створеного висловлювання, указати на частини мови.

Загальна характеристика частин мови, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *