ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ «ПРО ЗАСНУВАННЯ КИЄВА», «ПРО КНЯЗЯ ОЛЕГА», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Літописні оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега», українська література

Хід заняття Літописні оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега», українська література

II. Вступна частина

Під супровід спокійної музики зачитується уривок з Біблії про створення світу і людини.

На початку Бог сотворив Небо та Землю. А земля пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: «Хай станеться світло!» І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно,— і Бог назвав світло «День», а темряву назвав «Ніч». І був вечір, і був ранок, — день перший. І сказав Бог: «Нехай станеться твердь серед води, і нехай відділяє вона між водою і водою»… І сказав Бог: «Сотворімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею…

І створив Бог людину — маленьку частинку великого Всесвіту, незнаного і загадкового. Проте, кожна з цих маленьких частинок — це особистість, призначення якої творити прекрасне… Цей процес творіння триває і по сьогодні. Людина, як і Першотворець багато чого змінила з тих давніх часів, та й змінилася сама. За багатовікову історію планети народилося і пішло у вічність чимало митців: Нестор Літописець, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко та багато інших. Про декого з них ми згадаємо сьогодні на уроці.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Вступне слово учителя історії про об’єднання слов’янських земель і виникнення Давньоруської держави з центром у місті Києві; про запровадження християнства, виникнення шкіл та початок створення перших рукописних книг.

2. Слово учителя літератури про літописи:

З перекладних книг у Київській Русі великою популярністю користувалися перекладені з грецької хроніки, в яких у часовій послідовності розповідалося про події громадського та побутового характеру. За зразком цих хронік руські вчені монахи почали й самі робити записи про важливі події, свідками яких вони були або чули про них. Відомості про героїчне минуле України-Русі часто бралися із народних переказів, пісень, легенд тощо. Пізніше ці записи були зведені в окрему рукописну книжку, що звалася літописом.

Що ж таке літопис? Про це знайдіть визначення у хрестоматіях. (Учні виразно читають визначення про літопис, вміщені у хрестоматії.)

2. Робота з підручником: опрацювання матеріалу «Літописні оповіді», перказ іх змісту.

3. Слово учителя.

Наприкінці 30-х — на початку 40-х років XI ст. завершене найдавніше літописне зведення. Починалося воно розповіддю про легендарних засновників Києва — братів Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь.

На початку XII ст. монах Києво-Печерського монастиря Нестор створив «Повість минулих літ», яка поширилася по всій Русі: нею починаються всі літописи, які виникли пізніше.

4. Виразне читання літопису «Про заснування Києва»

Спочатку літопис читає підготовлений учень, потім перечитують кілька учнів.

Обговорення прочитаного:

• Про що розповідається у літописі?

• Назвіть головних героїв твору.

• Детально перекажіть літопис.

• Що нового ви дізнались?

— А зараз послухайте народний переказ «Заснування Києва».

Учитель читає переказ.

5. Спостереження учнів над прочитаними творами.

• Що спільне у цих двох зразках?

• Чим відрізняються оповіді?

Висновок: Отже, народний переказ більше подібний до казки, а літописна оповідь — до хроніки.

6. Робота над літописним оповіданням «Про князя Олега». Вступне слово учителя історії про князя Олега як історичну особу.

7. Виразне читання літопису. Обговорення прочитаного.

8. Інсценізація народного переказу «Смерть Олега».

Зробіть висновок про ці два твори.

Учні говорять, що літописне оповідання і народний переказ дуже схожі, по суті вони дублюють один одного, лише мають різний початок.

IV. Підсумкова бесіда про зразки прадавньої літератури

У всіх літописах є дуже стислі записи й докладні, в яких ширше розповідається про важливі суспільні події, обставини, характеризуються історичні особи, наводяться їхні висловлювання.

Такі оповідання написані образно, емоційно, жвавою мовою, тому літописи є пам’яткою не лише історії, а й художньої літератури.

Сьогодні на уроці ви познайомилися з двома зразками літописних оповідей. Сподіваюсь, що ви уявили зображені в них події та їх учасників, проникли в духовний світ персонажів, усвідомили виражені в них загальнолюдські ідеали.

Пам’ятайте, що кожен з вас — це також та маленька частинка Всесвіту, яку створив Бог, і в майбутньому ви також станете творцями. Дехто досягне вершин у мистецтві та культурі, дехто в науці, але ким би ви не стали, завжди залишайтесь Людиною…

V. Домашнє завдання

1. Виразно читати та переказувати літописні оповідання.

2. Виписати в зошити визначення літопису.

3. Знайти додаткові відомості про створення та оформлення рукописних книг.

Літописні оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *