СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Блок пригадування теоретичного матеріалу

Робота в міні-групах

  • Розглянути схему й підготувати розповідь про складнопідрядні речення з кількома підрядними, звернувши увагу на подану систему орієнтирів.

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

ІV. Блок осмислення теоретичного матеріалу й вироблення практичних умінь і навичок

Робота в парах

  • Проаналізувати пунктуацію в складнопідрядних реченнях з кількома підрядними. Свої висновки зіставити з теоретичним матеріалом підручника. Заповнити таблицю.
Приклади реченьПравила вживання розділових знаків
1. Людина, яка не вміє зрозуміти іншу людину, яка приписує їй тільки лихі наміри, яка завжди ображається на інших, збіднює своє життя й заважає жити іншим  (Д. Лихачов)
2. Коли розмова закінчилася й люди знову стали до роботи, німий поцікавився, хто я й за чим приїхав (В. Земляк)
3. Дикун гадав, ніби природа живее за тими самими законами споріднення, що й він, і немов між ним та природою існують особливі зв’язки (З часопису)

Приклади речень

Правила вживання розділових знаків

1. Людина, яка не вміє зрозуміти іншу людину, яка приписує їй тільки лихі наміри, яка завжди ображається на інших, збіднює своє життя й заважає жити іншим (Д. Лихачов)

2. Коли розмова закінчилася й люди знову стали до роботи, німий поцікавився, хто я й за чим приїхав (В. Земляк)

3. Дикун гадав, ніби природа живее за тими самими законами споріднення, що й він, і немов між ним та природою існують особливі зв’язки (З часопису)

VІ. Блок закріплення практичних умінь і навичок з теми

Диктант з усним обґрунтуванням

Записати речення під диктовку вчителя. Накреслити рівневі схеми, визначити вид синтаксичних конструкцій. Обґрунтувати розстановку розділових знаків між частинами складнопідрядних речень з кількома підрядними.

1. Усі історики сходяться на тому що Нестор був надзвичайно освіченою людиною добре знався і в давньоруських і в іноземних літописах які читав в оригіналі (М. Слабошпицький).

2. Якщо ж уважно читати стародавні письмена з’ясовується що наші предки подекуди успішно перемагали різні хвороби і що вони навіть робили складні хірургічні операції (О. Єфімов).

3. Розмовляй рідною мовою свого народу скрізь де її розуміють з усіма хто її розуміє (І. Огієнко).

4. Відомо що коштовний камінь діамант це лише камінь і він не може служити прикрасою доки не має відповідної оправи (О. Корніяка).

5. Зауважимо що всього кілька десятків років тому думали ніби міжпланетарний простір це вакуум і що магнітне поле Землі залишається упорядкованим майже до відстаней на багато сотень тисяч кілометрів (І. Мінасян).

6. Грімр налив у ківш меду й подав щоб усі пили й кожний сказав би свою найкращу волю (М. Реріх).

7. Отямилася Марійка тільки тоді коли човен ударило об гострий камінь і він перевернувся й почав тонути (Із кн. «Савур-могила»).

До виділених слів дібрати антоніми. Визначити вид їх (спільнокореневі чи різнокореневі). Усно скласти з ними словосполучення.

Дослідження-моделювання

Записати моделі складнопідрядних речень з кількома підрядними, уставивши між підрядними частинами сурядний сполучник і. Визначити вид підрядності.

1. Нині, коли ритм життя набуває шаленого темпу, коли не вистачає часу для спілкування, коли телебачення подекуди замінює людські стосунки, − актуальним є питання глибоких, відданих, дружніх взаємин (Л. Сохань).

2. Мати, яка сліпо захоплюється своїм дитям, яка в усьому йому потурає, може виховати морального каліку (Д. Лихачов).

3. Не лишається поза турботами щастя тих, хто вас оточує, хто ближчий до вас, чий рівень щастя можна підвищити просто, легко, без турбот (Д. Лихачов).

4. Щоб сім’я не омертвіла, щоб не відпала від національного організму, її має живити культ рідної мови (І. Огієнко).

Зробити висновок, чи завжди потрібно повторювати підрядний сполучник чи сполучне слово, якщо підрядні частини однорідні.

З’ясувати, чи однакове лексичне значення мають прикметники дружний і дружній (дружний — який відбувається одночасно, спільно, погоджено, злагоджено; дружній — заснований на дружбі, взаємній прихильності, довір’ї, доброзичливості). Увести подані слова у складнопідрядні речення з кількома підрядними.

VІІ. Блок застосування здобутих знань у процесі творчої пошукової діяльності

Дослідження-реконструювання

З поданих простих речень скласти складнопідрядні речення з однорідними підрядними, з’єднаними одиничним сурядним сполучником і. Пояснити наявність або відсутність коми в конструкціях типу

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

1. СПР з однорідними підрядними з’ясувальними: Я зрозумів. Я був неправий. Не треба карати за це (І. Цюпа).

2. СПР з однорідними підрядними з’ясувальними: З моря видно. Хлопці кидаються навтіки. По протилежній стороні гори вони збігають униз (М. Трублаїні).

3. СПР з однорідними підрядними з’ясувальними: Гарно тут стояти отак після доброї роботи й думати. Здивується напарник. Здивується й бригадир, глянувши на зораний лан (О. Сизоненко).

4. СПР з однорідними підрядними означальними: Острів Пасхи — це малесенький клаптик суші. Він загубився в безмежному Тихому океані. Кілька століть він збуджував уяву дослідників гігантськими кам’яними постатями таємничих людей (З часопису).

Пояснити правопис і спосіб утворення вжитих у реченнях прислівників. Зробити морфемний розбір їх.

Дослідження — творче конструювання (робота за варіантами)

За поданими початками скласти моделі складнопідрядних речень з кількома підрядними. З’ясувати структуру речень і вид підрядності. Обґрунтувати вживання розділових знаків.

Варіант 1

1. Найчастіше вважалося, що … і що … .

2. Найчастіше вважалося, що якщо …, то … .

3. Ми пишаємося, що …, що … і … .

4. Допомагай кожному, хто …, хто … і хто … .

Варіант 2

1. Сама мудрість без знання — безпомічна, бо … і бо … .

2. Сама мудрість без знання — безпомічна, бо, коли …, … .

3. Ми славимо тих, хто …, хто … і хто … .

4. Можна з деякою впевненістю вважати, що … і … .

Ігрове дослідження-відновлення

Відновити й записати першу строфу вірша Платона Воронька. Виразно прочитати поезію. Визначити основну думку.

Іди в заметіль до знемоги,
Питай, де вогонь у вікні,
Бо завтра цієї дороги
Не знайдеш, товаришу, ні.
П. Воронько

Дослідити структуру складних речень, ужитих у вірші. Пояснити пунктуацію у відновленій синтаксичній конструкції.

Виконання самостійної роботи творчого характеру

Подані прості речення трансформувати у складнопідрядні речення з однорідними підрядними, з’єднаними сурядним сполучником і. Пояснити вживання розділових знаків.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Переходь вулицю. Ти знаходишся на розі вулиць. Поблизу немає транспорту (умовні відношення).

2. Не вмикай на вулиці магнітофон. Не всі мають бажання слухати музику. Багатьох це просто дратує (причинові відношення).

Доповнити Правила поведінки власними 3–4 положеннями, сформулювавши їх у вигляді складнопідрядних речень з кількома підрядними.

VІІІ. Домашнє завдання

За поданими схемами-моделями скласти складнопідрядні речення з кількома підрядними:

(Коли …) і (…) , [ … ] .

[ … ] , (яка …) , (яка …) .

[ … ] , (бо (якщо …) , то …) .

[ … ] , (що , (коли …) , …) .

Скласти міні-твір-роздум на тему «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!», уживаючи складнопідрядні речення з кількома підрядними.

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *