БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Дослідження-спостереження на основі висловлювання

Прочитати текст. Визначити його стильову належність. Що виражає заголовок — тему чи основну думку? Проаналізувати синтаксичну будову тексту. Дослідити, які складні речення переважають у ньому.

ЖАЙВОРОНКОВІ ПІСНІ

Восени жайворонки зі своїми чудотворними піснями відлітають до вирію. Сиротіють без них степи й небеса, сиротіють людські душі. Зима, білі сніги, метуть хурделиці, січе пороша, від морозу лунко тріскається лід на річці. Де забарилася весна, чому не квапиться в рідні краї?

Та ось повернулась із вирію весна, а з нею повернулися додому й жайворонки. Прилетіли не самі, а разом із своїми піснями. Бо пісні жайворонкові на чужині скучали за нашими степами, за привіллям. Ось вони злетіли в піднебесся і зазвучали — одна, друга, третя! Безліч пісень зазвучало над рідною землею, їхні звуки, напоєні сонцем, пронизані радістю, посіялися додолу… Ось тут жайворонки посіяли рясну пшеницю, тут із їхніх пісень проросло жито… Запахло чебрецем, засивіло полином. Сіються над землею жайворонкові пісні, віщуючи врожай і достаток. Така, здається, непримітна сіра пташка, а здатна оновити світ своїми піснями! Співай, щасливий жайворонку, над степами в піднебессі (Є. Гуцало).

Виписати з тексту безсполучникові складні речення. Накреслити схеми.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Дослідження-аналіз з елементами зіставлення

Проаналізувати будову безсполучникових складних речень. Зробити висновок щодо структури їх. Свої міркування зіставити з теоретичним матеріалом підручника.

Жайворонки дзвенять у синьому небі, пшениця колосом шумить на полях від Полісся до Приазов’я (А. Малишко).

Тихо шелестіло листя верболозу; сичала під ногами гостролеза осока; щуча хлюпнуло, закрутивши смерчем воду; бабисько зелене витріщило очі; джмелі та бджоли дзвеніли біля квітів… (Ю. Збанацький).

Вибіркова робота

Виписати спочатку безсполучникові складні речення з двома частинами, потім — безсполучникові складні речення, що складаються з трьох і більше частин. Накреслити схеми речень.

1. Сонце ще не зійшло, над очеретами й водою стояв попелястий туман.

2. Час минав, спливало надвечір’я, небо супилося, затягуючись хмарами.

3. Дедалі меншало туману по річкових видноколах, туман розсіювався й підносився догори, далеч понад ранковим Дніпром глибшала й прозорішала, вода все помітніше міняла відтінки.

4. Розвиднялося, сонце зводилося з-за обрію неймовірно велике, розжарене, з мученицькою усмішкою на виду (З тв. Є. Гуцала).

5. Над Антарктидою формуються потужні повітряні течії, від її берегів починають свій шлях крижані мандрівники — айсберги, надра материка приховують величезні поклади корисних копалин (С. Косар).

6. До землі тулилась осінь, далекі вітри віщували негоду, все принишкло, замовкло (О. Лупій).

З’ясувати, що виступає засобом зв’язку в безсполучникових складних реченнях.

Методичний коментар. Основним засобом зв’язку в безсполучниковому складному реченні є інтонація, яка не тільки об’єднує частини речення, а й виражає смислові відношення.

Колективне опрацювання опорної схеми

Розглянути схему. Яка інформація про безсполучникове складне речення є для вас новою? Зробити висновок, що спільного в безсполучникового складного речення зі складносурядним і відмінного зі складнопідрядним.

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

Сформулювати повне визначення безсполучникового складного речення.

Творче спостереження з елементами зіставлення

Прочитати пари складних речень. З’ясувати, чи можна вважати їх граматичними синонімами. Визначити смислові відношення між частинами складних сполучникових речень, скориставшись таблицею.

1. Мені здається, що пейзажі в нас на Україні якоїсь приголомшливої краси й величі (Ю. Яновський).— Мені здається: пейзажі в нас на Україні якоїсь приголомшливої краси й величі.

2. Біжить за вітром пшениця, немов табун лисиць, і блищать на сонці хвилясті хребти (М. Коцюбинський).— Біжить за вітром пшениця, немов табун лисиць, блищать на сонці хвилясті хребти.

Дослідити, чи однакові смислові відношення властиві синонімічним конструкціям.

Зробити висновок: які смислові відношення характерні безсполучниковим складним реченням.

Смислові відношення
між частинами безсполучникового складного речення

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.inddПояснювальний диктант

Прочитати прислів’я та приказки. Визначити, які смислові відношення виражають частини безсполучникових складних речень. Списати речення, накреслити їхні схеми.

1. Обізвався грибом — лізь у кіш.

2. Робиш добро — кайся, робиш зло — зла сподівайся.

3. Кішки гризуться — мишам привілля.

4. Люди як люди: були б ми добрі.

5. Усе минається, одна правда лишається.

6. Книгу прочитав — на крилах політав.

7. Учись змолоду: пригодиться на старість.

8. Зайця ноги носять, вовка зуби годують.

9. Життя прожити — не навколо хати обійти.

10. Бережи час: його й за гроші не купиш (Нар. творчість).

VІ. Домашнє завдання

Виписати 5–6 народних висловів у формі безсполучникових складних речень. Визначити смислові відношення, накреслити схеми.

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *