Л. М. ТОЛСТОЙ «ХАДЖІ-МУРАТ». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОВІСТІ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Л. М. Толстой «Хаджі-Мурат». Історія створення повісті. Система образів, зарубіжна література

Хід заняття Л. М. Толстой «Хаджі-Мурат». Історія створення повісті. Система образів, зарубіжна література

1. Вступне слово вчителя про Л. М. Толстого

2. Виступ  з повідомленням про історію створення повісті «Хаджі-Мурат»

3. Бесіда

 • До якого жанру літератури належить твір «Хаджі-Мурат»? (Повість)
 • Які ознаки повісті ви знаєте? (Епічний прозовий твір, невеликий за обсягом, статичний сюжет, описи пейзажів, характерів героїв, наявність автора або розповідача тощо)
 • Хаджі-Мурат — це вигаданий персонаж або реальна людина? (Реальна історична особа)
 • Про які реальні події йдеться в повісті? У яких роках вони відбувалися? (Кавказька війна, 1817-1864)
 • Яку назву мала ісламська держава, де переховували рідних Хаджі-Мурата? (Імамат Чечні та Дагестану)
 • Із якою рослиною Толстой порівнює Хаджі-Мурата? (Із реп’яхом)
 • Як ви вважаєте, чому?
 • У чому, на вашу думку, полягає ідея створення твору?

4. Колективне складання таблиці «Характеристика героїв повісті»

Ім’я героя повістіХарактеристикаЦитати-тези з твору

5. Робота з текстом твору

 1. Розповідь учителя про художника Є. Є. Лансере
 2. Інтерактивна вправа «Згадаймо уривки з повісті»
  Коментар. Учитель демонструє учням презентацію, на 9 слайдах якої зображено ілюстрації Є. Є. Лансере до повісті. Кожна ілюстрація має назву й відповідає певному уривку. Учні мають по черзі переказати згадані уривки.
 3. Бесіда
 • Які риси характеру, за якими вирізняють горців, були притаманні і Хаджі-Мурату, адже відомо, що на боротьбу із ним відправляли найпідготовленіші загони російських військ?
 • Як ви вважаєте, яким було ставлення Л. М. Толстого до свого героя?
 • Чому Хаджі-Мурат вирішує просити допомоги у росіян? Про що це свідчить? Як це характеризує його?
 • Що було для Хаджі-Мурата важливішим за його життя?
 • Описи чого контрастують із подіями у житті Хаджі-Мурата? (Природи)
 • Чому, на вашу думку, автор, попри відносно важку тему твору, приділяє увагу й природі?
 • Чиї образи протиставлені у повісті ? (Із неабиякою художньою силою Толстой змалював царя Миколи І як деспота і ката, душителя свободолюбних горців. Таким саме показано й Шаміля та його сподвижника. На противагу їм письменник змалював солдат та селян як добрих та чуйних людей, які багато працюють.)
 • Якою є основна ідея твору? (Провідна ідея повісті — заперечування насилля й гноблення людини людиною.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати оповідання А. П. Чехова «Аґрус».

Ознайомитися із біографією А. П. Чехова; виписати назви міст, які відвідував або в яких жив письменник протягом усього життя.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення: 1) про життя та творчість А. Чехова, 2) про діяльність письменника в Меліховому (1892-1898), 3)про перебування в Меліховому художника І. І. Левітана та історію написання Чеховим оповідання «Стрибуха», 4) про листування Чехова з О. Л. Кніппер та іншими відомі особистостями, 5) про подорож та діяльність письменника на о. Сахалін, 6) про історію написання оповідання «Аґрус».

Л. М. Толстой «Хаджі-Мурат». Історія створення повісті. Система образів, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *