ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Виконання системи проблемно-пошукових завдань пізнавального характеру

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати висловлювання. Схарактеризувати речення за повнотою висловленої думки. Назвати неповні речення.

Я виріс на Дніпрі. Який це чарівний край! Яка течія, які береги, яка природа навколо! Гляньте ось на ці краєвиди. Але це не те, що навколо мого Канева, біля Дніпра, що залишилося в моїй пам’яті. Недавно я бачив чудовий український фільм. Тут, у Каннах, на фестивалі. І раптом -Дніпро, його розлога течія… Я почув навіть знайомий мені плюскіт води об берег (Г. Костюк).

З’ясувати, у якому неповному реченні пропущені члени визначаються з попереднього контексту, а в якому — пропущений член установлюється зі змісту самого неповного речення.

Творче спостереження з елементами зіставлення

Прочитати два уривки висловлювань. Дослідити, як впливає зміна дієслівної форми на вид речення за повнотою вираження думки. Визначити, у якому уривку вжито двоскладні неповні речення, а в якому — односкладні повні.

Іду до умовленого місця зустрічі на березі Дніпра зі своїм запеклим ворогом. Залишаю мереживо слідів на припалій росою стежці. Зволожена нічною прохолодою, пахла травами наддніпрянська земля.

П’ю всією душею чарівну гармонію світанку, як чисту джерельну воду.

Ось і призначене місце…

Ішов до умовленого місця зустрічі на березі Дніпра зі своїм запеклим ворогом. Залишав мереживо слідів на припалій росою стежці. Зволожена нічною прохолодою, пахла травами наддніпрянська земля.

Пив усією душею чарівну гармонію світанку, як чисту джерельну воду.

Ось і призначене місце… (І. Пільгук).

З’ясувати, який член (головний чи другорядний) пропущений у неповних реченнях.

Творче моделювання

Змоделювати висловлювання так, щоб зміст неповного речення визначався з попереднього контексту. Записати змодельовані висловлювання, поєднавши за змістом речення правого й лівого стовпчиків.

1 Любили учні математика Дмитра Івановича Добичина.

2 За дубом стояло теля.

3 Згадки про Україну.

4 Високо наді мною стоїть Мисливиця.

5 Сашко стоїть стрункий і міцний.

6 Стежка помалу зійшла нанівець.

А Про Дніпро, видно, йому дуже болить (Г. Костюк).

Б Згодом і зовсім пропала (І. Багряний).

В Відбилося, мабуть, заблудило (М. Вінграновський).

Г Подорослішав, виріс (С. Плачинда).

Д Ніколи не лає учнів, не насміхається (С. Плачинда).

Е Дивиться згори вниз (М. Дяченко).

Визначити, яку синтаксичну функцію виконують виділені слова.

Дослідження-характеристика

У поданих висловлюваннях виділити неповні речення. Чи зрозумілий зміст цих речень без відновлення пропущеного члена?

1. Через степ видніється смуга — то пролягав тут колись шлях до моря. На ній і трава інша (І. Пільгук).

2. Перші уроки поезії — мамині. Найбільший слід на душі — од маминої колискової «Ой, люлі-люлі, моя дитино» (В. Стус).

3. У нашій крові — орієнтація на когось. Але ще жоден народ, який орієнтувався на чужу силу, не виборов своєї незалежності (Є. Куртяк).

4. У дворі — повний погром. Двері у хлівах де розчинені, а де виламані. Посеред двору — залишки багаття (К. Лубенець).

5. Подвір’я аж сяяло чистотою, і острівці квітів цвіли по ньому там і там. Посеред двору — стара верба, а під нею — колодязь із дерев’яним на два схили дашком (М. Красуцький).

Методичний коментар. Такі речення за змістом (семантикою) є повними, а за структурою — неповними.

ІV. Виконання завдань, спрямованих на формування пунктуаційних умінь і навичок з теми

Граматична трансформація

Подані повні речення трансформувати в неповні, вилучивши з них дієслова-присудки. Записати, ставлячи на місці пропуску присудка тире.

1. Праворуч видніється очерет, ліворуч видніються тополі, сосни, яблука, черешні (І. Сенченко).

2. Обабіч гірської річки Брустурни розташовані гуцульські оселі (М. Грепиняк).

3. Над горами світить платинове, сліпуче сонце (В. Винниченко).

4. Довкола знаходиться повно мулу й ломаччя (В. Гей).

Матеріал для вчителя. 1. Праворуч — очерет, ліворуч — тополі, сосни, яблука, черешні (І. Сенченко). 2. Обабіч гірської річки Брустурни — гуцульські оселі (М. Грепиняк). 3. Над горами — платинове, сліпуче сонце (В. Вінниченко). 4. Довкола — повно мулу й ломаччя (В. Гей).

  • Чи потрібний попередній контекст, для того щоб зрозуміти зміст відновлених неповних речень?
  • Зробити синтаксичний розбір третього речення, скориставшись алгоритмом.

АЛГОРИТМ
синтаксичного розбору неповного речення

ul_8_2

Вибірково-розподільна робота

Прочитати речення. Визначити в них функцію тире. Вписати номери речень у відповідну колонку таблиці.

Тире між підметом і присудкомТире на місці пропущеного члена речення

1. До сьогодні перших українських книг дійшло небагато, а точніше — зовсім мало.

2. У центрі композиції — три пари істот з головами орлів і тулубами левів, далі з двох боків — лев і левиця (М. Русяєва).

3. Маріїнський палац у Києві — пам’ятка історії, містобудування й архітектури (О. Ламонова).

4. Парк «Софіївка» — це поєднання штучних водоспадів, гірських вершин, каналів, ставків із фонтанами, павільйонів, скульптур і мармурових статуй античних богів і богинь, філософів і поетів (О. Седак).

5. Марія Приймаченко — майстер українського декоративного мистецтва (М. Шинкарук).

6. З трьох боків фортецю захищає сухий канал, вирубаний у скелях, а з північно-східного — прірва (В. Зубач).

7. Здавна Крим — місце масового паломництва (К. Ґудзик).

8. Навкруги — темні стіни лісу (К. Ґудзик).

9. «Повість минулих літ» — першооснова вивчення історії нашого народу (Д. Степовик).

10. Освіту Сергій Параджанов здобував спочатку в Тбілісі, а потім — у Москві (С. Цалик).

11. Найважливіша риса етикету — уміння володіти собою (А. Коваль).

Сформулювати правила вживання тире між підметом і присудком у повному реченні й уживання тире в неповному реченні.

Пунктуаційний практикум

Записати народні вислови, розставляючи потрібні розділові знаки. Яку роль виконує тире в неповному реченні?

1. Від троянди пахощі, від людини праця.

2. Усяк розумний по-своєму: один спершу, а другий потім.

3. День хвалять увечері, вечір уранці.

4. Жито сіють у воду, а пшеницю в пору.

5. Людина вмивається вранці, кішка увечері.

6. Місяць потрібний уночі, а розум постійно.

7. Молоде дерево гнеться, а старе ламається.

8. Не вчи орла літати, а рибу плавати.

9. Незваному гостю місце за дверима.

10. Нема вовка без лісу, а села без лихого чоловіка.

11. Не ясла до коней ходять, а коні до ясел.

12. Поле має очі, а ліс вуха.

13. Спочатку дерево у корінь росте, а потім у крону (Нар. творчість).

З’ясувати, до складу яких складних речень входять умовно односкладні речення. Визначити їх вид.

«Ти — редактор»

Записати речення, уникаючи невдалого повтору слів. Пояснити вживання тире у зредагованих реченнях.

1. До воріт сходились і бокові вулиці: на захід сходилися до Львівської площі, на схід сходилися до майдану Незалежності (Я. Боровський).

2. У тутешньому парку росте понад дванадцять тисяч різноманітних дерев, у степу ростуть сотні видів рідкісних рослин (С. Гречанюк).

3. Праворуч був Дніпро, ліворуч був Дон (О. Сезоненко).

4. Одні люди, як відомо, захоплюються іконами, інші захоплюються картинами (І. Цюпа).

5. Велика квітка на опущеному стеблі дуже красива, її пелюстки зовні білі, а зісподу її пелюстки блакитнуваті (А. Давидов).

6. На півночі Волинської області у предковічних лісах загубилися голубоокі красені-озера. Серед них загубилося озеро Світязь (В. Мірошниченко).

7. Старший різко відштовхнувся палицями, менший відштовхнувся за ним (М. Новиков).

8. Почувся лише якийсь тріск, потім почулося шипіння (М. Новиков).

Виразно прочитати зредаговані речення. Яка інтонація властива неповним реченням на місці пропущеного члена?

VІ. Домашнє завдання

1. Записати 5–6 народних висловів, у яких уживається тире на місці пропущеного члена. Усно розкрити зміст одного з висловів.

2. Скласти й записати діалог (10­12 реплік) на побутову тему, використовуючи неповні речення.

ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *