РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ А, АЛЕ, І). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ А, АЛЕ, І). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ А, АЛЕ, І). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Повідомлення теми, мети й завдань. Оголошення епіграфа

Як тебе прославити, рідна земле?
Не одною квіткою змалювати, не одним кущем чи деревом, а всю тебе показати,— широку, прекрасну й родючу?
К. Білокур

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Робота з текстом (спостереження над реченнями з однорідними членами у зв’язному висловлюванні)

Прослухати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання. Дібрати до тексту заголовок.

Благословенним і чарівним уважається той край, де барвінок росте. А росте він у Карпатах, лісостепу, Західному Поліссі, переважно в дубових та дубово-грабових лісах.

Прекрасна, осяйна це рослина. Вічнозелений чагарничок на постійно ввійшов у побут, звичаї та обряди нашого народу. Коли розливалися весняні води, дівчата на Україні починали співати веснянки. Наставала радісна, бентежна пора оновлення в природі, воскресіння зелен-квіту, пробудження нових почуттів у людських серцях, надій і сподівань. І серед пісень цієї пори — чимало про барвінок.

Рослина ця не тільки декоративна, пісенна, а й цілюща. Згадки про її лікарські властивості сягають сивої давнини. Барвінок був відомий античним лікарям (А. Кондратюк).

Пригадати з уроків української мови в початкових класах, які члени речення називаються однорідними. Виписати з тексту речення з однорідними членами. Визначити їх вид (означення, додаток, обставина).

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Проблемна демонстрація навчального матеріалу на основі зв’язного висловлювання

1. Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Знайти у тексті непоширені речення. Накреслити їх схеми.

ТИХО В ЛІСІ ВЗИМКУ

Тихо і спокійно зимового дня в лісі. Стоять стрункі, високі, нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбурі дуба. Це він шукає жучків і комах під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під дубом і оглянувся. Десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніло, заспівали синички і горобці. Впала сніжинка на кущ шипшини (За В. Сухомлинським).

2. Розглянути схеми. Поставити запитання до виділених слів (робота з опорною схемою).

m103Коментар. Однорідними називаються члени речення, які відповідають на одне і те ж питання і відносяться до одного й того самого члена речення. Однорідні члени не залежать один від одного і з’єднуються між собою за допомогою:
а) інтонації переліку або протиставлення і сполучників;
б) тільки інтонації.

Наприклад:

m104Однорідними можуть бути головні і другорядні члени речення. Однорідні підмети залежать від присудка, однорідні присудки — від підмета. Другорядні однорідні члени речення залежать від головних членів або інших другорядних.

Пізнавальне завдання на зіставлення речень з однорідними членами

Порівняти речення. В якому з них перелік має завершений характер, а в якому — перелік можна продовжити? Прочитати речення з правильною інтонацією. Звернути увагу на знак паузи між словами.

На весільні урочистості із зеленого листя барвінка плетуть гірлянди і вінки.

Вінки з барвінка символізують вірність, / постійність почуттів, / міцність шлюбу.

Пояснити наявність чи відсутність розділових знаків між однорідними членами.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творчий диктант на доповнення тексту необхідними за змістом сполучниками
Прочитати мовчки текст. Визначити його жанр. Списати, уставляючи необхідні за змістом сполучники (і, та, а, але). Розставити розділові знаки. Пояснити, перед якими сполучниками між однорідними членами кома ставиться, а перед якими — ні. Зіставити свої висновки з теоретичними відомостями.

Запам’ятай!

Між однорідними членами ставиться кома, якщо вони з’єднані тільки інтонацією або інтонацією та сполучниками а, але.m105Перед сполучниками і, та (у значенні і), ужитими один раз, кома не ставиться.m106У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді, коли турки … татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги в одне село … винищили там усіх людей. Лише один парубок … дівчина сховалися в лісі … не врятувалися від бусурман. Парубка люті зайди зарізали … дівчину задушили. Ото з парубочої крові й виріс барвінок у лісі, … губами дівчини полилася чиста вода (Нар. творчість).

Підкреслити однорідні члени речення, визначити їх вид.

Виписати з тексту синоніми до слів турки і татари.

Виділити граматичні основи в останньому реченні. Дослідити, що з’єднує сполучник.

Конструктивне завдання на трансформацію синтаксичних одиниць (реконструювання двох простих речень на одне з однорідними членами)

Перебудувати подані прості речення на речення з однорідними членами, використовуючи потрібні за змістом сполучники, уникаючи повторів однакових слів. Підкреслити граматичні основи.

1) На верболозах біля річок з’являються пухнасті котики. Вони з’являються і біля ставків. На узліссях також з’являються пухнасті котики.

2) Таке буває в лютому. Інколи таке буває навіть у січні.

3) Цвіт верби не тільки зворушливе диво природи. Цвіт верби — вражаючий символ краси.

4) Навесні вербові котики тішать нас надією. Вони звеселяють наше серце. 5) Верби укріплюють береги. Вони стримують наше серце. У посушливих місцях верби зупиняють піщані заноси.

Прочитати побудовані речення, дотримуючись правильної інтонації.
Визначити, яким реченням відповідають схеми:

m107

4. Користуючись тлумачним словиником, з’ясувати значення слів верболози, узлісся.

Відтворення деформованого тексту

Уважно прочитати речення. З’ясувати, чи є вони зв’язним висловлюванням. Переставити їх таким чином, щоб утворився текст. Записати його, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити однорідні члени речення.

Ніколи не забуде дрімучих лісів з гордими смереками ялицями кедрами. Хто побував хоч раз у Карпатах, той на все життя запам’ятає стрімкі скелі і глибокі ущелини.

Але чи не найпершою красунею серед усіх полонинських квітів і цінних лікарських рослин є джинжура. Море квітів і запашних трав. Усіма кольорами веселки переливаються дзвіночки красавки душниці бузкової арніки гірської наперстянки пурпурової.

Відвар джинжури застосовують і при лікуванні запущених гнійних ран екземи. Відвар з кореневини цієї рослини збуджує апетит поліпшує травлення підвищує кислотність та поліпшує якісний склад шлункового соку. У народній медицині відвар коріння джинжури вживають при захворюванні легенів хронічних бронхітах малярії ревматизмі та хворобах печінки. Препарати його діють заспокійливо знімають втому та збудження (За Ф. Мамчуром).

Накреслити схеми речень спочатку з однорідними головними членами, а потім — з однорідними другорядними членами.

Запам’ятати наголос у словах арніка, джинжура, душниця, наперстянка.

Визначити, в якому значенні вжито виділене слово. Скласти речення так, щоб це слово набуло іншого значення.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які члени речення називаються однорідними?

2. Які члени речення можуть бути однорідними?

3. За яких умов між однорідними членами ставиться кома? Коли між однорідними членами кома не ставиться?

IX. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення про однорідні члени речення. Проілюструвати теоретичний матеріал прикладами речень із поданого тексту.

На порозі будинку з’являється високий світлочолий чорновусий і лагідний батько. Він бере на руки сина і високо підкидає до променистого мережива старої липи.

Батько стоїть замислений під зеленим наметом. І вже снується виткана з тої млистої духмяної куряви дивна казка. Обіч дороги стоять тополі ясени каштани. Жайворонки в’ються над головою засипають віз піснями і квітами (За І.Цюпою).

2. Списати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкреслити в реченнях однорідні члени. Цифрами позначити види речень з однорідними членами: а) цифрою 1 — речення з однорідними головними членами; б) цифрою 2 — речення з однорідними другорядними членами; в) цифрою 3 — речення з однорідними головними і другорядними членами. Накреслити схеми речень з однорідними членами.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ А, АЛЕ, І). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *