СИНОНІМІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СИНОНІМІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СИНОНІМІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Стилістичний експеримент-трансформація

Спробуйте переробити прості речення з попереднього завдання на складні.

Якого стилістичного відтінку вони набули після трансформації?

Самостійна робота з пам’яткою

Прочитайте пам’ятку. Зробіть виписку-конспект основних її положень.

ПАМ’ЯТКА

Синонімічними є:

дієприкметникові звороти й підрядне означальне речення: Усіх зацікавила інформація, яку передали по радіо. — Усіх зацікавила інформація, передана по радіо;

обставини, виражені іменниково-прийменниковими сполучниками, дієприслівниками та обставинні підрядні речення: після повернення з концерту… — повернувшись із концерту… — коли повернувся з концерту…

З метою економності вислову й точності відтворення думки в українській мові часто вживають дієприкметникові та дієприслівникові звороти.

Рекомендації щодо їх вживання такі:

Дієприкметникові звороти замінюють додаткові підрядні речення і дозволяють уникнути надмірного повторення сполучного слова «який».

У діловому, науковому стилях краще вживати прості речення з дієприкметниковим зворотом, у розмовному мовленні — складнопідрядні з підрядними означальними, оскільки в підрядних означальних бліьше виразно підкреслюється дія, у дієприкметникових зворотах — ознака.

Дієприслівникові звороти коротші і динамічніші, ніж аналогічні їм значеннєві форми обставинних підрядних речень.

Дієприслівниковим зворотом не можна висловити значення часу, причини, умови. Тому якщо треба зберегти смисловий відтінок одного з цих типів підрядних речень, його не слід замінювати дієприслівниковим зворотом.

Паралельне вживання синонімічних структур сприяє уникненню одноманітності мовлення, урізноманітнює його.

Не рекомендується розпочинати речення або абзац дієприслівниковими зворотами, бо це збільшує його обсяг і надає сухого, трафаретного, канцелярського звучання усьому тексту.

Оскільки смислова близькість дієприслівникових зворотів до підрядних речень менша, ніж у прикметникових зворотів, під час заміни — якщо є можливість вибору — про це слід пам’ятати.

Лінгвістичне конструювання

Виділені частини складних речень замініть дієприкметниковими зворотами. Перебудовані речення запишіть, звороти підкресліть. Поясніть уживання розділових знаків.

Зразок: Стрічатиме нас деревце, що ми посадили в юності. — Стрічатиме нас деревце, посаджене нами в юності.

1. Зневажена тобою рідна мова — немов діброва, яку знищив вогонь.

2. Поет стає корінням лісу, який називають народ.

3. В історії є постаті, про які люди забули.

4. Вірте кожному слову, що ви від мене почули!

Прочитайте подані прислів’я. Перепишіть, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки. Доберіть до поданих речень синонімічні конструкції з підрядними умови.

Зразок. Не знаючи броду, не лізь у воду. — Як не знаєш броду, не лізь у воду.

1. Не/знаюч.. броду, не/лізь у воду.

2. Не/ро..бивши краш..нки, не/сп.. чеш яєчні.

3. Не/нах..лившись, з кр..ниці води не/нап’єш..ся.

4. Не/навчивши в п..люшках, не/навчиш.. і в подушках.

5. М..ясом хвал..т..ся, юшки не/ ївши.

6. Не/скуби, не/повивши.

Мовна трансформація

Знайдіть у поданих реченнях відокремлене означення. Замініть ці означення підрядними частинами. Запишіть перебудовані речення українською мовою, використовуючи під час перекладу слова з довідки.

Зразок: В последний месяц произошли события, очень расстроившие Андрея. — В останній місяць сталися події, що дуже схвилювали Андрія.

1. Автор благодарит практиков-воспитателей, оказавших помощь в проведении исследования (Р. Буре).

2. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку (К. Паустовский).

3. Окно моей комнаты выходило в сад, заросший смородиной, малиной и крапивой вдоль* забора (Ю. Казаков).

4. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно** бежали по берегам (К. Паустовский).

5. Язык есть самая живая, самая обильная*** и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения (К. Ушинский).

Доповніть подані конструкції. Запишіть їх. Який вид підрядних обставинних утворився? Поясніть уживання розділових знаків в утворених реченнях.

1. Щоб досягнути успіху, ….

2. …, аби відшліфувати свій характер.

3. В ім’я того щоб стати корисним своєму народові, ….

4. Треба багато часу приділяти самоосвіті для того, щоб ….

5. Щоб налагодити зв’язки між містамипобратимами, …

До утворених речень доберіть синонімічні прості іменниково-прийменникові конструкції. Запишіть їх.

VII. Домашнє завдання

Виписати з підручника (біології, історії, правознавства тощо) 7–8 складнопідрядних речень з підрядними причини. Які сполучники найхарактерніші для цих речень? Доберіть до них синонімічні прості конструкції. Записати їх.

СИНОНІМІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *