ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль, українська мова

Хід заняття Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль, українська мова

IV. Генералізація знань (актуалізація мотиваційних резервів)

Колективна робота над текстом

Прочитати текст. Пояснити його заголовок. Визначити тему й основну думку тексту. Відповідь обґрунтувати прикладами з тексту.

ЗВІДКИ ДО НАС ПРИЙШОВ ТРИЗУБ?

19 лютого 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про Державний Герб України». Цією постановою був затверджений малий герб нашої держави — золотого кольору тризуб на синьому щиті.

Тризуб є найдавнішим серед знаків, що використовується і сьогодні. Цей знак зустрічався на кам’яній застібці часів Трипільської культури (5—3 тис. років до н. е.), яку було знайдено біля дніпровського острова Шанця. Зображення тризуба з’являються у першому столітті нашої ери на монетах, наприклад, на грошових знаках боспорських царів.

Багато дослідників схиляються до думки, що тризуб веде походження з грецької культури. Узагалі, існує понад сорок версій, що пояснюють походження тризуба…

Своє відродження тризуб знайшов у малому гербі нашої держави. Тризуб як складова частина входить і до проекту Великого Герба держави (За енциклопедією «Що?Як? Чому?»).

Виписати з першого й останнього абзаців іменники. Поставити до них запитання. Визначити синтаксичну роль. Яке значення виражає кожний іменник?

Знайти власні назви. Пояснити їх правопис.

Створення мовленнєвої ситуації на основі роботи з таблицею (вивчення лінгвістичного матеріалу)

Розглянути таблицю.

Що означає? На які питання відповідає? Які має морфологічні ознаки? Яку синтаксичну роль виконує?
ПредметХто? Що?Загальні й власні назви, істоти і неістоти, рід, відміна, число, відмінокПідмет, присудок та інші члени речення

Дати відповіді на питання:

1. Що називається іменником?

2. У якому розділі науки про мову вивчається іменник?

3. На які питання відповідає?

4. Які морфологічні ознаки властиві іменникові?

5. Яку синтаксичну роль виконує іменник?

Уявити ситуацію, що вам доручили розказати учням 6 класу про іменник як частину мови. Скласти зв’язне висловлювання і розказати своїм однокласникам.

Коментар. Увага! Іменники бувають з конкретним і абстрактним значенням.

Конкретні Абстрактні
Виражають поняття, в яких передається все те, що сприймається безпосередньо органами чуття: палац, школа, дідусьНазви узагальнених понять — якостей, властивостей, дій, процесів: ніжність, вибори, докір

Пошукова робота

Узагальнити одним словом поняття, записані в кожному рядку.

1) Тарас, домовик, чоловік, добряк — … .

2) Книжка, парта, вазон, окуляри — …

3) Дерево, трава, квітка, боровик — …

4) Дощ, веселка, вітер, сніжинка — …

5) Соловей, корова, Гнідко, щука, кіт — …

6) Школа, пошта, інститут, бібліотека, лікарня — …

7) Пильність, здібність, доброта, точність, увага — …

8) Читання, похід, малювання, праця, горіння — …

Який висновок можна зробити про назви предметів в українській мові?

Зробити фонетичний розбір виділених слів.

VII. Домашнє завдання

1. Написати твір-мініатюру на тему «Традиції та обряди в моїй родині». Визначити синтаксичну роль використаних іменників.

2. Яку із сорока версій про походження тризуба ви знаєте? Підготувати усну розповідь (у разі потреби скористатися науковою літературою). Навести 5—6 прикладів іменників, що належать до конкретних і абстрактних.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *