ОГЛЯД ЖИТТЯ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА (АНЧЕЛЯ). ЗВ’ЯЗКИ ПОЕТА З УКРАЇНОЮ. ПОГУКИ НОВОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ ДОСВІДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТА. МОДЕРНІСТСЬКЕ ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ ГОЛОКОСТУ В ПОЕЗІЇ «ФУГА СМЕРТІ», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Огляд життя Пауля Целана (Анчеля). Зв’язки поета з Україною. Погуки нової поетичної мови для втілення досвіду Другої світової війни у творчості поета. Модерністське зображення трагедії голокосту в поезії «Фуга смерті», зарубіжноа література

Перебіг заняття Огляд життя Пауля Целана (Анчеля). Зв’язки поета з Україною. Погуки нової поетичної мови для втілення досвіду Другої світової війни у творчості поета. Модерністське зображення трагедії голокосту в поезії «Фуга смерті», зарубіжна література

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Кілька учнів зачитують домашні творчі роботи або розгорнуті відповіді на запитання.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Феноменом», «останнім яскравим спалахом» австрійської літератури імперії Габсбурґів, чаклуном поезії другої половини ХХ ст., творцем «абсолютного вірша» і винахідником «мови оніміння», «сліпучою кометою Галлея» і «поетом ІІІ тисячоліття» дослідники та літературні критики називали автора, якого світові подарувала Україна — Пауля Целана. Про його творчість ми поговоримо сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Вступне слово

— Навіть якщо б ми заговорили тільки про один із талантів Пауля Целана, навіть цей один талант відкрив би нам дійсно унікальну особистість. Крім занять літературною творчістю Целан був також майстром перекладу. Завдяки його неперевершеним перекладам з англійської, французької, російської, італійської, румунської, португальської, гебрайської ніби по-новому німецькою зазвучали Вільям Шекспір та Михайло Лермонтов, Поль Верлен та Артюр Рембо, Ґійом Аполлінер та Джузеппе Унґаретті, Олександр Блок та Рене Шар, Осип Мандельштам та багато інших майстрів красного письменства.

2. Огляд життя та творчості Пауля Целана

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням (запис до зошитів)

  • За повідомленнями однокласників складіть опорний конспект.

Очікуваний результат

23.11.1920 р. Чернівці (Черновиці) — народився Пауль Анчель, німецько-мовний єврей румунського підданства → 1926-1930 рр. — народна школа → 1930-1938 рр. — греко-латинська гімназія → з 1938 р. вивчає медицину у м. Тур (Франція) → 1939 р. — початок Другої світової війни → Чернівці (університет, романська філологія) → 28.06.1940-22.06.1941 рр. — «радянський громадянин» → 1941-1944 рр. — окупація, утрата всіх рідних, робота у трудовому таборі → 1944 р. — повернення до Чернівців, університет → початок 1945 р. — відновився в румунському підданстві → 1945 р. — Бухарест → 1947 р. — Австрія (Zelan-Celan) → 1948 р. — Париж → 20-21.04.1970 р. — Париж, міст Мірабо.

3. Словникова робота

Голокост (у перекладі з грец. — спалений цілком) — загибель значної частини єврейського населення Європи (понад 6 млн) упродовж 1933-1945 рр. У роки війни нацисти створили 22 табори смерті. Один із найстрашніших — Освенцім (Аушвіц).

Фуга — поліфонічний музичний твір, у якому тема (або кілька тем) почергово варіюється у всіх голосах, послідовно повторюється кількома голосами. За будовою фуга містить три основних розділи У першому тема проводиться в усіх голосах, друга частина будується вільніше: тема розвивається по черзі в різних голосах. У заключному розділі фуги затверджується головна тональність твору.

4. Виразне читання твору «Фуга смерті» П. Целана

5. Символізм назви літературного твору

  • Як ви вважаєте, чому вірш названо саме так? Що тут спільного із музичним терміном?

Класичний музичний зразок — фуги Й. С. Баха. Аналогічно побудований целанівський вірш: лірична оповідь у ньому кружляє в колі тих самих тем. Однак слово «фуга», винесене у назву вірша, не лише пояснює його жанр: воно породжує навколо себе додаткове коло асоціацій, передусім пов’язаних із контекстом німецької культури. Для посилення емоційного впливу П. Целан використовує форму музичної фуги. За цим принципам побудовано також композицію Целанової «Фуги смерті». Особливості синтаксису поезії підкреслюють її «музичну організацію»: позбавлений знаків пунктуації, текст ллється, створюючи скорботну мелодію, у якій різні голоси сприяють розвитку та посиленню основної теми Як і музичний твір, «Фуга смерті» спричиняє, передусім, емоційні переживання, шок, і тільки потім читач намагається усвідомити значення образів та асоціації, які ці образи викликали Саме з цих асоціацій і намічаються тема, мотиви твору.

  • Яким є загальний настрій вірша?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда-узагальнення

  • Як ви вважаєте, які життєві обставини вплинули на творчий розвиток Пауля Целана?
  • Яким ви уявляєте Пауля Целана як людину?

2. Інтерактивні вправи «Мікрофон», «Одне слово»

  • Завершіть речення: «Пауль Целан — людина…».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виразно прочитати «Фугу смерті» П. Целана, уміти аналізувати вірш.

2. Індивідуальне (для охочих): із додаткової літератури та інтернет-ресурсів дібрати цікаві факти про життя Пауля Целана.

Огляд життя Пауля Целана (Анчеля). Зв’язки поета з Україною. Погуки нової поетичної мови для втілення досвіду Другої світової війни у творчості поета. Модерністське зображення трагедії голокосту в поезії «Фуга смерті», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *