ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Сприймання й усвідомлення теоретичного матеріалу з теми у процесі практичної роботи

Творче спостереження з елементами аналізу

Виразно прочитати висловлювання. Звернути увагу на інтонацію безсполучникових складних речень. Довести або спростувати твердження, що цьому текстові характерне багатство інтонаційних переходів.

КВІТУЧИЙ КУТОЧОК ПОДІЛЛЯ

Темною громадою прийняв нас ліс, очам стало легше після золотого сяйва пшеничного поля. Переспіви жайворонків залишилися позаду, звідусіль почулося лісове різноголосся: у верховітті бормоче про щось своє старий ворон, у квітках терену виспівує соловейко, далеко розноситься перестук дятла. Рясна вранішня роса розсипами діамантів переливається в павутинні сонячних променів — день буде погожий. Вікові дуби широко розкинулись як могутні велетні; білими маячками розсипались по лісі берези; у медовому цвітінні розлогої липи чується бджолиний гул.

Скельця неба виблискують під ногами на лісовій дорозі — позавчорашній дощ напоїв землю і залишився спогадом в колії від возу лісника та глибоких круглих відбитках копит. П’янке повітря наповнює легені, хочеться впасти на густий килим трави, закрити очі і розчинитись у розлитому навкруги щасті, стати краплиною роси, листочком барвінку, забути про світ за краєм узлісся. Усе навкруги дихає спокоєм — час ніби зупинився в цьому квітучому куточку Поділля (За Є. Гуцалом).

Довести, що основним засобом зв’язку в безсполучниковому складному реченні є інтонація, яка не тільки об’єднує частини складного речення, а й виражає різні смислові відношення.

Дослідження-відновлення

Відновити відомі вам прислів’я і крилаті вирази. Простежити, як впливає інтонація речень на розділові знаки.

1. Вік живи, … .

2. Любіть книгу: … .

3. З вовком жити — … .

Умовними позначеннями зобразити інтонацію кожного безсполучникового складного речення. Сформулювати висновок про співвіднесеність інтонації і смислових відношень.

Коментар. Нагадуємо,

що Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd позначає підвищення голосу;

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.inddпозначає зниження голосу;

/ позначає середню паузу в середині речення; // позначає тривалу паузу в середині або в кінці речення. Якщо для безсполучникового складного речення характерна інтонація переліку, то між його частинами ставиться або кома, або крапка з комою; якщо характерне зниження голосу (тону) в кінці першої частини, то ставиться двокрапка; якщо характерне підвищення голосу (тону) в кінці першої частини, то ставиться тире. Колективне опрацювання теоретичного матеріалу (робота з таблицею)

Інтонація в безсполучниковому складному реченні

Вид інтонаціїОсобливості інтонації

Приклади

Інтонація перелікуНезначна пауза між частинами, які вимовляються з посиленням голосу і невеликим спадом перед паузою. Виражає логічну однорідність (одночасність, послідовність) і використовується здебільшого в безсполучникових реченнях, співвідносних із складносуряднимиМіж туманними зорями ловили вітер вітряки, під туманними зорями лежала хліборобська сторона (М. Стельмах)
Інтонація зіставленняХарактеризується виразною паузою між частинами, перша з яких вимовляється підвищеним тоном, а друга — зниженим. Однаковий логічний наголос робиться на зіставлюваних словахПора пройде — інша прийде (Нар. творчість)
Інтонація зумовленостіВиражає допустові, умовні, наслідкові, часові відношення тощо. Вона близька до інтонації зіставлення, але наголос у реченнях не такий симетричнийТут було вже зовсім видно — місяць підбився вгору (Ю. Збанацький)
Пояснювальна інтонаціяВиражає причинові, з’ясувальні, пояснювальні відношення. Вона характеризується зниженням голосу й виразною паузою перед тією частиною, що пояснюється. Друга частина вимовляється швидким темпомУсяк розумний по-своєму: один — спершу, а другий — потім (Нар. творчість)

Інтонаційний практикум з елементами класифікації

Прочитати речення вголос, правильно інтонуючи їх.
Згрупувати речення за видами інтонації:
а) безсполучникові складні речення з інтонацією переліку;
б) з інтонацією пояснення;
в) з інтонацією зумовленості;
г) з інтонацією зіставлення.

1. Два голуби гуде, голубка туркоче (Нар. творчість).

2. Защебетав соловейко — пішла луна гаєм (Т. Шевченко).

3. Мені здається: твої очі у мою душу світять з вишини (В. Сосюра).

4. Сонце зайшло, степові озера стали на якийсь час темно-червоними (О. Гончар).

5. До мови доторкнешся — м’якше м’яких вона тобі здається (П. Тичина).

6. Умовк Кобзар, сумуючи: щось руки не грають (Т. Шевченко).

7. Вітер війнув — листя з клена жовте, жовтаво-золоте полетіло (П. Тичина).

8. Не русалонька блукає — то дівчина ходить (Т. Шевченко).

9. Зійде сонце — утру сльози (Т. Шевченко).

Сформулювати власну гіпотезу щодо стилістичної функції безсполучникових складних речень.

Коментар. Безсполучникові складні речення вживаються в усіх стилях мовлення, але майже не характерні для наукового, якому властива чітка логічність, підкреслена сполучниками сурядності й підрядності. Вони широко вживаються у стилі художньої літератури, публіцистичному стилі та розмовній мові, де важливу роль відіграє інтонація — один з основних засобів оформлення їх.

Вибірково-розподільна робота (робота в парах)

Накреслити й заповнити таблицю, використовуючи відомості про смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Записати номери речень у відповідні колонки таблиці.

ІнтонаціяПерелікуПоясненняЗіставлення

Зумовленості

Смислові відношення
Приклади речень

1. На небі сонце — серед нив я.

2. Тихо пливе блакитними річками льон, ячмінь хилиться і тче з тонких вусів зелений серпанок (З тв. М. Коцюбинського).

3. Поруйнуєш гніздо лелек — зазнаєш страшного лиха.

4. Зважте самі: шлях із Південної Африки, туди й назад, нараховує п’ять тисяч кілометрів (З тв. О. Потапенка).

5. Застигли повні махрові жоржини, тут же духмяно пахнуть чорнобривці (А. Шиян).

6. Оглянешся — прожиті твої дні летять слідом за тобою (Є. Гуцало).

7. На широкій долині розлився довгий став — кругом нього біліє смуга з вишневих та черешневих садків (І. Нечуй-Левицький).

8. Між небом і землею якась таємна змова: якоюсь таємницею віє від них, од того необмеженого синього простору (М. Коцюбинський).

ІV. Узагальнення теоретичних положень з теми

Подумати й дати відповіді на запитання

1. Які складні речення називають безсполучниковими? Навести приклади.

2. До яких складних речень безсполучникові складні речення синонімічні? Довести це на прикладах.

3. Які смислові відношення характерні безсполучниковим складним реченням?

4. У чому особливість інтонування безсполучникових складних речень? Від чого залежить інтонація в цих синтаксичних конструкціях?

VІ. Домашнє завдання

Скласти твір у художньому стилі на тему «Чарівний дивосвіт природи», використовуючи безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *