УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Відтворення теоретичних відомостей

Зіставлення нових знань із базовими на основі актуалізації знань з теми

Порівняти два речення з однорідними членами. Чим вони відрізняються? Подумати і сказати, чому в другому реченні перед однорідними членами ставиться двокрапка.

1. У народній медицині відвар коріння джинжури вживають при хворобах легенів, хронічних бронхітах, малярії, ревматизмі та хворбах печінки.

2. У народній медицині відвар коріння джинжури вживають при різних недугах: хворобах легенів, хронічних бронхітах, малярії, ревматизмі та хворобах печінки.

Спостереження над інтонацією в реченнях з однорідними членами

Прочитати, дотримуючись правильної інтонації. Умовним значком (/) показати паузи. Однією лінією підкреслити слова, на які падає логічний наголос.

Картина була незвичайна. Все було краще могутніше веселіше. Пливло безупинно неслося вперед шуміло блищало на сонці все вода хмари плав (О. Довженко).

Списати, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкреслити однорідні члени речення. Накреслити схеми.

Коментар учителя. У реченні може бути і слово із загальним значенням, яке включає в себе значення всіх однорідних членів. Таке слово називається узагальнювальним. Узагальнювальні слова виражаються найчастіше іменниками, займенниками або прислівниками і виступають у ролі того самого члена речення, що й однорідні члени. Наприклад: Навкруги нашої школи ростуть квіти: троянди, айстри, гвоздики.

m110Після узагальнювального слова перед однорідними членами речення ставиться двокрапка. Але якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то перед ним ставиться тире. Порівняйте схеми:

m111

IV. Виконання системи практичних завдань

Мовний аналіз синтаксичних конструкцій у зв’язному висловлюванні

Прочитати текст. Виписати з нього речення з однорідними членами, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкреслити слова, на які падає логічний наголос. Накреслити схеми речень з узагальнювальними словами.

БДЖОЛИНА МУЗИКА

З ранку до вечора на пасіці дзенить бджолина музика. Бринить музика скрізь і біля вуликів і в саду і в квітучій гречці. Весь світ співає. Все співає і синє небо і сонце.

А може, тоненькі струни у квітках? Може, натягло їх сонце між пелюстками? Прилетить бджола до квітки сяде між пелюстками й грає на тих маленьких струнах маленькими лапками (За В. Сухомлинським).

Визначити синтаксичну роль узагальнювальних слів і однорідних членів. Зробити висновок: чи можуть бути узагальнювальне слово й однорідні члени різними членами речення.

Творчий диктант на розширення речень шляхом уведення в них узагальнювальних слів

Вставити в речення з однорідними членами узагальнювальні слова. Записати утворені речення, пояснити розділові знаки в них.

Нема на світі кращого місця, ніж рідний край! У ньому є ліси сади байраки. Кудись летять гуси журавлі лебеді. Щебечуть під небесами ластівки жайворонки й овчарики. По садах цвітуть вишеньки черешеньки груші та яблуні. У полі пахне материнкою чебрецем горицвітом. Уздовж лісових доріжок дозрівають полуниці смородина ожина (З журналу).

Творче конструювання (робота в парах). Скласти й записати 2—3 речення з однорідними членами, пов’язаними із попередніми за змістом.

Моделювання речень з однорідними членами

Доповнити речення однорідними членами, уставляючи потрібні розділові знаки: двокрапку і коми.

1) … повсюди лежала роса.

2) Уранці пахло нектаром польових квітів … .

3) … різними кольорами переливався ліс над річкою.

4) Почувся передсвітанковий перегук лісових пташок … .

З’ясувати синтаксичну роль узагальнювальних слів і частини мови, якими вони виражені.

Визначити граматичні основи. Знайти речення, що складається з одного головного члена. Накреслити його схему.

V. Самостійна робота творчого характеру

Прослухати текст. Скласти й записати план висловлювання. Написати докладний переказ, використовуючи однорідні члени речення. З’ясувати вид однорідних членів та частини мови, якими вони виражені.

ЯК МИ САДИЛИ САД

Недавно наш клас вирішив посадити сад. Яких ми яблунь насадимо, яких груш, абрикосів, слив, вишень! Навколо саду вирішили посадити захисну смугу з акацій, кленів, беріз. Уже місяць ми воюємо з пустирем, звільнили від бур’янів і терну величезну площину.

У жовтні привезли до школи саджанці яблунь і груш. Я, Тимко, Стьопа і Якимчук руками розправляли корінці, присипали їх пухкою землею, заступом біля кожного деревця робили лунки. Спочатку у відкритій ямі ми забивали довбнею в дно кілок. Тимко зробив гарну довбню, замашну, зручну. Потім ми прив’язали до кілка посаджене деревце вгорі і внизу, щоб не розхитував вітер.

Яка була радісна, хороша робота! (За О. Донченком).
Лексична робота (Терно — колючий кущ родини розових, що дає темно-сині їстівні плоди з терпким кисло-солодким присмаком (терен, теренець).

Що виражає заголовок — тему чи основну думку тексту? Визначити, до якого стилю і типу мовлення належить висловлювання.

VII. Домашнє завдання

Написати невеликий твір з теми «Чому природа потребує захисту?» При нагоді використати реченнями з однорідними членами.

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *