ІМЕННИКИ — НАЗВИ ІСТОТ І НЕІСТОТ. ІМЕННИКИ ЗАГАЛЬНІ Й ВЛАСНІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні й власні, українська мова

Хід заняття Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні й власні, українська мова

III. Актуалізація опорних знань

Лінгвістична гра «Естафета»

Кожен ряд учнів одержує завдання записати на дошці у колонку слова. Учень, який написав слово, передає крейду іншому зі свого ряду. Переможе той ряд, хто швидше впорається із завданням і не допустить жодної помилки.

(Дошка поділена на стільки частин, скільки рядів у класі, наприклад, чотири ряди. У кожній колонці учні записують слова, що позначають: 1-й ряд — назви квітів, 2-й ряд — назви фруктових дерев, 3-й ряд — назви домашніх тварин, 4-й ряд — назви птахів).

Узагальнювальні запитання до класу:

1. На які питання відповідають записані слова?

2. До якої частини мови вони належать?

3. Назвати загальне значення, морфологічні й синтаксичні ознаки іменників.

V. Сприймання й усвідомлення навчального матеріалу

Прочитати вірш. Пригадати його автора. Яка основна думка цієї поезії? Які почуття вона викликає?

ОСІНЬ

Облітають квіти, обриває вітер
Пелюстки печальні в синій тишині.
По садах пустинних їде гордовито
Осінь жовтокоса на баскім коні.
В далечінь холодну без жалю за літом
Синьоока осінь їде навмання,
В’яне все навколо, де пройдуть копита,
Золоті копита чорного коня.
Облітають квіти, обриває вітер
Пелюстки печальні й розкида кругом.
Скрізь якась покора в тишині розлита,
І берізка гола мерзне під вікном.
(В. Сосюра)

Виписати іменники. Визначити, які з них відповідають на питання хто?, а які — на питання що?

Дібрати синоніми до виділених слів.

Коментар. Іменники, які відповідають на питання хто?, належать до назв істот, а ті, що відповідають на питання що?, — до неістот.

Крім цього, іменники поділяються на власні та загальні. Загальні іменники називають усі предмети певного роду, наприклад, слово місто позначає будь-який великий населений пункт. Власні іменники використовуються для того, щоб з ряду предметів певного роду виділити якийсь один предмет. Наприклад, власна назва Київ виділяє з усіх міст столицю України. До власних іменників належать імена, прізвища, клички тварин, географічні назви, назви книжок, газет, журналів, кінофільмів, кораблів, різних організацій, історичних подій. Власні іменники пишуться з великої літери. Назви книжок, журналів, кораблів, магазинів тощо беруться в лапки. Власні іменники можуть виражатися одним словом: Олена, кількома словами: Організація Об’єднаних Націй. Якщо у складі власного імені, вираженого словосполученням, є загальні назви, то вони пишуться з малої букви: Восьме березня.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Вибірковий диктант

Слухаючи текст, виписати іменники.

Благословенним і чарівним уважається той край, де барвінок росте. А росте він у Карпатах, Лісостепу, Західному Поліссі. Та якщо до уваги взяти те, що майже на всіх наших сільських квітниках стелиться цей вічнозелений чагарничок, то й цілу Україну можна назвати барвінковим краєм.

У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді, коли турки і татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги у якесь село і винищили там усіх людей. Лише один парубок і дівчина сховалися в лісі. Але й їх знайшли бусурмани. Парубка зарізали, а дівчину задушили. Ото з парубочої крові виріс барвінок, а з уст дівчини полилася чиста вода (З підручника).

Визначити, які з виписаних іменників належать до назв істот і неістот, які — до власних і загальних назв. Пояснити свій вибір.

Зробити синтаксичний розбір останнього речення.

Коментоване письмо

Записати, розкриваючи дужки. Пояснити правопис іменників.

(К, к)конвалія — багаторічна (Р, р)ослина. Вона поширена в (Є, є)вропі, (С, с)ередземномор’ї, (С, с)хідному (С, с)ибіру, на (Д, д)алекому

(С, с)ході, в (К, к)итаї та (П, п)івнічній (А, а)мериці. Трапляється (К, к)конвалія також майже по всій (У, у)країні.

Скласти речення з 2—3 власними назвами, ужитими в тексті вправи.

Усно побудувати твір-мініатюру про вашу улюблену квітку.

Лінгвістична гра

Кожний має запропонувати іменник — власну назву. Наступне слово має починатися кінцевою літерою попереднього слова. Наприклад: Київ, Вінниця, Ялта, Аркадій, Йосип, Поділля. Хто не може назвати — вибуває з гри.

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти монологічне висловлювання в науковому стилі про загальні й власні назви іменників та про істоти і неістоти.

2. Виписати з підручника історії 5—6 речень із власними назвами. Пояснити їх правопис. Зробити синтаксичний розбір одного з виписаних речень.

Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні й власні, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *