ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Прочитати текст уголос. Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати свою думку. Яка картина природи постала у вашій уяві? Розказати, що вам відомо про Чумацький Шлях. Доповнити текст описом осінньої природи в рідному краї.

Велика вереснева тиша стоїть над землею.

Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками, біля яких пильно дивляться на схід потемнілі соняшники. Дорожнім відвоженим пилом, терпкими коноплями і дозрілими садами пахне ніч. Зрідка спросоння заскрипить журавель або гупне біля якогось похиленого тину рясне яблуко, проллється шипучим соком на траву. І знову лапаті соняшники, наче матері, простягають на схід обважнілі руки, на яких спочивають голівки малих, повних дрімливого цвіту соняшників. Посеред неба гнеться на південь Чумацький Шлях, і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок… (М. Стельмах).

Виписати дієприкметники з означуваними іменниками. З’ясувати граматичні ознаки дієприкметників.

Пояснити доцільність уживання слів у переносному значенні. Навести приклади з тексту. Поміркувати, з якою метою автор їх використав.

З’ясувати лексичне значення виділених слів (у разі потреби звернутися до тлумачного словника).

Дослідження-зіставлення

Провідміняти словосполучення.

Сиве волосся, посивіле волосся; жовте листя, пожовтіле листя; вантажний вагон, навантажений вагон; стиглі яблука, достигаючі яблука; темна хмара, потемніла хмара; працююча дівчинка, працелюбна дівчинка; біла стеля, побілена стеля.

Зробити висновок про відмінювання дієприкметників і прикметників.

Скласти 3–4 речення з дієприкметниками, використовуючи подані словосполучення. Визначити їх синтаксичну роль.

Творче конструювання (за варіантами)

Записати словосполучення, ставлячи слова, що в дужках, у потрібній формі.

Варіант 1

(Збережений) хвилиною, на (зачинений) дверях, (зростаючий) свідомості, (почервонілий) листя, у (споруджений) оселі, на (заощаджений) кошти, (зростаючий) добробутом.

Варіант 2

На (намальований) полотні, на (відцвілий) кущі, (звільнений) праці, на (зігрітий) землі, над (синіючий) долом, у (виконуваний) завданні, під (розвантажений) машиною, (посаджений) дерево, до (скошений) луків.

Визначити рід, число й відмінок дієприкметників. Виділити закінчення.

Скласти речення з виділеними словосполученнями. Зробити їх синтаксичний розбір.

ІV. Самостійна робота аналітичного характеру на основі тексту

Прочитати. Записати текст, замінивши неозначену форму дієслова дієприкметником. Виділити закінчення.

ОСІНЬ

Жовтогаряча осінь стоїть над осокорами, розкинувши високо над землею блакитні небеса. По садах загуляли золоті падолисти, та ще срібне павутиння, (літати) в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами.

Під стріхами хат дбайливі господині розвішали (золотити) качани кукурудзи, (жовтіти) гвоздики і кетяги (червоніти) калини. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хата, як молода в осіннім вінку. Стоїть і жде весілля. Може, і справді завітають до такої старости. Адже осінь — то найкраща пора сватання. Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою дружки й бояри, чути (грати) бубони, (лунати) весільну музику (За І. Цюпою).

Пояснити розділові знаки у другому реченні. Накреслити схему.

До виділених слів дібрати синоніми.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Поміркувати і дати відповіді:

1. Які граматичні ознаки має дієприкметник?

2. Як визначити відмінкове закінчення дієприкметника? Навести приклади.

3. Подібно до якої частини мови відмінюється дієприкметник? Відповідь аргументувати.

VІІ. Домашнє завдання

Скласти твір-роздум на тему «Як наш клас дбає про красу і багатство природи», використовуючи дієприкметники. Визначити рід, число і відмінок дієприкметників. Виділити закінчення.

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *