«ГРАНАТОВИЙ БРАСЛЕТ» — ГІМН «СИЛЬНОМУ, ЯК СМЕРТЬ, КОХАННЮ». ЖИТТЄВА ОСНОВА ТВОРУ, ПРОТИСТАВЛЕННЯ В ОПОВІДАННІ СПРАВЖНЬОГО КОХАННЯ БАНАЛЬНИМ ВЗАЄМИНАМ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ, МОРАЛЬНИЙ І СИМВОЛІЧНИЙ СЕНС ЗАГИБЕЛІ ЖЕЛТКОВА, СИМАВОЛІКА ГРАНАТОВОГО БРАСЛЕТА, РОЛЬ БІБЛІЙНИХ ЦИТАТ У ТВОРІ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

«Гранатовий браслет» — гімн «сильному, як смерть, коханню». Життєва основа твору, протиставлення в оповіданні справжнього кохання банальним взаєминам між чоловіком та жінкою, моральний і символічний сенс загибелі Желткова, симаволіка гранатового браслета, роль біблійних цитат у творі, зарубіжна література

Не в силі, не в спритності, не в розумі, не в таланті… не у творчості висловлюється індивідуальність. Але в коханні…
О. Купрін (із листа Ф. Батюшкову)

Перебіг заняття «Гранатовий браслет» — гімн «сильному, як смерть, коханню». Життєва основа твору, протиставлення в оповіданні справжнього кохання банальним взаєминам між чоловіком та жінкою, моральний і символічний сенс загибелі Желткова, симаволіка гранатового браслета, роль біблійних цитат у творі, зарубіжна література

ІІ. АКТУАЛІЗА3ЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання. Інтерактивний прийом «Методика взаємозапитань»

Коментар. Прийом «Методика взаємозапитань» передбачає озвучення учнями по черзі запитань за змістом літературного твору та відповідь однокласників на них. Якщо учні оминуть якусь важливу подробицю, запитання формулює вчитель.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви прочитали один із найзворушливіших творів О. Купріна. У вас обов’язково постали запитання чи з’явилися думки, якими ви хотіли б поділитися. Отже, ваше завдання: визначте коло питань, над розв’язанням яких ви хотіли б сьогодні попрацювати.

Охочі занотовують свої пропозиції на аркуші паперу ф. А1, прикріпленому до дошки. Упродовж уроку ці записи дадуть учителеві змогу взяти до уваги інтереси учнів та коригувати викладення нового навчального матеріалу.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Колективне ґронування за темою «Кохання»

2. Вступне слово

— В оповіданні «Гранатовий браслет» відображено одвічну тему мистецтва — тему кохання. Добираючи слова-асоціації, ви згадали, що воно може бути щасливим, світлим, самовідданим, усепоглинальним, ідеальним, чистим, незвичайним і палким, а може бути нерозділеним. Кожен із митців розкриває своє розуміння цього почуття. Як ми вже зазначали, ця тема є особливо зворушливою у творчості О Купріна — саме коханню, світлому та водночас болючому, присвячені рядки твору «Гранатовий браслет». Неодноразово доводилося чути думки про те, що подібного кохання не існує Натомість автор переконаний: таке кохання — справжнє диво, а дива трапляються.

3. Життєве підґрунтя та історія створення оповідання «Гранатовий браслет»

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

4. Проблемно-змістовий аналіз твору (дослідницько-аналітична робота)

Коментар. Учитель пропонує учням проблемні питання, під час відповіді на які школярі мають дібрати аргументи на підтвердження своєї думки, використовуючи цитати з твору.

 • Які проблеми порушив автор в оповіданні «Гранатовий браслет»?
 • Простежте шлях духовного прозріння Віри.
 • Схарактеризуйте образ Желткова. Як зростає «маленька людина»? Що її підносить над оточенням?
 • Проаналізуйте діалог Желткова з відвідувачами у нього вдома Які слова є вирішальними для Желткова? Яким він постає перед присутніми?
 • Процитуйте фрагмент оповідання, який можна вважати гімном коханню.
 • У чому полягає сенс загибелі Желткова?
 • Поясніть символіку оповідання, зокрема гранатового браслета, роль біблійних цитат у творі.
 • Чи є закономірним трагічний фінал повісті? Чи можна погодитися з тим, що смерть Желткова означає смерть кохання? Який моральний та символічний зміст має ця смерть?
 • Чи винна Віра у тому, що сталося? Чи взагалі є винні у тому, що сталося?

5. Постановка та розв’язання проблемних питань

 • Як розв’язує Купрін одвічну проблему нерозділеного, але палкого та справжнього кохання? Чи нещасливим виявилося воно? Чи спричинило це кохання тільки страждання? Можливо, автор хотів ствердити щось інше? (Високе, але нерозділене кохання стало великим щастям для Желткова. Завдяки цьому коханню він піднімається над іншими героями, зворушує «царську незворушність» Віри Миколаївни. Завдяки цьому коханню він примушує Віру Миколаївну в сльозах болю та відчаю «зрозуміти життя», яке «покірно й радісно прирекло себе на муки і смерть».)
 • Яку ще тему, окрім безнадійного і високого кохання, розкрито в оповіданні? Чому Віра Миколаївна раніше, ще до заміжжя, так байдуже поставилася до невідомого залицяльника? (Тема нерівності: соціальне походження героїв різниться.)
 • Як ви вважаєте, чому автор дав такому, на перший погляд, незначному героєві ім’я Георгій? (Ім’я Георгій означає той, хто несе перемогу. Купрін зобразив «маленьку, але Велику людину», здатну на велике і величне кохання)

6. Робота з епіграфом

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Чи можливе таке кохання в наш час? Чи існує воно взагалі?
 • Чи є актуальним оповідання для нас?
 • Отже, що таке кохання?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. За оповіданням О . Купріна «Гранатовий браслет» написати твір-мініатюру на одну з тем («Що таке кохання?», «Чи варто заради кохання жертвувати життям?», «Чи є нерозділене кохання коханням?», «Що інколи заважає коханню?») або скласти сенкани «Щастя», «Кохання».

2. Індивідуальне: підготувати стислі повідомлення (або комп’ютерну презентацію) про життя та творчість М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафки.

Коментар. Сенкан (синквейн, сенквей) — п’ятирядковий неримований вірш, який складають за такою схемою: 1-й рядок — слово-тема (іменник); 2-й рядок — 2 прикметники (означення теми); 3-й рядок — 3 дієслова (активність, дієвість, пов’язані з темою); 4-й рядок — фраза з чотирьох слів (трактування теми або ставлення до неї); 5-й рядок — слово-висновок (іменник, синонім (або висновок) до теми).

«Гранатовий браслет» — гімн «сильному, як смерть, коханню». Життєва основа твору, протиставлення в оповіданні справжнього кохання банальним взаєминам між чоловіком та жінкою, моральний і символічний сенс загибелі Желткова, симаволіка гранатового браслета, роль біблійних цитат у творі, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *