ІМЕННИК. ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ В ІМЕННИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІМЕННИК. ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ В ІМЕННИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ІМЕННИК. ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ В ІМЕННИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо повторення вивченого про частини мови в початкових класах.

2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле: учитель пропонує п’ятикласникам звернути увагу на основні поняття з теми (запис або таблиця на дошці).

Відомості про самостійні частини мови

  • Значення;
  • граматичні ознаки;
  • роль у реченні;
  • правопис відмінкових закінчень.

III. Повідомлення теми, мети й завдань. Оголошення епіграфа і робота з ним

У вересні синиця запрошує осінь у гості.
Народна творчість

IV. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

Робота над зв’язним висловлюванням (виразне читання тексту вголос)

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Пояснити свій вибір. Що нового ви дізналися, прочитавши цей текст?

Гроза у вересні прогнозує теплу осінь. Поки листя з вишні не впало, скільки б снігу не випало, відлига його зжене. Якщо лелеки летять високо, не поспішаючи і «розмовляють» — буде стояти хороша осінь. Вересень — ревун, від реву осінніх вітрів і тварин, особливо оленів. Багато тенетника на бабине літо — на ясну осінь і холодну зиму. Павутиння стелиться по рослинах — на тепло. Осінній тенетник — на ясну погоду. Багато жолудів на дубі — на люту зиму. Якщо в цьому місяці на дубах буде багато жолудів, то чекай і багато снігу перед Різдвом.

Часті й густі тумани, що бувають у вересні, особливо без вітру, завдають різних хвороб людям слабкого здоров’я. У цьому місяці погода починає дивитися «вереснем» (За Г. Некриловою).

Пояснити зміст останнього речення.

Знайти іменники. Поставити до них запитання. Визначити граматичні ознаки.

Лексична робота (тенетник — павук, що плете павутиння).

Колективна робота

Прочитати. Визначити тип і стиль мовлення. Підкреслити іменники. Які з них є назвами істот, які — неістот?

Ти в осінньому лісі.
Отож, роздивись
В день погожий на барви казкові;
Кучеряві дуби в височінь піднялись
І ведуть таємничу розмову.
В золотистих косинках берізки стоять,
Мов дівчатка, зійшлися у коло;
Пурпуровими кронами клени горять,
Розпаливши багаття довкола.
Ось калина рубінами грон пломенить
Вся в промінні осіннього сонця,
І безхмарного неба яскрава блакить
Заглядає крізь крони в віконця.
(С. Жук)

Визначити відмінки іменників, виділити відмінкові закінчення. Виділені іменники розібрати за будовою.

Пояснити зміст речення Пурпуровими кронами клени горять, розпаливши багаття довкола.

Творче завдання на зміну форми іменників та побудову речень

Поставити іменники в орудному відмінку однини. Визначити закінчення.

Дума, усміх, вежа, тінь, князь, душа, скриня, молодість, площа, розмова, чорнобривець, жоржина, берег, ліхтарик, вітер, гора.

Скласти два-три речення, використовуючи подані слова.

Навчальне редагування

Прочитати висловлювання. Поділити його на речення і поставити розділові знаки. Вставити пропущені букви. Довести, що перед вами текст. Чи є в ньому слова, вжиті в переносному значенні? З якою метою використовує їх автор? Як вони впливають на стиль?

Осінь танула як тане воскова свічка вона ставала все прозорішою й легшою жадна з..мля випила за літо сонце почалися дощ.. й вітри л..це неба стало суворим а його уста дихнули холод..м потім тріснуло сніжком і з..мля здавалась аркуш..м паперу на якім дитина пробувала зелені й сірі фарби (За М. Коцюбинським).

Підкреслити іменники, визначити їх відмінок. Виділені слова розібрати за будовою.

Дослідження-пошук

Розкрити лексичне значення іменників.

Орел — орел, Швець — швець, Прут — прут, Земля — земля, Місяць — місяць, Зірка — зірка.

Скласти з поданими іменниками речення.

Пояснювальний диктант

Пояснити вживання великої літери і лапок в іменниках.

Велика Ведмедиця, Балканський півострів, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Восьме березня (8 Березня), Республіка Болгарія, Голова Верховної Ради України, орден Дружби народів, Ягорлицька затока, медаль «За оборону Києва», острів Тендрівська Коса, Бузький лиман, оповідання «Харитя», Житомирський район, газета «Голос України», журнал «Хочу все знати», Київський будинок мод, Різдво, фірма «Монарх», Хорватія, вулиця Академіка Тарле.

Продовжити ряд іменників на подану орфограму власними прикладами.

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Що називається іменником?

2. На які питання відповідає?

3. Яку синтаксичну роль виконує?

4. Назвіть відомі вам морфологічні ознаки іменників.

5. Розкажіть про вживання великої літери і лапок в іменниках.

6. Яке значення мають іменники у мовленні людини?

VІ. Підсумок

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VII. Домашнє завдання

1. Уявіть, що вам доручили розповісти слабким учням у класі про іменник як частину мови. На основі теоретичних відомостей про іменник скласти усне повідомлення, використовуючи власні приклади. Звернути увагу на правопис іменників з великої літери та в лапках.

2. Виписати із складеного повідомлення 10 іменників та визначити їх морфологічні ознаки.

ІМЕННИК. ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ В ІМЕННИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *