ВСТАВНІ СЛОВА, ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ КОМАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВСТАВНІ СЛОВА, ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ КОМАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВСТАВНІ СЛОВА, ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ КОМАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Генералізація мотиваційних резервів п’ятикласників з теми (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці)

Лінгвістична розминка

1) Дібрати синоніми до слова безумовно.

2) Назвати антонім до слова на жаль.

3) Продовжити ряд слів по-перше, по-друге, … .

4) Записати слова по-моєму, по-твоєму у формі множини.

5) Дібрати синонім до слова можливо.

Із поданими словами усно скласти речення. Простежити за інтонацією в них. Зробити висновок про роль цих слів у реченнях.

Зіставлення нових знань із базовими на основі актуалізації знань учнів з теми

Прочитати. З’ясувати, що виражають виділені слова або сполучення слів: упевненість чи невпевненість, почуття радості, жалю, здивування, джерело повідомлення, порядок викладу думок, увічливість та ін. Спілкування передбачає різні способи взаємодії з людьми. Основною формою спілкування, звичайно, є бесіда, розмова.

Оцінюючи ту чи іншу людину, рівень її освіченості, культури, визначають передусім її здатність і вміння дотримуватись мовного етикету. Кажуть, пташку впізнають по пір’ю і пісні, а людину по мові й мислі.

Зауважимо, що досягненню успіху в бесіді сприяє врахування національних рис співрозмовника. Приміром, українцеві нелегко дійти якогось рішення. Це випливає з його характеру.

Як свідчать фахівці, треба відшукати свій стиль, тон, манеру спілкування, які б не висвічували власні «слабкі сторони», а навпаки, зміцнювали їх і давали б змогу порозумітися зі своїм партнером. Безперечно, слово чемне — кожному приємне (За О. Корніякою).

Спробувати дати визначення вставним словам. Простежити за пунктуацією в реченнях зі вставними словами і зробити висновок, як вони виділяються на письмі. Зіставити свої висновки з теоретичним матеріалом.

Вставними називаються слова або словосполучення, які виражають ставлення мовця до змісту повідомлення. Вставні слова не відповідають на питання. У реченні можуть стояти на початку або в середині.

Вставні слова найчастіше виражають

УпевненістьНевпевненість, припущення

Різні почуття людини

Джерело повідомлення

Послідовність викладу думокВвічливість
Безсумнівно, безумовно, звичайно, без сумніву, справді, розумієтьсяМожливо, мабуть, здається, напевне, очевидноНа жаль, на щастя, на сором, як на зло, як навмисне, шкодаКажуть, на думку…, по-моєму, по-твоєму, по-нашому, за словами…По-перше, по-друге, нарешті, з одного боку,  до речі, навпаки, наприклад, отже, сло­вомДаруйте, пробачте на слові, уявіть собі

На письмі вставні слова і словосполучення виділяються однією або двома комами залежно від місця в реченні. Наприклад:

1. За сучасним етикетом, першим вітається молодший зі старшим.

2. Першим вітається, за традицією, учень з учителем.

IV. Виконання системи практичних завдань

Творчий диктант на розширення тексту шляхом уведення в нього вставних слів

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання. Дібрати заголовок. Списати, замість пропусків увести вставні слова з довідки. Розставити потрібні розділові знаки.

… обід в українській традиції — священний ритуал з давніх часів. До столу … сідали в один і той же час усією родиною. Розпорядником … був батько-господар. Він першим сідав за стіл на покуті, під образами. Обід … проходив поважно, спокійно, без галасу, сміху й крику. Ритуал … розпочинав господар, беручи першу ложку страви. Потім починали їсти всі.

… в давнину їли зі спільної посудини, кожен мав свою ложку. … не можна було дітям гойдати ногами під столом, бо нечиста сила до хати прийде. … як ложка впаде з рук, у сім’ї будуть збитки (З журналу).

Довідка: безумовно, вважалося, як відомо, за традицією, уявіть собі, як правило, за повір’ям, звичайно.

Виразно прочитати текст, інтонаційно виділяючи вставні слова.

Навчальне редагування

Відредагувати текст. З’ясувати, чи доречно вжито в ньому вставні слова. Записати текст, поділивши його на речення й уникаючи надмірного використання вставних слів.

Певно, ви помічали, що тонкий гумор або жартівливі натяки надають навіть спілкуванню легкого, невимушеного характеру, зрештою, створюють дружню атмосферу, у свою чергу, різкі, дошкульні висловлювання на адресу присутніх чи відсутніх, висміювання певних вад людей призводить до напруженості у взаєминах і, без сумніву, може згубно позначитися на подальшому спілкуванні, тому гумор, анекдоти, напевно, повинні бути виваженими, доречними, невульгарними, до того ж, нарешті, вони мають супроводжувати розмову з безпосередністю й невимушеністю (За О. Корніякою).

Лексична робота: визначити, в якому значенні вжито в тексті слово дошкульний. (Дошкульний — 1. Який викликає, спричиняє фізичний біль. 2. Який сильно діє, глибоко вражає; ображає кого-небудь уїдливими словами).

Накреслити схеми речень з однорідними членами.

Творче конструювання речень із вставними словами (за варіантами)

Побудувати три речення із вставними словами з теми «Як треба поводитися у громадських місцях».

Варіант 1. На основі поданих схем-моделей:

Варіант 2. На основі опорних слів: на жаль, будь ласка, очевидно.

V. Колективне створення проекту (виконання ситуативного завдання на основі спеціально створеної мовленнєвої ситуації»)

Скласти текст-пораду «Як треба поводитися за столом», використовуючи вставні слова по-моєму, звичайно, по-перше, по-друге, по-третє, отже, зверніть увагу та інші.

VII. Домашнє завдання

1. Уявити ситуацію: класний керівник дав вам доручення виступити на годині спілкування з повідомленням про поведінку учнів класу. Скласти й записати висловлювання, використовуючи різні за значенням вставні слова.

2. Дати письмові відповіді на запитання, використовуючи вставні слова і словосполучення (на мою думку, на мій погляд, мені здається, по-моєму, як відомо, звичайно та інші).

1) Що таке етика спілкування?

2) Як ми розуміємо слово «етикет»?

3) Чому треба бути ввічливим?

4) Які основні правила спілкування в школі?

5) Які слова необхідно використовувати, звертаючись до незнайомої людини із запитаннями?

На основі поданих запитань і сформульованих відповідей скласти й розіграти діалог з товаришем на тему «Етика спілкування».

ВСТАВНІ СЛОВА, ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ КОМАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *