ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Генералізація знань семикласників (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці)

Творче спостереження над мовним матеріалом у висловлюванні

Прочитати текст. Переказати його, доповнюючи інформацією про значення рушника у вашій родині (краї). Дібрати заголовок. Порівняти його з тим, що дібрали однокласники. Найвлучніший заголовок записати.

Які тільки прийоми вишивки, орнаменти і візерунки не зустрінеш на українських рушниках! Старовинною технікою вишивання в наддніпрянських селах уважалися різновиди «гладі». Із середини минулого століття стали застосовувати вишивання хрестом («хрестик»). Часто на рушниках поєднувалися декілька технік. Так, на Полтавщині «гладь» застосовували разом з «вирізуванням» і «мережкою», трохи на північ вона поєднувалася з «гаптуванням». Рушники, розвішані над вікнами і дверима, мали оберігати оселю від усього нечистого, що могло до неї потрапити, тому і орнамент, і візерунки відігравали роль оберегів, символічних позначень дуже важливих для людини предметів і явищ. Ромб з крапкою посередині означав засіяну ниву, вазон чи квітка — дерево життя, розети — сонячне благословіння… (За В. Супруненком).

Виписати дієприкметники. Назвати ознаки, спільні з дієсловом.

Від поданих дієприкметників утворити дієприкметники з іншими суфіксами. З’ясувати правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Ігровий момент «Хто швидше?»

Від поданих дієслів утворити дієприкметники. З’ясувати спосіб їх творення. Позначити суфікси. Пояснити правопис.

Виварювати, купувати, нести, єднати, підбілювати, працювати, думати, співати, нафарширувати, створювати, малювати, натрапити.

Скласти 3–4 речення з утвореними дієприкметниками. Зробити їх синтаксичний розбір.

Здійснити взаємоперевірку виконаного ігрового завдання з однокласником по парті. Указати на недоліки в роботі та шляхи їх подолання.

14

Коментар. Активні дієприкметники утворюються за допомогою суфіксів -уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -л-, а пасивні дієприкметники утворюються за допомогою суфіксів -ен- (-єн-), -т-, -ен- і -т- (паралельні форми дієприкметників: замкнути — замкнений — замкнутий).

Творче дослідження

Прочитати виразно українську народну пісню. Який настрій створює її текст? Пригадати і назвати відомі вам народні пісні, що вивчалися на уроках української літератури, музичного мистецтва, а також ті, що співаються у вашій родині, рідному краї.

МІСЯЦЬ НА НЕБІ

Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує, серденько мре.
Пісня та мила, пісня та люба,
Все про кохання, все про любов,
Як ми любились, та й розійшлися,
Тепер зійшлися навіки знов.
Ой очі, очі, очі дівочі,
Темні, як нічка, ясні, як день.
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей!

Виписати дієслова й утворити дієприкметники всіма можливими способами. Що при цьому змінюється? Аргументувати свою думку.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

З’ясувати особливості творення дієприкметників та прокоментувати орфограми.

Заморозити — заморожений, сивіти — сивіючий, засвітити — засвічений, читати — читаний, збудувати — збудований, напоїти — напоєний, випустити — випущений, погасити — погашений, виїздити — виїжджений, промолоти — промелений — промолотий.

VІІ. Домашнє завдання

Знайти і записати 5–6 прислів’їв і приказок (або крилатих висловів) і 2–3 загадки (можна скласти самостійно) із дієприкметниками на тему «Звичаї і традиції українського народу». Виділити суфікси. З’ясувати морфологічні ознаки та синтаксичну роль дієприкметників.

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *