КОМПОЗИЦІЯ І СТИЛЬ, ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЗНАЧЕННЯ РОМАНУ АЛЬБЕРА КАМЮ «ЧУМА», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума», зарубіжна література

Хід заняття Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума», зарубіжна література

І. Мотивація навчальної діяльності

«…Дослухаючись до радісних криків, що долинали з центру міста, Ріє згадав, що будь-яка радість — під загрозою. Бо він знав те, чого не відала ця щаслива юрма і про що можна прочитати в книжках: бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає, десятиліттями вона може дрімати десь у закрутку меблів або в стосі білизни, вона терпляче вичікує своєї години в спальні, у підвалі, у валізі, у хустинках та в паперах, і, можливо, настане день, коли на лихо і в науку людям чума розбудить пацюків і пошле їх конати на вулиці щасливого міста», — такими словами закінчується роман А. Камю «Чума». Що таке «чума», у чому притчевість роману, його особливості та значення, про це подискутуємо на уроці.

ІІІ. Формування вмінь і навичок

1. Інтерактивній прийом «Мозковий штурм»

  • ŠŠ Визначте символічне значення образу чуми.

Очікувані відповіді

· Фашизм,

· війна,

· беззаконня,

· фанатизм,

· трагічна людська доля,

· зло,

· абсурд,

· стихійне лихо,

· смерть,

· нескінченна поразка,

· абстракція.

2. Коментар

— Чума у творі Камю — багатоплановий і багатозначний образ, який символізує не тільки фашизм: це і хвороба, і війна, і жорстокість судових вироків, і несправедливе суспільство, і фанатизм церкви, і розстріл переможених, і смерть дитини — це зло взагалі, зло, невіддільне від буття. Чума — це і абсурд, і трагічна людська доля. У контексті роману чума є універсальною метафорою зла в усій його багатоликості й нездоланності. «Зачумленістю» Камю вважає також невігластво й брехню. Люди не знають або роблять вигляд, ніби не розуміють, що бацили в будь-яку мить можуть перетворити їхнє існування на пекло. Люди живуть брехнею, «бо важко жити лише тим, що знаєш, і тим, що пам’ятаєш, і не мати надії», а брехня заспокоює. Жити ілюзією часто стає потребою, тому люди бояться назвати чуму чумою, а зло — злом.

3. Евристична бесіда

  • ŠŠ У чому особливості будови роману «Чума»? (Роман створено у формі хроніки, яка об’єктивно фіксує події. Здебільшого це опис подій та роздуми про них лікаря Ріє. Це його монолог, який подекуди переривається словами й думками Тарру та — значно рідше — роздумами інших персонажів. Інтелектуали Ріє й Тарру часто говорять від імені автора, їм він доручає право формулювати ключові думки, їхніми устами описує найважливіші події).
  • ŠŠ Які особливості стилю ви помітили в романі? (Жанр роману-хроніки визначив особливості твору. Підкреслена об’єктивність,що зумовила добір лексики, позбавленої яскравого емоційно-експресивного забарвлення, стриманий виклад подій та коментарів до них — такі особливості мови й стилю роману. Але це ще й роман-притча, тому має глибший, ніж хроніка, зміст, загальнолюдський і «позачасовий» підтекст. Роман «Чума» з його філософсько-інтелектуальним змістом — своєрідний авторський монолог, розбитий на окремі частини, озвучити які доручено різним персонажам, які по-різному висловлюють позиції авторського світогляду. При цьому персонажі мають індивідуальні риси, їхні вчинки глибоко мотивовані. «Чума» алегорична, як стародавні міфи, як Біблія, але, на відміну від них, вона наповнена смисловою багатозначністю й належить до над культурних явищ (таких, що не належать до жодної з культур)).
  • ŠŠ Яке значення має роман А. Камю для розвитку світової літератури, світового прогресузагалом? (У романі викладена давня й вічно нова «трагічна мудрість»: потрібно мати добру волю, щоб і в безнадійній ситуації, усупереч розуму, не зломитися під натиском лиха і не тільки вистояти, а й підтримати в біді своїх близьких і далеких людей-братів. Твір «Чума» А. Камю — один із найвизначніших у цьому жанрі поряд із «Мобі Діком» Г. Мелвілла, «Процесом» Ф. Кафки, «Котлованом» А. Платонова. «Чума» — роман-попередження, роман-пересторога і це також робить його явищем загальнолюдським і надчасовим.)

4. Міні-диспут «Суспільне добро — це й є щастя кожної окремої людини»

Можливі теми для диспуту

(«Соромно бути щасливому одному»; «Немає на світі таких речей, заради яких варто було б відвернутися від того, кого любиш»; «Кожний носить її, чуму, у собі» та ін.)

Коментар

Диспут можна провести у формі інтерактивної вправи «Прес».

Побудова відповіді

1. Висловте свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору. Починати потрібно зі слів «Я вважаю, що…»

2. Зазначте причину появи цієї думки, використовуючи слова «…тому, що…»

3. Наведіть аргументи на підтримку вашої позиції, факти, які демонструють ваші докази, вживаючи слово «наприклад».

4. Узагальніть свою думку. Зробіть висновок, починаючи словами «отже…», «таким чином…»

5. Розв’язання проблемного питання

  • ŠŠ Хто, на вашу думку, переміг в екзистенційному двобої: люди чи чума?

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до написання твору за романом А. Камю «Чума»: дібрати цитати із роману, епіграфи.

Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *