ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація та поглиблення опорних знань

Прочитайте текст. Випишіть слова іншомовного походження. Розкрийте їх значення та роль у тексті.

ОЧІ — ДЗЕРКАЛО ЗДОРОВ’Я

Про це говорять із подивом, слухають із недовір’ям: магія якась — подивитись в очі людині і тут же розповісти все не тільки про її здоров’я, а й про звички? Немислимо, розумом не збагнути. Однак це факт. Та якщо ні для кого з давніх-давен не диво, що очі — дзеркало душі, то сьогодні нас переконують і в тому, що очі — дзеркало здоров’я, переконує наука, ім’я якій — іридодіагностика. Нове слово в медицині? І так, і ні. Ні — тому що хіба можна назвати новим метод, якому понад три тисячі років? Так — тому що знову згадали, заговорили про нього і почали застосовувати в Європі, США, Канаді, Японії лише в середині п’ятдесятих років минулого століття.
Перші, так би мовити, сліди іридодіагностики прийшли до нас з глибокої давнини, Так, у печерах Малої Азії знайдено наскельне зображення райдужки ока та її зв’язків із різними частинами людського тіла. В Індії, Китаї вже більш як три тисячі років тому надавали виняткового значення змінам в очах хворої людини… Про відображення на райдужній оболонці ока (ірисі) стану практично всіх органів людини писали Гіппократ та Філострат.
Основоположником сучасної іридодіагностики є доктор медицини з Угорщини Пекцелі. Ще в дитинстві випадково помітивши, як змінилося забарвлення райдужки ока пораненої сови, майбутній учений зацікавився цим явищем. Пізніше, будучи студентом, а потім працюючи в хірургічному госпіталі, він продовжував накопичувати спостереження, що в майбутньому дало змогу йому систематизувати іридологічні тести і дати перше обґрунтування методу іридодіагностики. Цінність методу полягає в тому, що він не тільки фіксує відхилення в організмі, а й часто дає інформацію про їх причини. Сьогодні офіційна медицина визнає за ним право громадянства. Створено Міжнародну асоціацію іридологів (С. Кузнєцов).

Чи вмотивовано використання запозичених слів у тексті? Чим саме?

Тренувальні вправи

До наведених слів доберіть іншомовні відповідники, подані в дужках.
Промисловість, рішення, всесвіт, відсоток, краєвид, кіннота, льотчик, водій, воротар, кріпость, уподібнення, обрій, кількісний, розумовий (космос, ландшафт, пілот, асиміляція, резолюція, фортеця, голкіпер, шофер, процент, індустрія, кавалерія, горизонт, інтелектуальний, статистичний).

Користуючись словником іншомовних слів, з’ясуйте значення поданих слів, складіть з ними речення, запишіть. З’ясуйте вимову і правопис запозичених слів.
Комюніке, приватизація, толерантність, інновації, алергія, феєрверк, екстраординарний, арія, привілей.

Запишіть подані слова українською мовою; з’ясуйте, за якими правилами вони вимовляються і пишуться:
а) диета, визит, циклон, пластырь, библиография, вентилятор, цитадель, автоматизация, поливитамины, дезинфекция;
б) аттестат, параллель, корреспондент, троллейбус, атташе, иррациональный, иммиграция, финн, аннотация, мадонна;
в) Миссисипи, Таллинн, Уссури, Дарданеллы, Ницца, Пикассо, Вирджиния, Торричелли, Россини, Вавилон, Тибет, Голландия;
г) виньетка, марсельеза, мадьяр, портьера, карьера, серьёзный, пьедестал, интервью, адъютант, ателье, эскадрилья, вестибюль.

IV. Поглиблення знань про стилістику

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання:

1. Що являє собою стилістика як галузь мовознавства?

2. У чому суть стилістики мови?

3. Що є предметом стилістики мовлення?

Стилістика як галузь знань мовознавства є наука, що вивчає стилі і стилістичну систему літературної мови, функціонування її в різних сферах спілкування, спрямований добір мовних засобів відповідно до мети і змісту мовлення.
Розрізняють стилістику мови і стилістику мовлення.
Стилістика мови визначає стилістичні засоби на всіх рівнях — фонетичному, лексичному, граматичному (морфологічному і синтаксичному), аналізує смислові і експресивні відтінки синонімічних елементів мови, відмінність в стилістичному забарвленні їх.
Стилістика мовлення (практична стилістика) — встановлює закономірності функціонування мовних засобів у різних стилях мовлення, дає рекомендації правильного, стилістично доцільного використання їх відповідно до ситуації мовлення в тій чи іншій сфері спілкування, учить мовної майстерності.

Визначте стиль тексту із попередньої вправи.

Зачитайте уривок тексту художнього твору. Чим характеризується цей стиль?

Прочитайте текст і розкажіть про стилістичні особливості слів іншомовного походження.

Лексика за стилістичним використанням поділяється на ряд (низку) груп:

1) суспільно-політичну;

2) термінологічну;

3) іншомовні слова;

4) розмовно-просторічні;

5) діалектизми;

6) жаргонізми.

Слова іншомовного походження прийшли в нашу мову в різні часи, різними шляхами і стосуються різних сфер суспільного життя:
1) політики (агітація, конституція й ін.— з латинської мови; політика, прем’єр, бюрократ і ін.— з французької; мітинг і ін.— з англійської);
2) освіти (лекція, університет, екзамен, конспект і ін.— з латинської);
3) культури, мистецтва (концерт, акорд, піаніно і ін.— з італійської; романс, актор, сюжет і ін.— з французької; ландшафт, арфа та ін.— з німецької);
4) побуту (люстра, портьєра, трюмо та ін.— з німецької; гарбуз, ізюм, лапша та ін.— з тюркської);
5) спорту (чемпіон, бокс, футбол та ін.— з англійської).

Частина запозичених слів міцно ввійшла до складу загальновживаної лексики — етика, мемуари, натуральний, інфекція.
Серед іншомовних слів особливе місце займають інтернаціоналізми — партія, резолюція, філософія.
На сучасному етапі з’явилося в нашій мові багато запозичених слів, які нерідко ускладнюють взаєморозуміння в спілкуванні.

Наведіть приклади запозичених слів у наш час. Чи виправдано їх буяння в українській мові сьогодні?

V. Закріплення здобутих знань і умінь з теми

Продовжіть рядки словами іншомовного походження, що стосуються:
а) суспільно-політичного життя: демократія, …
б) науки: географія, …
в) культури і мистецтва: театр, …
г) торгівлі та фінансів: імпорт, …

Замініть запозичені слова українськими відповідниками-синонімами. Які з них доцільніше вживати в побутовому мовленні?
Констатувати, концентрувати, адекватний, анулювати, аргументувати, дефекти, делегація.

Лінгвістичне дослідження

Зробіть аналіз сучасних газетних матеріалів щодо вживання запозичених слів. Чи завжди їх кількість умотивована?

VІ. Систематизація й узагальнення знань і умінь

За допомогою яких довідників бажано встановлювати значення запозичених слів?

Коли вживання слів іншомовного походження є позитивним явищем, а коли — негативним?

Як ви можете охарактеризувати використання слів іншомовного походження на сучасному етапі?

VІІІ. Домашнє завдання

Напишіть невеличкий твір на одну з тем (на вибір): «У друкарні», «Прем’єра», «Класична музика», «Домашні квіти», «БАДи», доцільно використовуючи слова іншомовного походження.

ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *