ПРАКТИЧНА РОБОТА «РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ», «ЗВЕРТАННЯ», «ВСТАВНІ СЛОВА». СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРАКТИЧНА РОБОТА «РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ», «ЗВЕРТАННЯ», «ВСТАВНІ СЛОВА». СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРАКТИЧНА РОБОТА «РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ», «ЗВЕРТАННЯ», «ВСТАВНІ СЛОВА». СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Виконання системи практичних завдань (практична робота)

«Лінгвістична діагностика»

Прочитати віршовані уривки. Записати їх, розставивши потрібні розділові знаки. Назвати вид пунктограми, скориставшись цифрами-кодами: 1 — кома між однорідними членами; 2 — тире при узагальнюваль-ному слові в реченні з однорідним членами; 3 — кома при звертанні; 4 — знак оклику при звертанні; 5 — виділення комами вставних слів.

№ з/п

Віршовані уривки

Вид пунктограми

1.Над озерами річками На полянах лісових На стрімких високих горах На просторах степових Скрізь розкидались оселі Наших прадідів-слов’ян (О. Олесь)
2.Вас я діти покидаю, Йду я в ліпшу сторону, Але діти пам’ятайте Мою заповідь одну (О. Олесь)
3.Грає кобзар виспівує Вимовля словами (Т. Шевченко)
4.Як відомо всі ледачі
Ждуть легенької удачі (С. Олійник)
5.Україно Мамо люба
Чи не те ж з тобою сталось?
Чи синів твоїх багато
На степах твоїх зосталось? (М. Вороний)

«Третє зайве»

Прочитати речення. Проаналізувати розділові знаки в них. Назвати зайве речення. Свій вибір обґрунтувати.

1) Греки німці італійці
Чехи угри всі ішли… (О. Олесь).

2) Далі хмари грім пожежа
Плач і стогін з-під землі (О. Олесь).

3) Вийшла дівчина на річку
Сіла в човен і сидить (О. Олесь).

Записати зайве речення. Підкреслити граматичну основу.

Стилістичний аналіз звертань у поетичних творах

Прочитати поетичні уривки. Знайти в них звертання. Записати спочатку речення зі звичайними звертаннями, потім — з риторичними (які не потребують відповіді, бо в ролі таких звертань виступають живі істоти, історичні особи, явища природи, окремі поняття тощо).

1. Ой повій, повій ти, вітре! Швидше коней повези! (О. Олесь).

2. Любий сину України,
Я тобі співаю! (М. Вороний).

3. Дощем квітневим, весно, не тривож! (Б.-І. Антонич).

4. Та тут до грому навздогін Заговорила груша: «Трусніть і грушу, дядьку грім,
Бо важко мені дуже…» (М. Вінграновський).

5. Слухай, старче! Ти Ясним соколом у хмарах,
Сірим вовком в полі скачеш (М. Вінграновський).

Усно схарактеризувати стилістичну роль звертань у художніх творах.

Творче конструювання (завдання на синонімію простих речень).

До поданих простих речень дібрати синонімічні, доповнивши їх однорідними членами речення. Записати перше речення так, щоб уза-гальнювальне слово стояло перед однорідними членами, друге речення — узагальнювальне слово після однорідних членів.

Зразок. На шкільному подвір’ї наш клас посадив багато дерев.— На шкільному подвір’ї наш клас посадив багато дерев: кленів, каштанів, беріз.

1) У бібліотеці з’явилося чимало нових книг.

2) Люди багатьох національностей живуть в Україні.

Накреслити схеми побудованих речень.

Синтаксичний розбір простого речення

Прочитати. Визначити межі речень. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Зробити синтаксичний аналіз речень, користуючись алгоритмом розбору простого речення.

Протягом дня ми спілкуємося з різними людьми у школі вдома на вулиці в метро автобусі в магазині спілкуємося постійно з рідними вчителями й однолітками а починається наше спілкування у сім’ї.

У постійному спілкуванні з близькими дістаємо ми перші уроки співпереживання чи вмієте ви вловити настрій матері батька бабусі брата чи сестри (За М. Лемберською).

Алгоритм синтаксичного розбору простого речення

m117

V. Домашнє завдання

1. Виписати з художньої літератури чотири речення:

1) просте неускладнене;

2) просте з однорідними членами;

3) із звертанням;

4) зі вставним словом чи словосполученням. Зробити їхній синтаксичний розбір.

2. Написати переказ тексту (див. завдання 5 уроку), доповнивши його відповіддю на запитання «Чи вмієте ви вловити настрій матері, батька, бабусі, брата чи сестри?»

3. Уівити себе в ролі класного керівника, який проводить бесіду з учнями щодо правил поведінки в театрі під час перегляду вистави. Скласти невелике висловлювання, використовуючи звертання і вставні слова.

ПРАКТИЧНА РОБОТА «РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ», «ЗВЕРТАННЯ», «ВСТАВНІ СЛОВА». СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.