ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Генералізація опорних знань з теми

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати виразно текст. Яку роль у ньому відіграють безсполучникові складні речення? Які смислові відношення вони передають?

В історії українського художнього перекладу Миколі Лукашеві належить місце особливе, виняткове. Вимовиш слова перекладач, художній переклад — мимоволі на думку спадає Микола Лукаш, так, ніби в його імені самі ці терміни персоніфікувалися. Перекладач такого діапазону — рідкісне явище не лише в українській, а і в будь-якій іншій літературі.

Суперником Лукаша-поліглота з українських письменників міг би бути хіба що Агатангел Кримський: він був орієнталіст широкого профілю — водночас арабіст, іраніст і тюрколог. А Східний світ у сферу перекладацьких інтересів Лукаша не входив. Та Кримський був також і україністом, автором відомої української історичної граматики, лексикологом, одним із упорядників і редактором російсько-українського словника. Лексикографом був і Лукаш: інколи він рецензував словники Інституту мовознавства. Ніколи він не читав без олівця: з читаних книжок старанно виписував на картки переважно фразеологізми, але не обминав і вартого уваги лексичного матеріалу. Ці картки варті опублікування. Цілком зрозуміло: вивчення української мови в такий спосіб позитивно відбилося на перекладацькій праці Лукаша, збагатило його мовні ресурси (За Г. Кочуром).

Виписати безсполучникові складні речення, що відповідають поданим схемам.

1. [ ]: [причина].

2. [ ]: [пояснення].

3. [ ]: [доповнення].

Користуючись схемами, сформулювати правила вживання двокрапки в безсполучникових складних реченнях. Свої висновки зіставити з теоретичним матеріалом підручника.

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні ставиться тоді, коли друга частина його
вказує на причину того, про що йдеться в першій частинірозкриває, пояснює або доповнює зміст першої частини в цілому чи одного з її членів
Позбавивши себе лісових блукань з рушницею за плечима, він би, мабуть, не прожив і року: в цих блуканнях був його порятунок (О. Гончар)Із синім небом уже щось діється: воно то зблідне, наче від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів (М. Коцюбинський)
[ ]: [причина].[ ]: [пояснення].

[ ]: [доповнення].

ІV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування пунктуаційних умінь і навичок

Пунктуаційний практикум з усним обґрунтуванням

Списати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити, які смислові відношення характерні цим конструкціям. Накреслити схеми.

1. Пам’ятайте наше життя це своєрідний храм цінний не тільки нашою працею а й мудрістю попередніх поколінь (Г. Бондаренко).

2. Ми знаємо води так багато на нашій землі (І. Падалко).

3. Нехай завжди оклично звучать взаємні побажання щоб нам жито родило! (В. Скуратівський).

4. Важливо пам’ятати людина має бути щирою привітною.

5. Привабливості людині надають особисті чесноти маючи добрий інтелект упевненість у своїх достоїнствах вона без сумніву швидко знайде спільну мову зі своїм співрозмовником (З тв. О. Корніяки).

6. Держімося землі вона нас держить (Нар. творчість).

7. Земля жива вона все чує і знає (Б. Грінченко).

8. Здавна існував звичай від’їжджаючи в далекі краї брати з собою грудочку рідної землі (Г. Тарасенко).

З’ясувати, у яких безсполучникових складних реченнях ускладнені їх частини. Пояснити вживання розділових знаків у цих реченнях.

Дослідження-трансформація. Перебудувати 1, 4 і 6 безсполучникові складні речення в синонімічні сполучникові. Дослідити, чи до одного типу складнопідрядних речень вони належатимуть.

Пояснити характер чергування прийменників у сполученнях зі своїм — з собою.

Дослідження-моделювання з елементами класифікації

Змоделювати й записати уривки з поетичних творів В. Симоненка, дібравши їхнє продовження з другого стовпчика. Визначити, у яких із них між частинами вживається кома, а в яких — двокрапка. Довести це за допомогою правил пунктуації.

1. Я тут один, мов у чужому краї…

2. Не розірвати цю холодну тишу…

3. Не бажаю я нічого, хочу тільки одного…

4. Осінній вечір морозом дихав…

5. Сусіди кажуть…

6. Дівчата кажуть…

7. Лягли шляхи нові, широкі й вольні…

…Стуку серця дорогого біля серденька мого.

…Ніхто мене, як друг, не привіта.

…У небі місяць, немов п’ятак…

…парубок нічого…

…Степи, озера й ріки ожили.

…хлопець так собі…

…Вона міцна й похмура, мов граніт.

Лінгвістична гра «Третє зайве»

Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити, яка синтаксична конструкція в кожній групі речень є «зайвою». Вибір обґрунтувати.

І.

1. І сниться сон мені неначе
Десь на холодній чужині
Якийсь вигнанець гірко плаче
І заздрить мертвому мені.
Олександр Олесь

2. Голос духа чути скрізь
По курних хатах мужицьких
По верстатах ремісницьких
По місцях недолі й сліз.
І. Франко

3. Волошко загадко велика
В тобі є вічна таїна
Ти водночас і скромно-дика
І незбагненно чарівна.
Д. Білоус

ІІ.

1. Хтось з великих сказав Усе минає, а слово залишається (М. Слабошпицький).

2. Не бійтесь заглядати у словник
Це пишний яр, а не сумне провалля…
М. Рильський

3. Варто відзначити Ярослав Мудрий був людиною всебічно розвиненою (С. Махун).

Зробити висновок про вживання двокрапки в простому і складному реченнях.

V. Виконання самостійної роботи

Пунктуаційний практикум

Записати текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Виділити граматичні основи в безсполучникових складних реченнях. Накреслити схеми.

Нам важко обійтись без густих лісів безкраїх полів та садів без їхніх мешканців у нашій душі завжди жила часточка всього цього.

Іноді сидячи біля моря дивишся навколо чайки літають над головою десь у товщі води плавають медузи і риби. А як радісно легко буває часом на душі сидиш у садку слухаєш співи птахів та шум дерев. Хіба не чудово?

Але найдивніші найдивовижніші почуття переповнюють людину під час відвідування лісу. Спершу навкруги тихо. Ось подув легенький вітерець ураз зашуміли дерева почулися віддалені голоси пташок. Обернешся і одразу підскочиш на місці щойно прямо перед носом пролетів шпак. Знову тиша… Аж раптом десь над тобою потріскують сухі гілки дуба прудка білка перескакує з дерева на дерево у пошуках їжі. Неймовірна краса! (К. Інгінова).

VІ. Узагальнення вивченого

Дати обґрунтовані відповіді на запитання:

1. Які смислові відношення властиві безсполучниковим складним реченням, у яких уживається двокрапка?

2. Яка інтонація характерна безсполучниковим складним реченням, що виражають причину, пояснення або доповнення?

VІІІ. Домашнє завдання

Скласти безсполучникові складні речення за поданими схемами-моделями. Виділити в них граматичні основи. Зробити синтаксичний розбір одного з речень.

1. [ ]: [причина].

2. [ ]: [пояснення].

3. [ ]: [доповнення].

ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *