НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Прочитайте речення. Знайдіть неологізми. Яку стилістичну роль вони виконують?

1. Повесіння парує, ряхтить і підходить до самої хати; Ти й сам був наструнчений, немов орган… (А. Малишко).

2. Навпомацки в зеленім темновинні він рушив до тебе (М. Вінграновський).

3. Спікер має бути врівноваженим, передбачливим і принциповим.

Неологізми — слова, якими оновлюється лексика відповідно до нових потреб суспільства (парламент, мерія, бізнес-клуб, Інтернет-кафе) або творчих намірів письменника (зорехмарний ряд, води сніготалі); вони не належать до активного словникового запасу мови, принаймні до того часу, поки остаточно не засвояться мовою і не втратять відтінку свіжості й незвичності.
У науковому і публіцистичному стилях неологізми виконують в основному номінативну функцію, а в творах художньої літератури використання неологізмів — авторських новотворів пов’язане з яскраво вираженим стилістичним завданням.
Неологізми бувають двох типів: загальновживані та індивідуальні.
Індивідуальні неологізми письменників-реалістів збагачують художній стиль мови і його виражальні засоби. Вони творяться в межах словотворчих і граматичних закономірностей загальнонародної мови (підхмар’я, золотохвильний, розкрилити).
Стилістично забарвлені неологізми мають художнє, образне спрямування і естетично-виховне значення.

ІV. Засвоєння нового матеріалу
Прочитайте неологізми. Складіть із ними речення.
Спонсор, менеджмент, вірусологія, лесезнавство, біонавти, багатотиражна, профвідпустка, гвардія.

Тренувальні вправи

Прочитайте індивідуальні неологізми. Складіть із ними словосполучення. Запишіть. Визначте стилістичний відтінок неологізмів.
Дзвінкостеблий, живоносне, цвіть, розпрозорилась, колисково, майбуття, широкополий, крутоберегий, самодзвонний, сивінь, високочолий, медоцвіт.

Перепишіть речення. Зверніть увагу на авторські неологізми. Як вони впливають на стиль?

1. Не дивися так привітно, яблуневоцвітно (П. Тичина).

2. Не милуй мене шовково, Ясносоколово (П. Тичина).

3. Сестру я Вашу так любив — Дитинно злотоцінно (П. Тичина).

4. Вже небо не біжить тим синьо-білим бігом В своєму зорехмарному ряду (М. Вінграновський).

5. Зазимую тут; залітую, В цій великій хаті не своїй. У кутку відтихну, відлютую, Намовчусь у темряві німій (М. Вінграновський).

6. Десь на горизонті хмара-хустка Манить вдаль, мов дівчина у сад, І весни такі пахучі згустки Розплескалися об голубий фасад (В. Симоненко).

З поданими неологізмами-словосполученнями складіть речення і запишіть. Підкресліть усі члени речення. Проаналізуйте стилістичну роль неологізмів. Яку синтаксичну роль вони відіграють?
Чорнобривий день, серцем кучерявий (П. Тичина), пахуча темрява (М. Рильський), без’язика вулиця (В. Маяковський).

Прочитайте текст. Що сказав про неологізми М. Рильського відомий мовознавець академік Л. Булаховський. Випишіть неологізми М. Рильського. З якими словами ви могли б їх поєднати?
Добре виконують естетично-зображальну функцію в поезіях М. Рильського створені ним неологізми зимовозвукий, бурноплинний, веселокрилий, вихрогривий, ясносиній, окучерявлений, стополосся, лісолюб, розкриляти, празима. Про такі неологізми Л. Булаховський сказав: «Хай вигадані відповідним художником слова нові слова залишаються назавжди тільки його словами, хай вони не надходять до активного фонду загальної мови,— але там, де їх ужито, вони живуть і довго житимуть своїм повним художньо-естетичним життям. На своєму місці вони є збагаченням мови як засобу служити виявом певної дійової образності та емоційності і, подобаючись хоча б певному колу читачів, тим самим виправдовують своє народження і своє існування».

Виразно прочитайте речення. Знайдіть у них авторські неологізми. Яка їх стилістична роль? 2–3 речення (на вибір) запишіть. Визначте тип і вид виписаних вами речень.

1. Ходить полем молодистим,
Гонить хвилю з краю в край
Золотистий, колосистий,
Яровистий урожай.
(А. Малишко)

2. Ти нам дав і віру й сили,
Краю мій багрянокрилий.
(В. Сосюра)

3. Послухай пісню, що в блакиті
Летить, як сокіл-яснозір.
(М. Рильський)

4. За колоссям яровистим,
За ліском березолистим
Грають сурмачі.
(А. Малишко)

5. Слава сонцю молодому
В світоносній вишині.
(С. Олійник)

V. Систематизація й узагальнення засвоєного

1. Що називається неологізмами?

2. Наведіть приклади загальновживаних і індивідуальних неологізмів.

3. Як утворюються неологізми?

4. Яку стилістичну роль вони відіграють?

VІІ. Домашнє завдання

Підберіть найбільш поширені загальновживані неологізми, що відносяться:

а) до громадсько-політичного життя;

б) науки і техніки;

в) медицини; г) культури.

Перепишіть речення. Знайдіть індивідуальні неологізми і поясніть їх стилістичну роль.

1. Україно моя! Чисті хвилі ланів, Променисті міста, голубінь легкокрила (М. Рильський).

2. Брати мої любі, милі, Вольні, труднокрилі (П. Тичина).

3. Весна, весна! Яка блакить! Який кругом прозор! Садками ходить брунькоцвіт, А в небі злотозор! (П. Тичина).

4. Горіло стокомбайнове поле, палахкотіла пуста солома, але коли були вже недалеко, сотні їх снопастих, важких, покірних, стояли по схилу… (О. Гончар).

НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *