ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ТИП ХОРДОВІ. РИБИ. ЗЕМНОВОДНІ. ПЛАЗУНИ», БІОЛОГІЯ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ТИП ХОРДОВІ. РИБИ. ЗЕМНОВОДНІ. ПЛАЗУНИ», БІОЛОГІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ТИП ХОРДОВІ. РИБИ. ЗЕМНОВОДНІ. ПЛАЗУНИ», БІОЛОГІЯ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Проблемне питання для обговорення в ході бесіди:

  • Які системи органів земноводних і плазунів зазнали найбільших змін під час адаптації до життя поза водою?
  • Чому так сильно змінилися саме ці системи?

II. Тематичне оцінювання з теми «Тип Хордові. риби. Земноводні. Плазуни»

Варіант І

Виберіть правильну відповідь.
1. До підтипу Безчерепні належить:
а) асцидія;
б) ланцетник;
в) мінога.

2. До ряду Лускаті належить:
а) гавіал;
б) гатерія;
в) гюрза.

3. Відкладає ікру у воду:
а) варан;
б) сіра ропуха;
в) піпа.

4. Дайте визначення.
Хорда — це__________.

5. Дайте відповідь на запитання.

Чим пуголовок нагадує риб, а чим — дорослих земноводних?

6. Дайте відповідь на запитання.

Порівняйте між собою хрящових і кісткових риб.

Варіант ІІ

Виберіть правильну відповідь.

1. До ряду Хвостаті належить:
а) тритон;
б) зелена ропуха;
в) цейлонський рибозмій.

2. Зяброві щілини у китової акули:
а) відкриті;
б) прикриті складкою шкіри;
в) прикриті зябровими кришками.

3. Живе на деревах:
а) варан;
б) квакша;
в) кільчаста черв’яга.

4. Дайте визначення.

Метаморфоз — це_________.

5. Дайте відповідь на запитання.

Яку будову має нервова система круглоротих риб?

6. Дайте відповідь на запитання.

Дайте загальну характеристику ряду Черепахи.

Варіант III

Виберіть правильну відповідь.

1. Рептилія — це:
а) анаконда;
б) жерлянка;
в) латимерія.

2. Тіло акули-молота ззовні:
а) голе;
б) вкрито тунікою;
в) вкрито лускою.

3. Бічну лінію мають:
а) крокодили;
б)пуголовки;
в)черепахи.

4. Дайте визначення.

Уростиль — це__________.

5. Дайте відповідь на запитання.

Яку будову має травна система ланцетника?

6. Дайте відповідь на запитання.

Поясніть узаємозв’язок будови тіла риби з її способом життя.

Варіант IV

Виберіть правильну відповідь.

1. До ряду Крокодили належить:
а) гавіал;
б) гатерія;
в) гюрза.

2. У ската осьовий скелет складається:
а) із хорди;
б) із хрящових хребців;
в) із кісткових хребців.

3. Плавальний міхур має:
а) осетер;
б) морський кіт;
в) морський їжак.

4. Дайте визначення.

Середнє вухо — це_________.

5. Дайте відповідь на запитання.

Які органи чуттів є у кісткових риб? Для чого вони потрібні?

6. Дайте відповідь на запитання.

Порівняйте між собою ряди Безхвості та Хвостаті.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ТИП ХОРДОВІ. РИБИ. ЗЕМНОВОДНІ. ПЛАЗУНИ», БІОЛОГІЯ

Повернутися на сторінку Біологія