НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Генералізація знань з теми

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Яку нову інформацію ви отримали, прочитавши цей текст? Дати відповідь на запитання, що в заголовку.

ЯКИЙ ЗАПОВІДНИК Є НАЙДАВНІШИМ?

Найдавнішим заповідником України вважається Асканія-Нова. Історію його розпочато з 1828 року як великого вівчарського господарства. А з 1874 року завдяки німецькому колоністу Ф. Фальц-Фейну воно стає основою майбутнього заповідника. Всесвітньої слави Асканія-Нова набула завдяки синові Фальц-Фейна Едварду Фрідріху. Саме ним у 1898 році оголошено близько 500 га цілини «заповідними на вічні часи». А з 1921 року Асканія-Нова стає державним заповідником. З 1984 року його включено до міжнародної мережі біосферних заповідників. Площа заповідника — близько 11 тисяч гектарів.

Чудовий і дивний херсонський степ навесні. На позеленілому килимі мерехтять і переливаються сріблясті хвилі ковили, серед яких темніють острівці типчака. Наче коштовне каміння, спалахують у цьому різнотрав’ї іриси, червоні й жовті тюльпани та безліч інших квітів. Уже давно розорано таврійські степи. І тільки тут, в Асканії-Новій, збережено ділянку заповідного цілинного степу з його рослинним і тваринним світом. Понад 800 видів тварин та 482 види рослин налічено в Асканії-Новій (З книги «Що? Як? Чому?»).

З’ясувати лексичне значення виділеного слова.

Назвати використані в тексті дієприкметники та форми на -но, -то.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Розвиток комунікативних умінь

Прочитати уривок тексту вголос. Пригадати, з якого він твору. Визначити тему й основну думку. Які типи мовлення поєднані в тексті? Зачитати порівняння. З якою метою автор використав їх? Переказати текст стисло. Звернути увагу на слова, написані з великої літери. Пояснити їх правопис.

По обидва береги Раставиці через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, не огороджені тинами. Один город одділяється од другого тільки рядком верб або межами. Понад самим берегом в’ється в траві стежка через усе село. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе, і скрізь бачиш зелене-зелене море верб, садків, конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки.

От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу, то кругленькі, наче м’ячики, то гостроверхі, наче топольки. Між м’якими зеленими, ніби оксамитовими, берегами в’ється гадюкою Раставиця, неначе передражнює здорові річки, як часом маленькі діти передражнюють старших. А там далі вона повилася між високими вербами та лозами, що обступили її стіною з обох боків (І. Нечуй-Левицький).

Виписати дієприкметники і дібрати до них спільнокореневі антоніми. Скласти з ними речення. Пояснити написання не з дієприкметниками.

Якими ви уявляєте кущі верболозу? Усно описати їх.

15

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу на основі таблиці

Розглянути таблицю і скласти зв’язну розповідь про вживання не з дієприкметниками.

НЕ з дієприкметниками пишеться

Окремо

Разом

1. Коли заперечення підсилюється протиставленням: Навкруги простяглися не збіднілі села, а багаті.

2. Коли при дієприкметнику є пояснювальне слово: Він вдивлявся у зовсім не зрозумілу задачу.

3. Коли дієприкметник виступає присудком: Підлога не вимита, у хаті не прибрано

1. Коли дієприкметник без не не вживається: Вона розуміла, які неоціненні історичні скарби зібрано її родиною.

2. Коли при дієприкметнику немає пояснювального слова: У нашому місті знявся нестихаючий вітер

Навести власні приклади на кожне правило.

Вибіркове письмо

Прочитати речення. Виписати дієприкметники із залежними словами. Пояснити орфограму в дієприкметниках.

1) Неосяжний простір, розквітчаний на початку травня, коли на зеленому тлі спалахують численні біло-жовті острівці, що сповнюють повітря тонкими ніжними пахощами, видається чудовою картиною, яка ніби вийшла з-під пензля матінки-природи.
2) Місце розташування Центрального ботанічного саду настільки чудове, що робить його несхожим на всі інші сади наших міст.
3) Незвичайні рухомі зображення були відомі ще в давнину (З енциклопедії).
4) І світиться на тому поверсі ліфт кришталевий, оправлений червоними дротами, і хтось, нікому ще не знаний, у нім стоїть… (М.Воробйов).
5) На полях трава не кошена (П.Воронько).
6) Попереду виднівся неподоланий осінній степ.

З’ясувати правопис виділених слів.

Самостійна робота

Прочитати вголос прислів’я і приказки. Пояснити їх значення.

1) Поле (не) міряне, вівці (не) лічені, пастух рогатий.
2) Дівка заплетена, а хата (не) метена.
3) Вченому світ, а (не) вченому тьма.
4) Під лежачий камінь вода (не) біжить.
5) Згаяного часу і конем (не) доженеш.
6) Якщо бажаєш стати заможним, у праці будь (не) переможним.

Списати, розкриваючи дужки.

Пояснити написання не.

Скласти діалог з однокласником, використовуючи кілька прислів’їв і приказок.

Робота з текстом із творчим завданням

Прочитати виразно вірш. Які думки викликають у вас рядки вірша Валентини Ткаченко?

РІДНА ЗЕМЛЯ

Ти даєш мені сонце погоже,
І повітря даєш, і снагу…
Не вславляти тебе я не можу
Отаку, як життя, дорогу.
Та коли б я була не людина,
А зелена береза була,
Я шуміла б про тебе в долині,
Твоя слава ще більше б росла.
І коли б солов’єм я співучим
У твоїх народилась лісах,
То про тебе велику й могучу,
Я навчила б співать небеса.
В. Ткаченко

Виписати дієслова й утворити від них дієприкметники з не. Пояснити їх правопис.

Продовжити тему прозовими рядками: Яким є для вас рідний край, яке значення він для вас має?

Дослідження-пошук

Визначити, до якої частини мови належить слово і чи може частка не вживатися в цьому разі окремо. Побудувати відповідь за зразком.

Зразок. Ненависний — прикметник, без не не вживається; неполитий — дієприкметник, частка не може писатися окремо: Не политі мною квіти зів’яли.

Нескорений, неорганізований, нездійсненний, ненависний, недоторканий, нескінченний, неполитий, негайний, нетерплячий, необдуманий, невидимий, неприступний, незадоволений, незвичайний, незабудований.

VІ. Узагальнення та систематизація знань з теми

Подумати і дати відповіді:

1. У яких випадках не з дієприкметниками пишеться окремо?

2. Назвати правила написання не з дієприкметниками разом.

3. Розказати про порядок розбору дієприкметника як особливої форми дієслова.

VІІІ. Домашнє завдання

1. Прочитати текст. Спів яких пташок доводилося вам чути? Пригадати ситуацію й описати її письмово. Дібрати якомога більше синонімів до виділеного слова.

Десь угорі тонко видзвонює жайворонок. Мелодійні, ледве вловимі звуки тануть у гарячому мареві і народжуються знов. Вони бентежать душу, кличуть її за собою. Мені здається, що я зараз злечу над землею і, підхоплений тією чарівною піснею жайворонка, полину в безмежному просторі, легкий, як пір’їнка (Д. Ткач).

2. Скласти твір-мініатюру про красу рідного краю, використовуючи дієприкметники з часткою не.

НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *