СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУ ДОПИТЛИВОГО І ЗДІБНОГО ХЛОПЧИКА ЛЬОНЬКИ (В. БЛИЗНЕЦЬ «ЗВУК ПАВУТИНКИ»), УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУ ДОПИТЛИВОГО І ЗДІБНОГО ХЛОПЧИКА ЛЬОНЬКИ (В. БЛИЗНЕЦЬ «ЗВУК ПАВУТИНКИ»), українська література

Хід заняття СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУ ДОПИТЛИВОГО І ЗДІБНОГО ХЛОПЧИКА ЛЬОНЬКИ (В. БЛИЗНЕЦЬ «ЗВУК ПАВУТИНКИ»), українська література

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями:

 • Дайте визначення художньому образу. (Художній образ — особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність, на відміну від наукового пізнання, що подається у формі абстрактних понять)
 • Що вам відомо про поняття «літературний характер героя»? (Характер літературний — це зображення письменником у художньому творі людини з властивими їй індивідуальними рисами, які зумовлюють її поведінку, ставлення до інших людей, до життя)
 • Яке значення приділяється портрету літературного героя? (Портрет — зображення в літературному творі зовнішнього вигляду, пози, рухів, виразу обличчя людини, її одягу, взуття тощо)
 • У чому призначення того чи іншого літературного персонажа у творі?
 • Як умовно можна розподілити персонажів твору? Чим зумовлений такий розподіл? Свою думку вмотивуйте.
 • Під впливом кого і чого відбувається формування літературного героя?

IV. Основний зміст уроку

Хай оживає істина стара:
Людина починається з добра!
Л. Забашта

Ах, скільки радості, коли ти любиш землю,
Коли гармонії шукаєш у житті!
П. Тичина

1. Питання до індивідуальної роботи

Доберіть до слова «характер» синоніми.

Проведіть самоаналіз: доберіть риси власного характеру

2. Робота у парах

Завдання. Складіть діалог про необхідність вдосконалення характеру кожної людини.

3. Характеристика образу Льоньки

 • Які враження виникли у вас під час першого знайомства з Льонь-кою?
 • Як хлопець ставиться до матері? Які риси характеру при цьому виявляються у нього?
 • Яким для матері є син Льонька? Чи були в неї труднощі щодо його виховання?
 • Чим, на думку матері, обділений Льонька? З чим це пов’язано?
 • Що свідчить про багату фантазію, уяву хлопця? Наведіть переконливі докази, посилаючись на зміст твору.
 • Як за допомогою творчої уяви Льонька сприймає і пізнає світ?
 • Чому хлопець до всього в природі ставиться з пошаною, обережністю? Вмотивуйте свою думку.
 • Як природне довкілля формує світогляд Льоньки?
 • Чи можна вважати хлопця допитливим, спостережливим? У чому це виявляється?
 • Звідки він отримує знання про довкілля?
 • Як хлопець реагує на труднощі, які трапляються з його друзями (Рексом, Бакуном)?
 • Яке значення мало для Льоньки знайомство з Адамом, а потім і з Ніною? Чим корисним було спілкування хлопця з новими друзями?
 • Чому хлопець захоплювався розумом, красою Ніни?
 • Дослідіть на прикладі твору, як Льонька розмірковує над сенсом життя людини, про добро і зло, яке панує у всесвіті?
 • Як Льонька сприймає оптимізм хворого Адама?
 • Чому хлопець зневажливо ставився до Глип?
 • Чим пояснити страждання Льоньки через вбивство Рекса, загибель метелика, небезпечну ситуацію з Бакуном, врешті-решт хворобу, а потім і смерть Адама?
 • Чи можна Льоньку назвати малою природною енциклопедією?
 • Яке майбутнє ви передбачаєте хлопцю? Чому? Свою думку обґрунтуйте.

4. Складання плану характеристики образу Льоньки

Орієнтовний план:

1) Льонька — головний персонаж повісті В. Близнеця «Звук павутинки».

2) Портрет і зовнішність хлопця.

3) Риси характеру Ленда:
а) доброта і щирість;
б) чуйність;
в) здатність до фантазії і творчого мислення;
г) спостережливість і обізнаність;
д) працьовитість;
е) поважність до матері, Адама, Ніни;
ж) любов до природи;
з) вміння цінувати дружбу.

4) Вплив інших персонажів на формування світогляду хлопця.

5) Льонька — мала природна енциклопедія.

6) Значення образу героя.

6. Обговорення проблемного питання (прийом «Акваріум»)

Чи змінився Льонька, якщо б він оселився у великому місті?

VII. Домашнє завдання

Проаналізувати останній розділ «Все відпливає», обміркувати образи звуку павутинки, Ніни, кораблика.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУ ДОПИТЛИВОГО І ЗДІБНОГО ХЛОПЧИКА ЛЬОНЬКИ (В. БЛИЗНЕЦЬ «ЗВУК ПАВУТИНКИ»), українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *