СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І СПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ. КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим Зв’язком. Кома між частинами складного речення, українська мова

Хід уроку № 43 Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим Зв’язком. Кома між частинами складного речення, українська мова, 5 клас

II. Мотивація навчальної діяльності

Психологічна настанова й внутрішня мотивація щодо вивчення теми

«Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення». Ознайомлення учнів із ходом навчальної діяльності.

III. Актуалізація опорних знань

Робота з текстом (спостереження над мовними одиницями у зв’язному висловлюванні)

Прочитати текст. З’ясувати тип і стиль мовлення. Дати текстові заголовок. Визначити тему й основну думку висловлювання.

На подвір’ї має бути колодязь або криниця. Часто криниця була одна на цілу вулицю або околицю. Сюди сходилися всі стежки, тут люди спілкувалися, отримували всю інформацію про життя села.

Слово криниця за давніх часів означало «джерело», колодязь означає сам зруб із дерев’яних колод.

Якщо господар мав на подвір’ї власну криницю, то у спеку господиня зберігала в ній молоко й масло, опустивши посудину на мотузці. Криниці присвячено безліч народних казок, повір’їв, легенд. Кринична вода, узята до схід сонця, мала лікувальні властивості: її брали на омивання породіллі, на коровай брали воду з семи криниць, дівчата вмивалися криничною водою на красу (За Г. Лозко).

Виписати речення з однорідними членами. Пояснити розділові знаки між однорідними членами. Накреслити схеми речень.

Виділити в реченнях граматичні основи. Пригадати з уроків української мови в початкових класах, як називаються речення, у яких дві і більше граматичні основи.

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа

П’ятикласники ознайомлюються і записують у зошити тему та епіграф уроку.

Ой, у полі вербиченька, там стояла криниченька.
Народна пісня

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Робота з підручником

Учням пропонується самостійно опрацювати теоретичний матеріал і знайти відповіді на подані нижче запитання:

1. Яке речення називається складним?

2. Яка особливість простих речень, що входять до складного?

3. Яка інтонація властива складному реченню?

4. За допомогою чого з’єднуються прості речення у складні?

Речення, в якому дві і більше граматичних основ, називається складним.

Частини складного речення пов’язані між собою за змістом, з’єднуються в одне ціле інтонаційно і сполучниками або лише інтонацією.

До складного речення можуть входити частини поширені і непоши-рені, з одним головним членом і двома — підметом і присудком.

Частини складного реченя можуть бути незалежними одне від одного і залежними. Наприклад: 1) У давні часи біля криниць люди здійснювали ритуали поклоніння матері всього живого, а пізніше над зрубом вони ставили образки Богородиці. 2) У казках герой потрапляє в підземний світ, коли він стрибає в колодязь.

В усному мовленні між частинами складного речення на місці розділового знака робиться невелика пауза. У кінці кожної частини складного речення, крім останньої, голос підвищується, а в кінці складного речення голос знижується.

Частини складного речення можуть з’єднуватися за допомогою сполучників і, але, проте, однак, або, чи, що, щоб, бо, тому що, а також за допомогою сполучних слів — займенників хто, який, котрий, чий і прислівників коли, де, куди, як, звідки.

Мовний аналіз синтаксичних одиниць у зв’язному висловлюванні

Прочитати мовчки текст. Списати, уставляючи потрібні за змістом сполучники. Підкреслити граматичні основи.

КРИНИЦЯ

Криниці вважалися повсюдно найсвятішими місцями, … віддавна вода обожнювалась нашими предками. Біля криниці збиралася молодь на свята, звідси їхали запорозькі козаки боронити рідну Україну.

У давні часи криниці були громадськими, їх копали кутком біля перехрестя доріг. Вони віками напували водою цілі села, … побіля них традиційно висаджували калину. Журавель складався зі стовпа з «вилами», в … кріпилася жердина. У підземку журавля лаштувався дерев’яний брусок чи камінь, … до вершини кріпився «ключ» з ланцюгом для підвішування відра. Над колодязями зводили химерні дашки різних форм, … вода була чиста (За В. Скуратівським). Довідка: щоб, а, бо, який, і.

Лексична робота (Химерний — який викликає подив, не схожий на когось звичайного або щось звичайне; незвичний, чудернацький).

Звернути увагу учнів на наголос у словах віддавна, козаки.

Дослідити, чи завжди прості речення об’єднуються у складні за допомогою сполучників. Знайти складні речення, що відповідають схемам:

m119

Зобразити схематично паузи між частинами складних речень знаком (//). Прочитати виразно складні речення, дотримуючись правильної інтонації.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення передмовленнєвих і пунктуаційних умінь з теми трансформація (реконструювання простих речень у складне)

Із двох простих речень побудувати складні за допомогою сполучників що, який, бо. Намагайтеся уникнути невмотивованого повтору однакових слів. Виділити граматичні основи. Пояснити розстановку розділових знаків.

1) У найдавніших звичаях українців збереглося повір’я. Можна викликати дощ, виконавши магічні дії з криничною водою.

2) Особливою пошаною в народі користувалися люди-майстри. Ці люди вміли за допомогою вербової лози знаходити підземні джерела.

3) Для подорожнього завжди біля криниці стояв посуд. З цього посуду можна було напитися води. 4) Не плюй в криницю. З неї ще будеш пити водицю (Нар. творчість).

Подумати, з яких простих речень можна побудувати складні за допомогою сполучників який і щоб. Записати варіанти речень. Чи відрізняються вони за змістом?

2. З другого речення виписати всі можливі варіанти словосполучень. Зробити синтаксичний розбір двох словосполучень за вибором.

Творче конструювання складних речень за опорними словами

За опорними словами, словосполученнями чи реченнями утворити складні речення. З’ясувати, сполучниковим чи безсполучниковим зв’язком з’єднані частини складного речення.

Вода — криниця. Свято Івана Купала — дівчата обмивали вінки. Звичай — збовтати воду у криниці.

Пояснити правопис слів на вивчені правила. Підкреслити в них орфограми.

За допомогою орфографічного словника з’ясувати наголос у слові збовтати.

Моделювання складних речень

Доповнити прислів’я і приказки, дібравши продовження з другого стовпчика. Записати їх, розставляючи потрібні розділові знаки.

Не плюй у криницю …

У живому джерелі …

Не плюй у водицю …

Там криниця …

Голкою криницю …

Там здорова водиця …

доведеться води напиться.

вода студена.

не викопаєш.

де срібліє водиця.

бо прийдеш по водицю.

де вербиця

Дослідити, чи всі народні вислови сформульовані у вигляді складних речень. Підкреслити граматичні основи у простих реченнях.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Постановка проблемного запитання. Яку роль відіграють складні речення в нашому мовленні?

IX. Домашнє завдання

1. Виписати по 2—3 складних речення з підручника математики, української літератури, історії. Підкреслити граматичні основи, пояснити розділові знаки.

2. Як ви розумієте слово оберіг? Знайти його значення в тлумачному словнику. Чи можна віднести криницю до оберегів? Чому? Які обереги ще вам відомі? Написати про один із них, використовуючи складні речення зі сполучниками та без них.

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим Зв’язком. Кома між частинами складного речення, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *