ЕТИЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНОЇ ЛІРИКИ. ВИДАТНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ПОЕТ М. О. НЕКРАСОВ — «СПІВЕЦЬ СТРАЖДАНЬ НАРОДНИХ». ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника, зарубіжна література

Хід заняття Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника, зарубіжна література

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

Майбутній письменник Микола Некрасов народився 1821 року в містечку Немирові Кам’янець-Подільської губернії. Його батько, Олексій Сергійович, небагатий поміщик, перебував на військовій службі в Україні (в чині капітана) й одружився з Оленою Андріївною Закревською. Але дитячі спогади Некрасова повністю пов’язані із селом Грешневим Ярославської губернії, розташованим на березі Волги; це був маєток Некрасових, куди батько поета переїхав із сім’єю, вийшовши у відставку.

Мабуть, у жодного з російських поетів не було таких важких спогадів про дитинство і рідний дім, як у Некрасова: «тут щось усіх давило», «безплідне й нікчемне» життя проходило «среди пиров бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства». Цей вірш — звинувачення жорстокості й дикого норову батька, а також пам’ятник ніжній любові матері, життя якої загубив батько — «угрюмый невежда».

Атмосфера кріпосницької садиби навчила поета «терпіти й ненавидіти». Одного разу він, як і всі селяни-кріпаки, з радістю спостерігав за пожежею у власному будинку, що нагадував в’язницю. Зате духовно багата, освічена, проста й добра мати сприяла прилученню сина до прекрасного — музики, задушевних українських пісень, казок, поезії. Вона добре знала твори світової літератури й часто переказувала малому Миколці уривки з них. Через багато років Некрасов згадував про це в поемі «Мати».

И голос твой мне слышался впотьмах,
Исполненный мелодии и ласки,
Которым ты мне сказывала сказки
О рыцарях, монахах, королях.
Потом, когда читал я Данте и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы их из живого мира
В уме моем напечатлела ты.

Образ матері Некрасов увічнив у творах «Родина», «Затворниця», «Несчастные», «Баюшки-баю», «Рыцарь на час», у незавершеній поемі «Мать» та ін. Замислюючись ще в дитинстві про сумну долю своєї матері, майбутній поет навчився співчувати всім знедоленим жінкам.

  • Як ви вважаєте, якою є роль дитинства, батьків у формуванні рис характеру дитини, потім дорослої людини?

Саме мати, усупереч думці батька, порадила синові вступати не у Дворянський полк — військовий навчальний заклад, а до університету. Але не досить підготовлений Некрасов не зміг вступити до вищого навчального закладу, а батько за непослух зовсім відмовив йому в матеріальній підтримці. Почалися страшні петербурзькі поневіряння — без спеціальності, без зв’язків і без грошей. Сам поет згадував про це так: «Цілих три роки я почувався постійно, щодня голодним. Доводилося їсти не тільки погано, не тільки надголодь, але й не щодня».

Завдяки неабиякій силі волі, працьовитості, безмежному терпінню й нелюдській витривалості, Некрасов вижив і розпочав літературну діяльність.

Перша збірка Некрасова «Мрії і звуки» мала романтичний характер, але школа «петербурзьких закутків» звернула його думки до критичного реалізму.

  • Як ви вважаєте, така сувора школа випробувань, що її пройшов Некрасов,— на користь людині чи на шкоду?

Одним із перших на допомогу Некрасову прийшов Федір Коні — відомий педагог і драматург, який залучив юнака до роботи у своїх журналах. Далі була зустріч із відомим критиком В. Бєлінським. Той спочатку розкритикував поетичну збірку, а послухавши вірш «У дорозі» (1845), вигукнув: «Чи знаєте, що ви поет, і поет справжній?» І його, й інших сучасників вразила антикріпосницька спрямованість вірша Некрасова, виражена в досконалій художній формі.

  • У кого з українських письменників є подібні сюжети, спрямовані проти кріпацтва? (У Шевченка, Марка Вовчка)

З початку 1840-х років Некрасов починає працювати в «Отечественных записках», видає низку альманахів («Физиология Петербурга», 1845; «Петербургский сборник», 1846), у яких мужньо вступається за народ. Через це на нього посипалися доноси агентів ІІІ Від-ділення жандармерії. У середині 1840-х років Некрасов узявся за редагування журналу «Современник», заснованого ще О. С. Пушкіним (1836), об’єднавши навколо нього кращі сили російської літератури.

Після замаху Каракозова на царя у квітні 1866 року «Современник» опинився у скрутному становищі. Щоб урятувати своє «дітище», Некрасов вирішує від імені літературного фонду привітати царя Олександра ІІ; як вірний підданий, читає вірші на його честь в Англійському клубі. Але це не допомагає. Журнал закривають, а Некрасов шкодує про зроблене й карається за «неверные звуки», які видала його ліра.

  • Як ви вважаєте, чи було таке звернення поета до царя зрадою принципів?

З 1868 року Некрасов разом із Салтиковим-Щедріним і Єлисєєвим редагує журнал «Отечественные записки». Некрасов-редактор мужньо захищає прогресивні, передові для того часу твори від утисків цензури. Завдяки йому було опубліковано роман М. Чернишевського «Що робити?» Про свої стосунки із владою поет дуже влучно сказав у вірші «Уныние»:

Со стороны блюстителей порядка
Я, так сказать, был вечно под судом.

У 1877 році Некрасов видає книгу віршів «Последние песни». З 1863 року він працює над поемою «Кому на Руси жить хорошо». Цензура не дозволила вмістити її до збірки «Последние песни» й вирізала з «Отечественных записок», де її вже було надруковано.

У 1878 році мужнього поета й громадського діяча не стало. Некрасов, окрім численних ліричних віршів, створив ще цикл «декабристських» поем. Особливо вражає твір «Русские женщины», що складається з кількох частин. Присвячений він дружинам декабристів, які мужньо, відмовившись від дворянських привілеїв, пішли за своїми чоловіками на каторгу, до Сибіру, щоб підтримати їх, розділити з ними долю «і в горі, і в радості».

2. Зачитування уривків з поеми «Княгиня Трубецька» або «Княгиня М. Волконська»

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Проблемне питання

  • Що поєднує творчість М. Некрасова та Л. Толстого? (Співчуття знедоленим, тема декабристів; спільна робота в журналах)

VII. Домашнє завдання

Для всіх: докладніше ознайомитися із біографією письменника; вміти характеризувати його творчість; скласти план-тези за підручником.

Індивідуальне: вивчити напам’ять вірші «О шостій вчора звернув…» або «Роздуми біля парадного під’їзду» (за бажанням).

Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *