ТИРЕ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ТИРЕ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТИРЕ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Генералізація опорних знань з теми

Творче спостереження з елементами вибіркової роботи

Виразно прочитати вірш В. Симоненка. Виписати безсполучникові складні речення, яким властива інтонація зумовленості й зіставлення. Визначити смислові відношення, накреслити схеми.

ПІЧ

Лиже полум’я жовте черево,
Важкувато сопе димар,
Галасує від болю дерево,
Піднімаючись димом до хмар.
Бубонять рогачі і кочерги —
Щось пригадують з давнини,
І чекають покірно черги
Засмаглілі горшки й чавуни.
З тітки полум’я сон злизало,
Тітка гладить рукою глек,
Теплий ватяник зав’язала
На застуджений свій поперек.
Біга тітка із кухні в сіни,
З-під повітки заносить дров —
З них струмує жовтаво-синя
Віковічна печаль дібров.
Звично грюкають мляві двері,
Піч гуде і димить у світ —
Скільки в пащу цій ненажері
Тітка вкинула кращих літ!
Сновигають по зморшках думи,
На щоках танцює вогонь,
Сажа в’їлася чорним глумом
У пелюстки її долонь.
Біля печі вона, мов бранець,
Слугувала під шурх спідниць,
Віддавала дівочий рум’янець
Чистоті смачних паляниць…
Менше ми гіркоти нестимем,
Стане ближчою наша мета,
Як не будуть у небо димом
Підніматись жіночі літа.
В. Симоненко

Дослідити, яких речень за будовою найбільше в тексті. Яку стилістичну роль виконує нагромадження таких конструкцій?

Яку роль відіграє інтонація в безсполучникових складних реченнях цього вірша?

ІV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування пунктуаційних умінь і навичок

Творче моделювання

Із поданих пар простих речень скласти й записати безсполучникові складні. Виразно прочитати. Яка інтонація властива побудованим конструкціям?

1. Стихла пісня. Тихо стало над степом (С. Скляренко).

2. За вихором продріботіла над самою землею одірвана од гурту хмара. З неї пішов лапатий, рідкий дощ (Г. Колісник).

3. Зникає мова. Народу більше нема (К. Ушинський).

4. Я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав. В своїм краю під буйними вітрами щасливим я і вільним виростав (В. Симоненко).

5. Над лісом знялося сонце. Туман справді почав розступатися (Д. Міщенко).

6. Я ближче підходив до врочистого дуба-велетня. Він більшав у моїх очах, виростав у височінь, розпросторювався кроною (Є. Гуцало).

Визначити смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень. Накреслити схеми.

Творче конструювання

За поданими схемами-моделями побудувати або дібрати з художньої літератури безсполучникові складні речення.

1. [ ] — [наслідок].

2. [час] — [ ].

3. [умова] — [ ].

4. [ ] — [ ].

зіставлення

Користуючись схемами, сформулювати основні правила вживання тире в безсполучникових складних реченнях.

Методичний коментар. У безсполучникових складних реченнях уживається тире, якщо:

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.inddДослідження-групування з усним обґрунтуванням

Прочитати народні вислови. Дослідити, яку функцію виконує в них тире.

Згрупувати речення за правилами пунктуації:
а) тире між підметом і присудком;
б) тире в неповному реченні;
в) тире в безсполучниковому складному реченні.

1. Дай язикові волю — заведе в неволю.

2. Добрий намір — то вже півсправи.

3. Дурний язик — голові не приятель.

4. Млин меле — борошно буде, язик меле — біда буде.

5. Не допомагай грошима, а краще — плечима.

6. Не дорогий початок, а — кінець.

7. Не спіши побалакати — спіши працювати.

8. Порожня бочка гучить, а повна — мовчить.

9. Пуста думка — зайва ноша.

10. Склав план — діло зробиш.

11. Слово без діла — гітара без струни.

12. Язик мій — часто ворог мій (Нар. творчість).

Навести приклади двох-трьох речень, у яких уживається тире при однорідних членах. Сформулювати пунктуаційне правило.

V. Виконання самостійної роботи (взаємоперевірка)

Прочитати мовчки текст. Визначити його тему. Дібрати заголовок. Списати, ставлячи потрібні розділові знаки. Знайти безсполучникової складні речення, указати на смислові відношення між їхніми частинами речень. Накреслити схеми.

Природа… Скільки думок викликає це слово скільки асоціацій породжується з ним. Найкращі моменти життя хочеться пережити з природою у чудовому лісі посеред прекрасного саду сповненому різних таємниць.

Завдяки чарівному дивосвіту природи виникають цікаві вислови. Ластівки низько літають дощ обіцяють. Верещить вересень уже осінь. Листопад дерев не обтрусить зима довго бути мусить. Калина рано зачервоніла рання і люта зима буде. Осінь ясна зима холодна. Пригріло сонечко обсохла земля. Кричать сови спить діброва зіроньки сіяють. Сонце сховалось у вітах дерев річка дихнула прохолодою. Які яскраві цікаві неймовірні явища ми можемо спостерігати за чарівним дивосвітом природи! (З нар. календаря).

Знайти умовно односкладні речення у складі безсполучникових складних. Визначити вид їх.

VІ. Узагальнення вивченого

Дати обґрунтовані відповіді на запитання

1. Які смислові відношення властиві безсполучниковим складним реченням, у яких уживається тире?

2. Яка інтонація характерна безсполучниковим складним реченням, що виражають наслідок, умову або час?

3. У чому особливість інтонування безсполучникових складних речень, що виражають смислові відношення зіставлення чи протиставлення?

VІІІ. Домашнє завдання

Записати відомі вам народні прикмети у формі безсполучникових складних речень, що виражали б різні смислові відношення. Пояснити вживання розділових знаків.

ТИРЕ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *