ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ ОДНИНИ ЧИ МНОЖИНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Число іменників. іменники, що мають форму тільки однини чи множини, українська мова

Хід заняття Число іменників. іменники, що мають форму тільки однини чи множини, українська мова

IV. Генералізація знань

Колективне опрацювання таблиці

Розглянути таблицю і зробити висновок про утворення форми множини та про вживання іменників у формі тільки однини або множини.

Форми однини і множиниФорми або однини, або множини
стіл

ліс

весна

столи

ліси

весни

сани

двері

Чернівці

віск

горох

читання

Навести власні приклади іменників: а) що мають форму однини і множини; б) тільки форму однини; в) тільки форму множини.

Творче спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Пригадати з уроків природознавства, чому в природі відбувається рівнодення? Дібрати до тексту заголовок. Порівняти із заголовками, дібраними вашими однокласниками.

Перший місяць осені за календарем — вересень. Тихі дні ще теплі, та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман розсіюється. Піднімається сонечко й обігріває землю. Повітря прозоре й легке. Проте зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. Золотяться березові гаї, на бульварах і в парках устеляються першим жовтим листям доріжки.

Вітер підхоплює крилаті насінини берези й липи, клена й сосни і переносить їх на далекі відстані. На своїх парашутиках з легких пушинок подорожують з місця на місце й насінини кульбаби та осоту. 23 вересня день дорівнює ночі. Тому й звуть його днем осіннього рівнодення (За А. Волковою).

Назвати іменники. Визначити їх число.

Зробити синтаксичний розбір першого речення другого абзацу. Якого роду іменники використано в ньому?

Коментар. В українській мові іменники змінюються за числами. Множина іменників утворюється від однини зміною закінчення або наголосу: гора — гори, вітер — вітри, глибоке знання — глибокі знання.

Іменники, які означають сукупність істот або неістот, що сприймаються як єдине ціле, називаються збірними: вороння, дітвора, волосся, листя. Такі іменники вживаються тільки в однині.

Назви речовин і матеріалів, почуттів і станів, дій і ознак, більшість власних географічних назв уживаються тільки в однині: цукор, вода, радість, сум, малювання, молодь, Чернігів, Крим.

Деякі іменники мають лише форму множини: ножиці, солодощі, Черкаси, Карпати, Альпи. Такі іменники не розрізняються за родами.

V. Виконання системи практичних завдань

Вибірковий диктант

Записати іменники у дві колонки: 1) ті, що вживаються тільки у формі однині; 2) ті, що вживаються лише в множині.

Радощі, врода, пестощі, Київ, пахощі, Дніпро, Карпати, ножиці, ворота, хід, сміливість, граблі, чорнило, окуляри, білило, коноплі, гіпс, мед, сходи, сани, сіни, ясла, малювання.

Скласти 3—4 речення, використавши кілька поданих іменників.

До виділених слів дібрати антоніми і визначити їх рід.

Навчальне аудіювання

Прослухати текст. Поміркувати, чому автор так назвав його. Визначити стиль мовлення. Аргументувати своє твердження.

ЗЕЛЕНЕ МОРЕ

Понад самим берегом в’ється в траві стежка через усе село. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене-зелене море верб, садків, конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки… Серед одного городу вгніздилась прездорова стара, широка та гілляста дика груша, розклала своє гілля трохи не при землі на буряки та картоплю (І. Нечуй-Левицький).

Виписати іменники, що вживаються лише у формі однині.

Виділені слова розібрати за будовою і пояснити їх правопис.

Творче завдання

Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх значення (про які природні прикмети в них ідеться). Схарактеризувати речення за будовою: назвати прості і складні речення.

1) У жовтні кожен знає, що з великої хмари малий дощ буває.

2) Жовтень ходить по краю та виганяє птахів з гаю.

3) Навесні джміль, а в жовтні бджола жениться.

4) Літо дає коріння, а жовтень — насіння.

5) У жовтні ранній дощ — то вдовиний плач, довго не триває.

6) Травневої ночі не встиг лягти, а вже й ранок, а жовтневого дня не встиг посміхнутися, а вже й вечір (Нар. творчість).

Визначити число іменників. Пояснити свій вибір.

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Пояснити, яке значення має число іменників.

2. Як утворюються іменники у формі множини?

3. Які іменники мають тільки форму однини?

4. Назвати іменники, які мають тільки форму множини.

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти розповідь у науковому стилі про число іменників та використання їх у мовленні. Навести приклади.

2. Скласти твір-мініатюру про жовтень, використовуючи опрацьовані на уроці й дібрані самостійно прислів’я та приказки.

Число іменників. іменники, що мають форму тільки однини чи множини, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *