РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація теоретичних положень з розділу «Безсполучникове складне речення»

Мовознавча вікторина

Дати відповіді на запитання:

1. Які ознаки характерні безсполучниковим складним реченням?

2. Які смислові відношення можуть виражати безсполучникові складні речення?

3. Сформулювати правила постановки коми, крапки з комою в безсполучниковому складному реченні. Навести приклади.

4. Сформулювати правила вживання двокрапки в безсполучниковому складному реченні. Навести приклади.

5. Сформулювати правила постановки тире в безсполучниковому складному реченні. Навести приклади.

6. Назвати види інтонації в безсполучниковому складному реченні.

7. Чи є взаємозалежність між інтонацією і розділовими знаками в безсполучниковому складному реченні?

8. Яка стилістична функція безсполучникових складних речень?

ІV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування пунктуаційних умінь і навичок

Пунктуаційний практикум (самоперевірка)

Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити вживання коми, тире і двокрапки в простому і складному реченні.

Прислів’я і приказки стислі крилаті вислови в них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини її погляди на світ суспільні явища громадські та родинні стосунки побут тощо. Люди кажуть «Посієш вчасно збереш рясно». І жодного слова звідси не викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

Перевірити написане з ключем.

Ключ. Прислів’я і приказки — стислі крилаті вислови: у них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини: її погляди на світ, суспільні явища, громадські та родинні стосунки, побут тощо. Люди кажуть: «Посієш вчасно — збереш рясно». І жодного слова звідси не викинеш: тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

Знайти безсполучникові складні речення. Зробити синтаксичний розбір їх.

Творчий диктант

Доповнити початки складних речень так, щоб утворилися безсполучникові, ураховуючи типи смислових відношень, подані в дужках.

Культура мовлення — це духовне обличчя людини … (пояснення). Основою мовленнєвої культури є грамотність … (доповнення). Але цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Будеш вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками, вдумливо читати політичну, художню, наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень … (умова-наслідок). Треба активно розвивати своє мовлення … (пояснення).

Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення … (причина). Людина ясно, логічно мислить … (зіставлення). І навпаки, в людини немає думок … (наслідок). Мовлення тоді гарне, коли воно повно й точно передає думки чи відтворює образи, легко сприймається, усім зрозуміле. Грамотне, багате мовлення — не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів. Це ще й вияв поваги до людей, до народу… Отже, висока культура мови не можлива без високої загальної культури … (пояснення).

Визначити основну думку тексту. Дібрати заголовок. З’ясувати стиль і тип мовлення.

Назвати мікротеми тексту, що розкривають загальну тему; використати їх як пункти плану. Усно переказати змодельоване висловлювання.

Виконання тестових завдань (взаємоперевірка)

1. У безсполучниковому складному реченні Сон ніжний землю обійма за плечі я чую неньки колискову (Г. Радеька) між його частинами вживається.
А Кома.
Б Крапка з комою.
В Двокрапка.
Г Тире.

2. У безсполучниковому складному реченні Придивіться у рідному краї наша мова вкраїнська страждає (Л. Таран-Пономаренко) між його частинами вживається.
А Кома.
Б Крапка з комою.
В Двокрапка.
Г Тире.

3. Правильну схему речення Ми цінуємо барвінок за його «лікарську допомогу» з нього виготовляють ліки від дуже важких хвороб (розділові знаки вилучено) зазначено.
А [ ], [ ]. одночасність
Б [ ]: [висновок].
В [умова] — [ ].
Г [ ]: [причина].

4. Уживається двокрапка між частинами безсполучникового складного речення.
А Надворі вже стемніло десь далеко на небі засяяла перша зірка (М. Коцюбинський).
Б Не посадив жодного дерева за своє життя плати за чисте повітря (Нар. творчість).
В Упаде мороз на яблуневий цвіт тоді залишимося без врожаю (Нар. творчість).
Г Вкотре переконуєшся скільки таємниць приховує в собі мова (І. Вихованець).

5. Установити відповідність між безсполучниковими складними реченнями та схемами-моделями їх (розділові знаки випущено).

1 А Сталось диво тоді камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував. В. Самійленко

Б Мову зневажили корінь всиха. Л. Гнатюк

В Буде сонце в зеніті квітнуть Буде небо, як цвіт, голубіть. Г. Шепітько

Г Тебе ніколи, рідне слово, Не забував я ти мені Звучало, щире і чудове, В мої ясні і в чорні дні… В. Тарноградський

Д І мріється з маленького дитяти З літами виросте палкий співець. С. Черкасенко

Е Не полишай хоч ти мене ніколи Без тебе, рідне слово, пропаду. О. Завгородній

 1 [умова] — [ ].

2 [ ]: [причина].

3 [ ]: [пояснення].

4 [ ], [ ].
одночасність

5 [ ]; [ ].
одночасність

6. Установити відповідність між безсполучниковими складними реченнями та схемами-моделями їх (розділові знаки випущено).

А Звичайно, все за рік не відновити Пошкоджено чимало поколінь. Є. Ссааві

Б Збирай, як діамант, ті слова Твого народу в них душа жива. С. Черкасенко

В Літає радість щастя світе Дзвенять пташки в садах рясних Сміються знову трави, квіти… Олександр Олесь

Г Минули навіки дні чорних негод
Живе Україна! Олександр Олесь

Д Усе збагнуть нічого не збагнуть

В тобі, велика українська мово. В. Галата

Е Ти у степах, наче воля, складалась В казці, в житті, у легенді і пісні, Скрізь ти, велика, дзвеніла, кохалась… І. Цитович

1 [ ], [ ], [ ].
одночасність2 [ ] — [наслідок].3 [ ]: [пояснення].

4 [ ] — [ ].
з іставлення

5 [ ]: [причина].

6 [ ]; [ ].
одночасність

VІ. Домашнє завдання

Ураховуючи типи смислового зв’язку між частинами, зазначеними в дужках, доповнити початки речень так, щоб утворилися безсполучникові складні речення. Пояснити вживання розділових знаків.

Мова наша є таємницею… (доповнення). Дивуєшся дорогоцінності мови нашої… (пояснення). Простежимо коріння української мови… (умова). Людина створила мову… (протиставлення). Святі слова (рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа) тримають нас на світі… (причина). Отже, найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова… (причина).

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *