СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ (ПРОДОВЖЕННЯ). СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Складні речення, розділові знаки в них (продовження). синтаксичний розбір складного речення, українська мова

Хід заняття Складні речення, розділові знаки в них (продовження). синтаксичний розбір складного речення, українська мова

III. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких необхідне для виконання практичних завдань

Рефлексія на рівні самовизначення

Учні повинні пригадати все, що їм відомо з теми «Складне речення, розділові знаки в ньому».

П’ятикласники по черзі продовжують фразу Я вже знаю … . Перевірка домашнього завдання

Відтворення теоретичних відомостей пропонується провести вчителю на основі перевірки домашнього завдання. Матеріалом можуть слугувати речення, що виписали п’ятикласники з підручника математики, української літератури, історії (учні аналізують будову, розділові знаки й особливості поєднання простих речень у складному).

Бесіда за запитаннями

1. Чи завжди між частинами складного речення ставиться кома?

2. За яких умов між однорідними членами речення кома ставиться, а за яких — ні?

3. Яку будову мають прості речення з однорідними членами, а яку — складні речення?

IV. Виконання системи завдань дослідницького характеру

Дослідження-відтворення деформованого тексту

Уважно прочитати речення і з’ясувати, чи є вони зв’язним висловлюванням. Переставити їх так, щоб вийшов текст. Дібрати заголовок. Записати речення в правильній послідовності, розставляючи потрібні розділові знаки.

Він у нас зветься Клинчик. Біля містка внизу рипить журавлем колодязь а ліворуч балкою зеленіє чимала галявина. З узбічних схилів та круч сюди збігають талими та дощовими водами всі рівчаки і тому трава тут гарно росте яро зеленіє.

За колодязь у нас ніколи не сваряться він теж усіхній. За село тягнеться широка балка вона розподілена на смужки де здавна сіють коноплі. Хай яка буде спека а води тут ніколи не меншає. Зелена латочка Клинчика тим часом вільно собі гуляє в дружбі живуть тут кучерявий спориш та сестра його біла конюшина подорожник під ноги м’яко стелиться (За О.Гончаром).

Підкреслити граматичні основи в реченнях. З’ясувати, які з них — складні. Накреслити схеми.

Виписати із тексту прислівники. Запам’ятати їх правопис.

За орфографічним словником визначити наголос у слові ліворуч.

Дослідження-реконструювання

Перебудувати складні речення зі сполучниками на синонімічні без сполучників. Підкреслити граматичні основи. Пояснити розділові знаки.

Зразок

Складне сполучникове речення

Безсполучникове складне речення

Над самою водою пролетів білобровий перевізник, а з очерету тихо-тихо випливла молода качка (М. Коцюбинський)Над самою водою пролетів білобровий перевізник, з очерету тихо-тихо випливла молода качка

1) Тільки сосна та дуби зберігають свій колір, бо вони шорсткі, стійкі, неподатливі (Панас Мирний).

2) Вітер скакав з розгону, а сонце висипало з-за хмар на землю своє останнє золото.

3) Перед лісосмугою стоїть у затишку наша калина, і жодна гілка в неї не здригнеться (М. Слабошпицький).

4) Якось над нашою хатою пролітав гурт лелек, і від них на землю падав незримий клекіт (М. Слабошпицький).

Виписати зменшено-пестливі слова, розібрати їх за будовою.

Дослідження-моделювання

За поданими початками скласти:

а) просте речення з однорідними членами, з’єднаними сполучником і;

б) складне речення, частини якого з’єднані також сполучником і.

Пояснити розділові знаки.

Зразок. Ми з татом ловили рибу …

1) Ми з татом ловили рибу і варили юшку.

2. Ми з татом ловили рибу, і біля нас спинився за кілька кроків лелека.

1) Трохи далі від берега струнко стояв у воді очерет … .

2) Жив лелека у нашому дворі до самої осені … .

3) Я вийшов з річки на берег … .

Дослідження-конструювання

За поданими початками скласти речення, які б виражали впевненість у будь-чому. Визначити вид речень за будовою.

1) Я знаю, чому … .

2) Я переконаний, що … .

3) Я впевнений, що … .

4) Я знаю, коли … .

Дослідження-відтворення

Відновити останні три рядки народної пісні «Там у полі криниченька». Записати їх, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити вид речення за будовою.

m120

Там у полі криниченька,
Навколо пшениченька.
Там женчики жали,
Золоті серпи мали,
Срібнії юрочки,
Що в’язали снопочки.
Добрії були женці —
Дівчата й молодиці.

V. Оформлення систематизованих знань за допомогою синтаксичного розбору складних речень

Дослідження-творче спостереження
Прочитати уривок з оповідання Панаса Мирного «День на пастівнику». Вставити на місці пропусків сполучник і. Визначити, що він з’єднує: однорідні члени простого речення чи частини складного. Виділити граматичні основи. Пояснити розділові знаки: коли перед сполучником і кома ставиться, а коли вона відсутня.

Сонце піднялось вже височенько … обливало своїм огнистим світом хлопчика … широке поле. Горіла молода трава зеленим огнем … неопавша роса відбивала дорогим самоцвітним камінням.

Картина була справді чудовна. Церкви підняли високо вгору свої круглі голови … їхні золоті бані сяяли у прозорому повітрі. Річка блищала … звивалася змією по жовтому пісочку (За Панасом Мирним).
Зробити синтаксичний розбір складних речень, ужитих у тексті.

Алгоритм синтаксичного розбору складного речення

m121

VІІ. Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру на тему «Чи вважаю я себе справжнім другом», використовуючи прості речення із вставними словами, однорідними членами і складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

Складні речення, розділові знаки в них (продовження). синтаксичний розбір складного речення, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *