ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни, українська мова

Хід заняття Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни, українська мова

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого стилю належить цей текст? Аргументувати своє твердження, підтверджуючи рядками з тексту. Яке продовження може мати ця розповідь? Скласти (усно) завершення цієї розповіді.

КІТ-ЗЛОДІЙ

Ми прийшли у відчай. Ми не знали, як спіймати цього рудого кота. Він обкрадав нас кожної ночі. Він так спритно ховався, що ніхто з нас до пуття його не бачив. Тільки через тиждень пощастило нарешті встановити, що в кота розірване вухо й відрубаний кусок хвоста.

Це був кіт, який утратив усяку совість, кіт — бродяга й бандит. Поза очі звали його Злодієм.

Він крав усе: рибу, м’ясо, сметану й хліб. Одного разу він навіть розкрив у комірчині жерстяну банку із черв’яками. Їх він не з’їв, але до розкритої банки прибігли курки й поклювали весь наш запас черв’яків.

Курки, які об’їлися черв’яками, лежали на сонці й стогнали. Ми ходили біля них і лаялися, але рибна ловля все одно була зірвана.

Майже місяць ми згаяли, щоб вислідити рудого кота… (К. Паустовський).

Пригадати, які іменники належать до І і ІІ відмін. Виписати їх у два стовпчики.

Пояснити вживання апострофа у словах, використаних у тексті.

Зробити синтаксичний розбір останнього речення. Визначити в іменниках рід, число і відмінок.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці

Розглянути таблицю і дати відповіді на запитання:

1. За якою ознакою іменники діляться на відміни?

2. До яких відмін належать іменники жіночого і середнього роду?

3. Чому при поділі іменників на відміни враховуються рід слова і його закінчення?

4. Яку властивість мають іменники IV відміни?

Відміна Рід Закінчення в Н. в. одниниГрупа Приклади
ПершаЖіночий, чоловічий, спільний-а (-я)Тверда, м’яка, мішанаручка, сирота надія, суддя межа, круча
ДругаЧоловічий, середнійнульове, -о, -е, -а, -яТверда, м’яка мішанамісто, біг зілля явище, морж
ТретяЖіночийнульовесіль, молодь, мати
ЧетвертаСередній-а, (-я) (у непрямих відмінках з’являється суфікс -ат (-ят), -ен)лоша, теля, дівча

Скласти діалог із товаришем по парті про типи відмін іменників, використовуючи власні приклади.

VI. Усвідомлення здобутих знань, удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

Виконання творчого завдання

Прочитати прислів’я та приказки. Пояснити, які риси тварин і птахів стали основою для їх складання.

1) Гуси проти вітру ходять.

2) Гусь свині не товариш.

3) Індик хоч не співає, та багато думає.

4) Два ведмеді в одному барлозі не живуть.

5) Аби вовк ситий, і баран цілий.

6) Лисяча хитрість, заяче серце.

7) Бачить кіт сало, та сили мало.

8) Пес бреше — вітер розносить.

9) Для миші й кішка звір (Нар. творчість).

Переписати. Назвати іменники, указати на їх відміну та групу. Іменники І відміни підкреслити як члени речення.

До виділених слів дібрати антоніми та скласти з ними речення.

Пояснити орфограму в слові барлозі.

Дослідження-аналіз

Прочитати. Розкрити лексичне значення іменників. Визначити відміну кожного. Поділити їх на групи.

Верстат, слово, хвилювання, циліндр, циркуль, міліметр, юнак, конструктор, день, цех, комар, якір, олень, вівчар, питання, документ, батько, промінь, гай, кущ, меч, буквар, ніж, вальс, мур, плече, завдання, м’яч, дефіс, явище.

Поставити іменники в орудному відмінку однини. Виділити орфограму в закінченнях.

Чітко вимовити виділені слова. Перевірити за словником правильність їх наголошування.

Прочитати. До поданих іменників дібрати антоніми. Записати утворені пари.

Схід, сміх, кінець, південь, ворог, відкриття, світло, приїзд, рух, ввіз, багач, холод, герой, прогрес, вечір, ненависть, старість.

Визначити рід, відміну та групу іменників.

Із 3—4 парами слів скласти речення. Зробити їх синтаксичний розбір.

VII. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Назвати групи відмін іменників.

2. За якими ознаками визначаються групи відмін іменників?

3. На які відміни поділяються іменники? Навести приклади.

IX. Домашнє завдання

1. Виписати з художнього твору по два іменники кожної відміни. Визначити їх відмінок і групу.

2. Скласти зв’язну розповідь у науковому стилі про типи відмін іменників.

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.