ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Мотивація навчальної діяльності (підготовка до сприймання нового матеріалу)

Робота з текстом

Прочитати уривок з «Легенди про Золоте Зернятко Істини» Василя Сухомлинського. Визначити основну думку висловлювання.

У батька було два сини. Коли вони виросли й могли вже тримати в руках заступа, батько сказав їм: «Беріть заступи, підемо копати поле».

Копають вони й копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ми копаємо? І взагалі, для чого ми живемо на світі?» — питають вони.

Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?». І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася хмарами.

«Бачимо»,— відповіли сини. «У цій горі — Золоте Зернятко Істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні — ніхто не знає. Кажуть люди: хто знайде це Зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі, для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте Золоте Зернятко Істини»,— розповів батько (За В. Сухомлинським).
Знайти речення з прямою мовою. Звернути увагу на їх будову: слова автора (речення, що виражають думку автора тексту) і пряма мова (речення, що передає думку того, про кого розповідає автор).

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу творче спостереження над мовним матеріалом

Виписати з «Легенди про Золоте Зернятко Істини» В. Сухомлинського речення з прямою мовою. Проаналізувати в них розділові знаки.

До поданих схем дібрати речення з прямою мовою, що їм відповідають.

1) А: «П».
2) А: «П?».
3) «П?» — а.
4) «П»,— а.

Коментар. Прямою мовою називається точно передане висловлювання певної особи. Пряма мова супроводжується словами автора, з яких стає відомо, кому належить пряма мова, за яких обставин і як вона була висловлена.

Пряма мова вимовляється як розповідне, питальне чи спонукальне речення залежно від мети висловлювання. Слова автора вимовляються прискорено тільки з розповідною інтонацією з деяким зниженням голосу.

Створення проблемної ситуації щодо розділових знаків у реченнях з прямою мовою

Проаналізувати речення з прямою мовою і схеми до них. Самостійно сформулювати правила вживання розділових знаків.

1. Недаремно каже прислів’я: «Мала крапля лупає скелю».
А: «П».

2. Я запитав: «Батьку, що таке людська байдужість?»
А: «П?»

3. Тарас заплескав у долоні: «А он наша хата! А он наша хата!» (Г. Хоткевич).
А: «П!»

На основі спостереження за пунктуацією в реченнях з прямою мовою учні розкривають закономірність розстановки розділових знаків.

Алгоритм учнівського доведення № 1.

Пряма мова на письмі береться в … і починається з … літери. Якщо перед прямою мовою стоять слова автора, то після них ставиться … , а після прямої мови — … , … або … . Лапки ставляться перед крапкою, але після знака питання чи знака оклику.

1. «На тебе чекають випробування і велика праця»,— сказав дідусь онукові.
«П»,— а.

2. «І що то воно у них за прикмета така?» — міркував хлопець (О. Соколовський).
«П?» — а.

3. «Ластівки вилітають — погоду обіцяють!» — каже народне прислів’я.
«П!» — а.

Алгоритм учнівського доведення № 2.

Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то після неї ставиться … або … чи … , а після них — … . Лапки закриваються перед … , але після … чи … . Слова автора пишуться з … літери.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення пунктуаційних умінь з теми

Відновлення речень з прямою мовою у зв’язному висловлюванні

Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення тексту. З’ясувати, що виражає заголовок — тему чи основну думку. Назвати учасників дії. Виписати речення з прямою мовою, розставивши розділові знаки. Пояснити їх уживання.

СТАРЕ ДОБРО ЗАБУВАЄТЬСЯ

Побачили Вовчика-братика ловці-молодці та й почали за ним гнатися. Вискочив Вовчик на дорогу. А дорогою йшов чоловік із мішком. Вовк до нього Дядечку, змилуйся, сховай мене в мішок. Змилувався чоловік, сховав Вовка в мішок. Надбігають ловці-молодці. Не бачив ти Вовчика-братика питають. Не бачив каже той. Вони й погнали далі. А що, пішли вже мої гонителі запитує Вовк. Пішли відповідає чоловік. Ну, тепер випусти мене просить Вовк.

Чоловік розв’язав мішок і випустив Вовчика-братика. Ну, чоловіче, тепер я тебе з’їм каже Вовк. Я тебе з такої біди врятував, а ти мене з’їсти хочеш кричить чоловік. А Вовк йому Се так у світі ведеться: старе добро забувається» (За І.Франком).

Як ви розумієте народний вислів Старе добро забувається.

Трансформація складних речень на речення з прямою мовою

Замінити подані речення на речення з прямою мовою. Накреслити схеми, пояснити розділові знаки (перші два речення — колективно, решта — за варіантами).

1) Недаремно говорять, що люди — ніби дзеркало.

2) За словами Шота Руставелі, розум, почуття і свідомість тісно пов’язані між собою.

Варіант 1.

1) Говорять у народі, що життя прожити — не поле перейти.

2) Ми часто запитуємо у себе, що таке щастя, і чіткої відповіді дати не можемо.

Варіант 2.

1) В. Сухомлинський в одному з листів до дочки писав, що любов — це вічна краса і сила людська.

2) Великий Платон сказав, що думки керують світом.

Усно перебудувати речення з прямою мовою так, щоб пряма мова стояла перед словами автора.

Знайти речення, узяті з усної народної творчості. З’ясувати їх жанр.

Сприймання й відтворення висловлювання з реченнями із прямою мовою

Прослухати текст. Визначити тип мовлення й основну думку висловлювання. Підготувати усний докладний переказ тексту, використовуючи речення з прямою мовою.

БАТЬКО Й ДІТИ

В одного чоловіка було сім синів. Між собою вони жили не до ладу: все сварились. Скільки разів батько наказував дітям, щоб жили вкупі. Але діти не слухали старого. Раз батько дуже заслаб; він знав, що після його смерті діти поділять хазяйство, розійдуться й будуть терпіти голод і холод. Щоб краще діти зрозуміли громадську силу і гуртову працю, слабий батько звелів принести віник. Діти принесли. Батько каже: «Зламайте його!» Як не ламали діти, та не переломили віника. Тоді батько розв’язав віник і по прутику переломив його весь. «Дивіться, діти! Отак і ви: як будете жити в згоді, ніхто вас не подужає; окремо ж кожного й абихто одоліє»,— промовив батько (Нар. творчість).

Трансформація складних речень на речення з прямою мовою. Перебудувати виділені складні речення на речення з прямою мовою. Накреслити схеми.

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Що називається прямою мовою?

2. Яку будову мають речення з прямою мовою?

3. Яка інтонація властива реченням з прямою мовою? З якою інтонацією вимовляється пряма мова. З якою — слова автора?

4. Які розділові знаки ставляться в реченнях з прямою мовою, якщо перед прямою мовою стоять слова автора?

5. Які розділові знаки ставляться в реченнях з прямою мовою, якщо пряма мова стоїть перед словами автора?

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти речення з прямою мовою за поданими схемами: 1) А: «П!» 2) А: «П». 3) «П?» — а. Одне з речень перебудувати у складне. Зробити його синтаксичний розбір.

2. Скласти невеликий твір на тему «Що я ціную у своїх друзях?». Свої міркування записати, дотримуючись будови роздуму (теза — аргументи — висновок).

ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *