УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Генералізація знань

1. Які стилі мовлення ви знаєте?

2. Назвати сферу використання й ознаки кожного стилю.

3. Розказати, які існують жанри публіцистичного стилю. Навести приклади.

4. Пригадати, за якими ознаками можна відрізнити текст публіцистичного стилю від текстів інших стилів.

5. Які стилі може поєднувати публіцистичний текст?

ІV. Колективна робота з текстом

Прочитати текст мовчки. Визначити його тему й основну думку. Поміркувати над інформацією, яку почерпнули з тексту. Що нового ви дізналися про морських тварин?

УВАГА, СКАТИ!

У Середземному та інших морях земної кулі водяться великі скати — гнюси. Стародавні греки добре знали цих риб. Їх особливо дивувало те, що вони могли вбивати свою здобич на відстані, зовсім не доторкаючись до неї. Називали іх за це «нарке», що значить «затьмарювати». Звідси походить сучасне слово «наркоз». Пізніше англійці запозичили латинську назву цих скатів — «торпедо» (який уражає), щоб дати назву підводному снарядові, який рухається з великою руйнівною силою.

Як же діє дивовижна зброя цього ската? Стародавні греки думали, що риби виділяли у воду якусь речовину, і тільки тоді, коли з’являлася здобич. Отрута діяла крізь шкіру, але для людини вона не була смертельною. Дотик до риби відчувався, як удар, рука мимоволі відсмикувалася. Римські лікарі вважали отруту ската дуже корисними ліками і широко використовували риб для лікування хвороб. Тварин відловлювали й утримували в морських садках.

Тільки порівняно недавно було розгадано таємницю скатів. Риби виявилися живими електростанціями, які могли створювати струм такої сили, що дрібні навколишні тварини гинули. Те, що римляни приписували дії отрути, насправді було електрикою. Власне електростанція — два електричних органи, які містяться з кожного боку тіла ската між грудним плавцем і головою.

Морська вода — хороший провідник електричного струму. Щоб електрична зброя діяла безвідмовно, немає потреби виробляти струм дуже високої напруги, як доводиться робити прісноводним електричним рибам, зате сила струму повинна бути великою. «Електростанція» великих скатів виробляє струм, що має до 60–220 В і силу до 60 А.

Скати використовують електрорецептори для пошуків здобичі. Від них не вислизне жодна рибина, навіть хитра камбала. Яким би захисним забарвленням вона не володіла, як би добре не вдавалося їй замаскуватися, зарившись у пісок, як би тихо вона не поводилася, скат її обов’язково знайде. Видає рибу дихання. Ні, не самі дихальні рухи, а електричні імпульси, які виникають у дихальних м’язах під час їх роботи. Електрочутливість скатів настільки велика, що вони не тільки можуть розшукувати камбалу, перебуваючи з нею в одному акваріумі, а й реагувати на риб в іншому акваріумі, навіть коли він знаходиться в сусідній кімнаті, або на іншому поверсі, тільки посудини мають бути з’єднані металевими провідниками.

Але цим, напевне, не обмежується значення «електростанцій» і електрорецепторів. Учені гадають, що риби використовують електросигнали для зв’язку одна з одною. Можливо, електричні команди дають можливість зграї риб виконувати злагоджені маневри (Б. Сергєєв, 361 сл.).

Лексична робота

Запам’ятати значення слів:

Електрорецептор — орган, що реагує на електричний струм; електрочутливість — чутливість до електричного струму; електроімпульс — короткочасний стрибок електричного струму; електросигнал — умовний знак, переданий за допомогою електричного струму; маневри — переміщення людей, предметів, зміна напряму їх руху.

Звернути увагу на значення виділених слів (гнюси — великі скати, наркоз — обезболювання, торпеда — підводний снаряд). У якому стилі вони вживаються?

Робота за змістом тексту

1. Поміркувати, що виражає заголовок: тему чи основну думку тексту.

3. Визначити основну ознаку висловлювання.

3. Зробити висновок про значення морської води.

4. Доповнити текст відомою вам інформацією про морських тварин.

Аналіз структури тексту, самостійне складання плану

1. Які стилі мовлення поєднано в тексті? Аргументувати відповідь.

2. Поділити текст на смислові частини. Переказати кожну частину.

3. Виписати ключові слова та словосполучення.

4. Скласти план і переказати весь текст.

Робота з пам’яткою

Пам’ятка до складання переказу

1. Прочитати уважно текст, визначити ознаки публіцистичного стилю мовлення.

2. Визначити тему й основну думку тексту.

3. Дібрати заголовок (якщо він відсутній).

4. З’ясувати значення незрозумілих слів.

5. Пояснити правопис і значення окремих слів, уживання розділових знаків.

6. Скласти план тексту.

7. Усно переказати текст за планом, дотримуючись ознак і вимог до висловлювань публіцистичного стилю.

V. Усне переказування тексту

Скласти усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю відповідно до плану.

VІІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію, що ви журналіст. Вам необхідно підготувати статтю в газету на тему «Жителі морських глибин». Скласти і записати висловлювання, дотримуючись логіки і послідовності викладення думок.

УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *