ВОЛТ ВІТМЕН. ЗВЕРНЕННЯ ДО ВІЛЬНОГО ВІРША (ВЕРЛІБРУ). «ПІСНЯ ПРО СЕБЕ», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Волт Вітмен. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе», зарубіжна література

Хід заняття Волт Вітмен. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе», зарубіжна література

Слово вчителя

«Література стає великою лише тоді, коли вона сприяє зростанню людських чеснот, нею послуговуються на благо мас, якщо завдяки їй люди розкриваються одне перед одним як брати»,- писав В. Вітмен. Поет вбачав свій обов’язок у тому, щоб обезсмертити кожну істоту, предмет, навіть найнезначніший. Захищаючи власну унікальність, він кидався в бій за унікальність іншої людини. І все це разом вело до обожнення життя як єдиної, неповторної цілісності. Осягнути вершини й глибини вітменівської поезії, її філософію ми спробуємо сьогодні на уроці.

III.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературний диктант

Коментар. Завдання виконують письмово; за кожну правильну відповідь — 1 бал; перевіряють у парах під керівництвом учителя.

 1. У який час та де жив і творив Волт Вітмен? (Друга половина XIX століття, у США)
 2. З якої родини походив? (Ремісників, батько-тесля)
 3. Яку освіту здобув? (Шкільну неповну)
 4. Назвіть три його основні професії. (Друкар, редактор, учитель)
 5. Як називається головна книга В. Вітмена? («Листя трави»)
 6. Скільки видань витримала ця книга? (Дев’ять)
 7. Ким вважали американці Вітмена? (Своїм пророком)
 8. Яке філософське вчення найбільше вплинуло на Вітмена? (Трансценденталізм)
 9. Який вірш Вітмен присвятив своєму кумирові — президенту Аврааму Лінкольну, відгукнувшись на його трагічну загибель? («О капітане мій, капітане!»)
 10. Яким віршовим розміром послуговувався Вітмен? (Верлібром)
 11. У чому полягала громадянська свідомість, гуманізм поета під час Громадянської війни у США? (Служив у військовому відомстві, допомагав у шпиталях, ризикуючи здоров’ям.)
 12. Коли Волт Вітмен зажив найгучнішої слави? (Коли поета вже не стало)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

«Листя трави» — єдина книга віршів американського поета Волта Вітмена, який прагнув писати для майбутнього. У збірці немає сюжету як такого, точніше, сюжет книжки — саме життя; людина і Всесвіт. Але всі вірші, що утворюють збірку, об’єднані ідеєю одвічного торжества людини. У найголовнішій поемі книжки, її композиційному стрижні — «Пісні про себе» — Вітмен з перших рядків проголошує:

Себе я прославляю, себе я оспівую,
І те, що приймаю я, приймете й ви,
Бо кожен атом, котрий належить мені,
Так само належить вам.
(Переклад Л. П. Герасимчук)

Л. П. Герасимчук — перекладач збірки Вітмена — так визначала характерні ознаки книжки: «Тема збірки — це сам Волт Вітмен; сюжет — людина і Всесвіт; ідея — одвічна неухильна перемога людини». «У мене є лише один центральний образ — узагальнена людська особистість, типізована через самого себе»,- писав Вітмен. Поетичне «Я» автора постійно перевтілюється в інших людей і навіть у явища природи, має узагальнювальний філософський характер.

2. Виразне читання уривків зі збірки В. Вітмена «Листя трави»

3. Словникова робота. Пояснення малознайомих слів за запитаннями учнів

4. Обмін враженнями від почутого

5. Евристична бесіда

 • Чому поет чує саме пісні, оглядаючи життя трудової Америки?
 • Як ви вважаєте, чи є краса у праці звичайних трударів?
 • Чи можна, на вашу думку, бути щасливим, не посідаючи помітного місця в суспільстві?
 • У чому, на погляд автора, полягає гармонія Всесвіту? Яку роль відіграє в ній людина?
 • Як поет пояснює, що таке «трава»? Чи поділяєте ви таку думку?

6. Самостійна робота. Складання тез за підручником (або за лекцією вчителя) про особливості поетичної творчості Вітмена

7. Висновки (запис у зошити)

Ознаки новаторства поезії В. Вітмена: поет відмовляється від традиційних розмірів, рим, звертається до астрофічного вірша, верлібра.

8. Аналіз віршу «пісня про себе» за планом

«Пісня про себе» як своєрідний поетичний маніфест В. Вітмена:

 • багатотемність поеми, космічна масштабність подій природного, соціального, духовного життя;
 • нове світобачення й особливості зображення людини у творі;
 • основна ідея поеми — духовне зростання особистості та людства;
 • традиції романтичної лірики та новаторство в поемі (тематика, мова, композиція, ритмодинаміка);
 • мовний експеримент;
 • введення до поеми астрофічного вірша та верлібру, своєрідних «каталогів» (довгих переліків предметів, явищ, понять);
 • відтворення незвичайними ритмами віршів складної музики життя.

9. Читання, зіставлення віршів В. Вітмена в українських перекладах В. Мисика, В. Коротича, Л. Герасимчук, М. Стріхи та ін.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Міні-дослідження

 • Прокоментуйте висловлювання В. Вітмена: «Читач завжди мусить брати на себе свою частку роботи — тією самою мірою, якою я виконую свою. Я прагну не стільки утвердити або ж розвинути ту чи ту тему, скільки ввести тебе, читачу, до атмосфери цієї теми, цієї думки, аби ти сам здійснив звідти свій політ».

3. Творчо-аналітична робота

 • Прочитайте вірш українського поета І. Драча, який зазнав впливу вітменівської поезії, й визначте, наскільки точно І. Драч зумів зрозуміти й відобразити його ж засобами особистість Вітмена.

Галька, гравій, граніт —
це розкришені зуби його.
ну, а ти ж бо стропила
крейдою хижо накреслюй,
І роби, і рубай, і ратуйся,
Уолтере, чортів огонь!
Так. це знов океан.
Ти лежиш око в око
Перед ним, неоговтаним,
Хижим теслею княжо лежиш,
То зірвешся, як смерч,
і женеш над замшілим потоком,
То безтямно регочеш —
і підошви лоскоче спориш.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять кілька уривків із поезій В. Вітмена (за бажанням), уміти аналізувати твори поета.

Волт Вітмен. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *