СИНОНІМІКА СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПОЛУЧНИКАМИ, БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СИНОНІМІКА СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПОЛУЧНИКАМИ, БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СИНОНІМІКА СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПОЛУЧНИКАМИ, БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Виконання системи практичних завдань творчого характеру, спрямованих на формування граматико-стилістичних умінь і навичок

Дослідження-трансформація простих речень у складні

Трансформувати за зразком прості речення у складні (складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові). Визначити смислові відношення між частинами складних речень.

Зразок

Просте реченняСкладносурядне реченняСкладнопідрядне реченняБезсполучникове складне речення
Після дощу яскраво зазеленіла озиминаПройшов дощ, і яскраво зазеленіла озиминаПісля того як пройшов дощ, яскраво зазеленіла озиминаПройшов дощ — яскраво зазеленіла озимина

1. Через розмиті дороги будівництво мосту припинено.

2. Раннього осіннього вечора йшов дощ.

3. Під час туристського походу хлопці й дівчата значно здружилися.

4. Через рік у нашому місті збудували новий залізничний вокзал.

Дослідити, чи змінюється зміст конструкцій у зв’язку з перебудовою їх.

З’ясувати, у сполучникових чи безсполучникових складних реченнях смислові відношення виражено яскравіше.

Дослідження-трансформація складносурядних речень у безсполучникові

Трансформувати подані складносурядні речення в безсполучникові. Записати, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити смислові відношення.

1. Місяць зійшов над морем, і скелі стали ближчими.

2. Фіолетові зморшки лягли на обличчя, і якась тепла турбота нахилила скелі над морем (З тв. М. Коцюбинського).

3. Першими покуштували картоплю іспанські моряки, а потім вона потрапила до Італії (І. Вихованець).

4. Тільки купави жовтіють на дзеркальній гладі сонного озера, й бринить на їхніх вічно юних пелюстках далека пісня вірності (В. Мірошниченко).

5. Море дедалі втрачало спокій, і чайки знімались із одиноких берегових скель (М. Коцюбинський).

Пояснити вживання коми в безсполучникових складних реченнях за допомогою пунктуаційних правил.

Методичний коментар. Безсполучникові складні речення, у яких уживається кома чи крапка з комою, як правило, синонімічні до складносурядних речень з єднальними чи протиставними сполучниками. Порівняйте: Степ мов палав під тим світлом, зв’ялена трава хилилася додолу (Панас Мирний).— Степ мов палав під тим світлом, а зв’ялена трава хилилася додолу.

Дослідження-моделювання

За поданими початками побудувати моделі: а) простого речення з однорідними членами; б) безсполучникового складного речення.

Зразок

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

1. Тиха хвиля озера влягається на теплий пісок, … .

2. Стоячи на березі, ловиш очима далеку лінію горизонту, … .

3. Сосни впереміш з березами і дубами підходять до самої води, … .

4. Вода у Світязі надзвичайно чиста, … .

5. Береги озера окреслено нечітко, … .

6. Озеро живиться тільки джерельною водою, … (За В. Мірошниченком).

Визначити, яким сполучниковим складним реченням синонімічні побудовані безсполучникові.

Якими синонімами можна замінити виділені слова? Чи зміниться при цьому зміст речень? (Горизонт — обрій, виднокрай, небосхил, крайнебо, небокрай. Чистий — прозорий, кришталевий, ясний).

Дослідження-трансформація складних сполучникових речень у безсполучникові (дослідницька робота в міні-групах)

Об’єднавшись у міні-групи, трансформувати подані складні сполучникові речення в безсполучникові. Записати змодельовані речення, уживаючи потрібний розділовий знак між частинами. Накреслити схеми.

Завдання для парних міні-груп

1. Ми прислухаємося до річки, і вона знову затріщала за верболозами (М. Стельмах).

2. Народ твердо вірив у те, що наполеглива праця на власній землі приносить не тільки багатство, а й задоволення та радість (Г. Тарасенко).

3. Геніальні твори Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Лесі Українки доводять, що українська мова є мовою великого й гордого народу (Б. Харчук).

4. Слова Київ, Русь, Україна з глибокою шанобою і гордістю промовляє кожний свідомий українець, бо виражають вони духовну близькість до землі своїх батьків, родоводу українського, його славної і водночас трагічної історії (Р. Радишевський).

5. Українці пишаються своєю рідною землею, бо вони споконвіку люблять і шанують батьківський край (Г. Тарасенко).

6. Змієві вали не дійшли до нас у своїй первозданній величі, бо від часу їх спорудження минуло майже дві з половиною тисячі літ (М. Федоренко).

Виразно прочитати записані безсполучникові складні речення. З’ясувати, яка інтонація властива цим синтаксичним конструкціям.

Методичний коментар. Безсполучникові складні речення, що виражають причину, синонімічні до складнопідрядних речень з підрядними обставинними причини.

Порівняйте:

Тільки сосна та дуби зберігають свій колір: вони шорсткі, стійкі, неподатливі, уміють протистояти будь-яким вітрам (Панас Мирний).

Тільки сосна та дуби зберігають свій колір, бо вони шорсткі, стійкі, неподатливі, уміють протистояти будь-яким вітрам.

Безсполучникові складні речення, яким характерні смислові відношення пояснення чи доповнення, синонімічні, як правило, до складнопідрядних речень з підрядними з’ясувальними.

Порівняйте:

У давнину вірили: райдуга — це ніби міст, зітканий із нев’янучих свіжих і пахучих квітів (О. Потапенко).

У давнину вірили, що райдуга — це ніби міст, зітканий із нев’янучих свіжих і пахучих квітів.

Завдання для непарних мікро-груп

1. Плеще веслами човен у морі, а з-під весел скачуть вогні, дрібні, маленькі, зелені (М. Коцюбинський).

2. Розумна людина завжди знайде спільну мову з іншою розумною людиною, а дурень ніколи не погодиться ні з розумним, ні з дурним (Аристотель).

3. Побачу цю ніжну, тремтливу вербу-красуню, і наринають світлі спогади дитинства (В. Скуратівський).

4. Озирнімося довкола — і ми побачимо безліч символічних позначень-застережень, закликів (Н. Бібік).

5. Минула хвилина — і сталося чудо (М. Коцюбинський).

6. Коли ворог вибивав з наших рук шаблю, тоді на зміну їй приходило слово, могутнє і гаряче (М. Горин).

Дослідити, яким трансформованим безсполучниковим складним реченням характерна інтонація зіставлення, а яким — інтонація зумовленості.

Методичний коментар. Безсполучникові складні речення, що виражають умову або час, синонімічні до складнопідрядних речень з підрядними обставинними.

Порівняйте:

Приїхали до лісу — зійшло сонце (Григорій Тютюнник). На столі лежить паляниця — буде продовження роду (В. Скуратівський).

Коли приїхали до лісу, зійшло сонце. Якщо на столі лежить паляниця, буде продовження роду.

Безсполучникові складні речення, яким характерні смислові відношення зіставлення чи протиставлення, синонімічні до складносурядних речень з протиставними сполучниками.

Порівняйте:

Кішки гризуться — мишам привілля (Нар. творчість).

Кішки гризуться, а мишам привілля.

Безсполучникові складні речення, яким характерні наслідкові відношення, можуть бути синонімічними до складнопідрядних речень з підрядними обставинними наслідку або до складносурядних речень з єднальними сполучниками.

Порівняйте:

Обізвався грибом — лізь у кіш (Нар. творчість).

Найменший шелест або стук — моє серце падає і завмирає.

Обізвався грибом, так що лізь у кіш.

Найменший шелест або стук — і моє серце падає і завмирає (М. Коцюбинський).

ІV. Удосконалення пунктуаційних умінь і навичок з теми Пунктуаційний практикум (самостійна робота)

Записати текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Виділити граматичні основи в безсполучникових складних реченнях. Накреслити схеми їх.

Людина все найдорожче увічнює у слові. З давніх-давен використовують слово не просто так воно показує культуру народу уславлює націю. Подумати лише із маленького слова народжується могутня мова. Безперечно вона бере свій початок зі слова мати найголовнішого й найріднішого в житті кожного.

Для когось багатство це гроші чи майно для інших рідна мова. Ми повинні збагачувати мову плекати її як мати своє дитя. Недарма кажуть пташок упізнають по піснях а людей по слову. Найкращий спосіб дібратися до серця людини сказати щось прекрасне. А образиш не чекай у відповідь доброго слова. Адже слово не горобець вилетить не спіймаєш. Треба берегти слово у великій українській мові як наші діди та прадіди. А не любиш рідного слова святих звуків дитинства не заслуговуєш на ім’я людини! (А. Чекаренко).

VІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: ви берете участь в обговоренні дискусійного питання щодо ролі слова в житті людини. Скласти невелику доповідь, проілюструвавши її прислів’ями і приказками у формі безсполучникових складних речень.

СИНОНІМІКА СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПОЛУЧНИКАМИ, БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *