ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Що таке синоніми? Яке значення вони мають?

Які різновиди лексико-стилістичних синонімів ви знаєте? Наведіть приклади.

До якого виду лексико-стилістичних синонімів належать подані нижче словосполучення? Уведіть їх у речення і поясніть стилістичний ефект.
Вільна неволенька, солодкий плач, слізна радість, надія рветься, захмарена блакить, ніжні погрози, щасливий смуток, мовчазна музика, безмовний крик, посріблені скроні.

ІV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Тренувальні вправи

Виразно прочитайте тексти. Які мовні стилістичні засоби забезпечують їх виразність? Поясніть розділові знаки.

Тихо звечоріється в полях.
Гасне в небі полум’я черлеве.
І веде додому сивий шлях,
І говорять сутінки до мене
(М. Братан)

Ходять ночі без словечка,
І дні не говорять,
Виллялися з відеречка
Із водою й зорі
(М. Вінграновський)

Робота в групах

 До кожного з наведених нижче дієслів підберіть по кілька відповідних синонімів, поданих у довідці. Складіть три речення з однією із груп синонімів, запишіть їх і підкресліть члени речення.

1. Тривати —2. Бурхливо —
Благати —Раптово —
Віднітися —Завжди —
Робитися —Всенародно —
Втручатися —Нишком —

Довідка. 1. Бовваніти, молити, чинитися, творитися, продовжуватися, маячити, встрявати, коїтися, тягнутися. 2. Несподівано, прилюдно, тишком-нишком, безнастанно, зненацька, буряно, вічно, враз, раптом, бурно, крадькома, привселюдно, потай, таємно, буйно, раз у раз, повсякчас.

Спишіть, замінюючи слово край синонімами, поданими в довідці. Який варіант, на вашу думку, більш виразний?

1. Відлітають журавлі в теплий край.
2. У нашому краю багато лісів.
3. Л існик жив десь на краю села.
4. Вода полилася через край склянки.
5. Добре грають наші футболісти, особливо правий край.
6. Повернувся в рідний край.

Довідка. Права сторона, в кінці, на батьківщину, вінце, місцевість, у вирій.

Лінгвістичне дослідження

Прочитайте текст. Знайдіть у ньому перифрастичні звороти (загальномовні, концептуальні, експресивно-смислові, функціонально-мовні, перифрази, переносне значення). Визначте їх стилістичну роль. Випишіть їх.

Про рибалок та рибальство написано безліч наукових статей, брошур і навіть монографій. Але гумористичних оповідань на цю вдячну і вічну (поки що) тему написано ще більше. Тому автор цього твору про лицарів гачка та наживки аж ніяк не ризикує, що його звинуватять у бажанні бути занадто вже оригінальним.
Не ризикує він і тим, що йому заінкримінують намір висміяти славне плем’я (Ю. Шанін).

V. Систематизація і узагальнення засвоєного матеріалу

Серед яких частин мови найчастіше зустрічаються лексико-стилістичні синоніми? Чим, по-вашому, це можна пояснити?

Перепишіть речення. Підкресліть синоніми. До якого виду вони належать? Яка їх стилістична роль? Поясніть розділові знаки.

1. Серед нашого народу, скажу вам, трапляються всякі прізвища — чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні.
2. Ми з вами знаємо, що значить кричати, що значить галасувати, лементувати — але те, що робиться, коли — гол! — цього описати не можна (Остап Вишня).
3. Срібнив крильми залітний голуб осінь І трепетно снував у небі кола, Мені на дзьобі промені носив… (В. Ткаченко).

VІІ. Домашнє завдання

Напишіть твір на тему «Чарівна зима», використовуючи лексико-стилістичні синоніми різних видів.

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *