ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ІМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників, українська мова

Хід заняття Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників, українська мова

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок. Яким постало у вашій уяві лисеня? Описати його усно.

Одного разу пастухи спіймали лисеня й принесли його до нас. Ми посадили звірка в порожню комору.

Лисеня було ще маленьке, усе сіре, мордочка темна, а хвостик на кінці біленький. Звірок забився в дальній куток комори й перелякано дивився на всі боки. Від жаху він навіть не кусався, коли ми його гладили, тільки притискував вуха й увесь тремтів.

Мама налила йому в мисочку молока, поставила тут же, поряд. Але переляканий звірок не став пити молоко. Тоді тато сказав, що лисеня треба залишити в спокої — нехай воно обдивиться, освоїться на новому місці.

Мені дуже не хотілося йти, але тато замкнув двері, і ми пішли додому. Був уже вечір, скоро всі лягли спати… (За Г. Скребицьким).

Виписати виділені іменники. Визначити спосіб творення кожного.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Колективне опрацювання таблиці

Розглянути таблицю.

усі уроки української мови 6 клас-189

Дати відповіді на подані нижче запитання.

1. Які способи творення іменників ви знаєте?

2. Від яких частин мови вони можуть утворюватися?

3. Назвати морфеми, які можуть використовуватися для творення іменників.

Коментар. Найчастіше іменники утворюються суфіксальним способом. За допомогою суфіксів творяться іменники з іншим значенням:

усі уроки української мови 6 клас-190

Найуживаніші суфікси: -тель, -аль, -ач, -ник, -ар, -ість, -изм, -инн(я), -енн(я).

В українській мові за допомогою деяких суфіксів утворюються іменники, що виражають наше ставлення до предмета — це суфікси зі зменшувально-пестливим значенням: -к, -ок, -очк(о), -ечк(о), -ечк(а), -ик, -оньк(о), -еньк, -ичк, -ищ, -юк, -уг, -иськ(а), -ак, -як, -ань.

VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

Виконання творчих завдань

Прочитати подані слова. Яким спільним значенням вони об’єднані? До слів дібрати спільнокореневі з суфіксами -ив(о), -ев(ий), що вказують на значення матеріалу або продукту праці.

Пекти, варити, молоти, морозити, мережити, плести, палити, прясти, місити, пити, топити.

З утвореними іменниками скласти по два словосполучення так, щоб у першому іменник виступав головним словом, а в другому — залежним.

Два-три словосполучення ввести в речення і записати їх. Визначити морфологічні ознаки використаних іменників.

Прочитати. Пояснити лексичне значення іменників. У разі потреби звернутися до тлумачного словника.

Дощ, школяр, заєць, стовп, хліб, дудар, комар, борт, жмут, прут, хімія, механіка, ботаніка, техніка, академія, логіка, проза.

Дібрати спільнокореневі іменники з суфіксами -ик, -ік, -їк, -чик. Записати утворені іменники, виділити орфограми у суфіксах.

Прочитати. Замінити подані словосполучення синонімічним словом-іменником.

1) Жінка, що пише вірші.

2) Людина, яка пише листа або адрес.

3) Людина, яка одержує листа або адрес.

4) Красива жінка.

5) Місце, де люди п’ють каву.

6) Мудра людина.

7) Місце громадського харчування.

8) Молодий хлопець.

Назвати спосіб творення кожного іменника.

Скласти 3—4 речення, використовуючи утворені іменники. Визначити їх синтаксичну роль.

Морфологічний розбір іменників

1. Ознайомлення з алгоритмом морфологічного аналізу іменника. (Див. додаток до уроку)

2. Вироблення навичок роботи з алгоритмом.

Списати і виділити словотворчі суфікси. Пояснити, які з них мають значення збільшеності, згрубілості, зневаги, зменшеності, пестливості.

Словечко, костомаха, днище, сонечко, квітонька, хлопчище, палиця, діжечка, травиця, зіллячко, собацюга, котик, ледацюга, розбишака.

Усно скласти речення з кожним іменником. Зробити морфологічний розбір 2—3 іменників на вибір.

VII. Самостійна робота із застосуванням прийому взаємоперевірки

Визначити спосіб творення кожного іменника.

Варіант 1. Діжечка, електростанція, сучасність, завірюха, ручище.

Варіант 2. Перевезення, паливо, новобудова, незнайомка, подорожник.

Виділений іменник увести в самостійно складене речення. Зробити морфологічний розбір цього іменника.

VIII. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Назвати способи творення іменників.

2. Що виражають суфікси при утворенні нових іменників?

3. Навести приклади іменників зі зменшено-пестливим значенням.

4. На що вказують суфікси -ищ, -уг(а), -ак (-як), -ань? Навести приклади.

5. Яка послідовність морфологічного розбору іменника?

X. Домашнє завдання

Скласти твір-мініатюру на одну з тем: «Мій домашній улюбленець», «Екскурсія в зоопарк», «Собака — друг людини», «Кумедна тваринка», використовуючи іменники, утворені різними способами. Зробити морфологічний розбір двох іменників.

Алгоритм морфологічного розбору іменника

усі уроки української мови 6 клас-192

Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *