ПРЯМА МОВА Й ДІАЛОГ. СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРЯМА МОВА Й ДІАЛОГ. СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРЯМА МОВА Й ДІАЛОГ. СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці

Бесіда за запитаннями з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів з теми «Пряма мова. Діалог»

1. Що спільного й відмінного мають у своїй будові речення з прямою мовою і діалог?

2. Які розділові знаки ставляться в реченнях з прямою мовою, при діалозі?

3. Запишіть схему репліки діалогу, що відповідає такій схемі реченню з прямою мовою «П?» — а.

IV. Виконання системи практичних завдань

Трансформація речень з прямою мовою у складні речення

Перебудувати речення з прямою мовою в речення з непрямою мовою. Визначити вид речень.

1) Сковорода навчав нащадків: «Будьте обачливими у виборі друзів».

2) Аристотель писав: «Дружба — найнеобхідніше для життя».

3) Далі він роз’яснював: « Дружба не тільки неоціненна, але й прекрасна».

4) Плутарх доводив: «Дружба не тільки додає втіхи й чарівності життю, але й зменшує страждання».

Коментар. Непряма мова — це чуже мовлення, уведене автором розповіді в текст у формі частини складного речення. Вона передає (але не дослівно) лише зміст чужого мовлення, не зберігаючи його лексичних особливостей, емоційного забарвлення.

Навести приклади пунктограм на вивчені правила в наведених вище реченнях.

Відтворення деформованого тексту шляхом уведення в нього потрібних за змістом слів

Прочитати текст. Відновити його, уставляючи необхідні за змістом дієслова з довідки в речення з прямою мовою. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки.
На баштан до діда Тараса прийшли троє онуків: Петрик, Івась і семирічний Тарасик. Пригощав дід онуків кавуном, динею, медом. На прощання дав по кавуну. Провів онуків, коли це чує, Тарасик … : Діду Тарасе! Що таке, Тарасику? … дідусь. Дозвольте нам одного кавуна вкрасти … онук.

Від несподіванки дід розгубився. Вже хотів нагримати на онуків. Та коли глянув на благальні очі Тарасика,— кашлянув і … суворо Дивіться мені, щоб не більше одного. І беріть, чи то крадіть он з того краю.

Совість не дозволила хлопчикам відплатити діду невдячністю. Але найсмачнішим здавався кавун, узятий без дозволу. От вони й … з проханням Дозвольте вкрасти (За В. Сухомлинським).

Довідка: запитати, сказати, гукати, звернутися, попросити.

Накреслити схеми речень з прямою мовою.

Зробити синтаксичний розбір речень з однорідними членами (за варіантами: варіант 1 — перше речення, варіант 2 — друге).

Творчий диктант на реконструювання монологічного тексту в діалогічний

Перебудувати поданий монологічний текст у діалог, уявивши ситуацію: ваш товариш запитує, а ви відповідаєте. Записати діалог, розставляючи потрібні розділові знаки.

Щоб записатись до бібліотеки, необхідно пред’явити учнівський квиток, заповнити формуляр. У ньому слід указати на прізвище, ім’я, по батькові, школу, клас. Після заповнення картки треба звернутися до чергового бібліотекаря для одержання читацького квитка. Читацький квиток дає право користуватись і бібліотекою, і читальною залою.

V. Самостійна робота творчого характеру

Ситуативне завдання на основі спеціально створеної мовленнєвої ситуації

Доповнити перелік дієслів, що використовуються в діалогах учителя та учнів на уроці.

Розгорніть, встаньте, скажіть, читайте, доповніть …

Робота в групах

Клас ділиться на три групи, кожна з яких вибирає одного учня для виконання творчого завдання. Після того як групи визначилися з вибором, учитель оголошує завдання: протягом трьох-чотирьох хвилин кожній групі необхідно допомогти одному учневі уявити себе вчителем української мови й літератури, який має перевірити, як клас засвоїв знання з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації» (дібрати систему запитань до учнів, пригадати етикетні норми та ін.). Два-три учні-експерти оцінюють роботу учасників за такими критеріями: уміння вести діалог, оригінальність, доцільність поставлених запитань до класу, уміння не лише ставити запитання, але й підтримувати процес спілкування за допомогою етикетних норм, послідовність, міміка і жести.

VII. Домашнє завдання

1. Скласти власний діалог на тему «У бібліотеці». З’ясувати вид діалогу, сферу його використання, співрозмовників.

2. Скласти повідомлення з теми «У чому цінність дружби?», використовуючи висловлювання відомих людей із першої вправи уроку на перебудову речень з прямою мовою в речення з непрямою мовою.

ПРЯМА МОВА Й ДІАЛОГ. СИСТЕМА ТВОРЧИХ ВПРАВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *