РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ Зі ЗВЕРТАННЯМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ Зі ЗВЕРТАННЯМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ Зі ЗВЕРТАННЯМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Спостереження над мовним матеріалом (колективна робота з текстом)

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок, який би виражав основну думку тексту.

СТЕП

Степе мій, урожайнику! Лежиш ти, повитий красою, шепочеш стиглим колосом! Скільки раз на рік ти міняєш свою оздобу? Навесні ти лежав чорнотілий, клубочився сизим маревом випарів… Напоєний вологою, наснажений сонцем, прийняв ти в лоно своє золотий засів. Потім зарум’янився, зазеленів першими сходами, а згодом обіслався ніжними килимами — ярицвітами. Аж згодом гойдав ти на собі хвилясту, зелену піну злаків, красувався срібним колосом, цвів сережками, клубочився золотим пилом квітування, половів хмарками і закипів золотим литвом повнозерного колосу. І ось ми прийшли на твій поклик. Твої недавні весняні сівачі стали женцями.

Яким же ти розкішним і багатим став, степе наш! Весело і любо засівати тебе хлібом, зодягати, прикрашати тебе зелом молодих лісів, напувати твої яри і вибалки срібноводдям ставків і озер. Любо тебе заквітувати голубим льоном, червоними квітами еспарцету, рожевими китичками конюшини… Весело обробляти тебе, бо горнешся ти, красеню, до сівачів, господарів своїх. Для них ти розквітаєш своєю красою, для них плодоносиш (За І. Цюпою).

Чи доводилося вам коли-небудь спостерігати за степом? Описати його усно.

Виписати речення зі звертаннями. Продовжити ряд виписаних речень власне складеними (3–4). Визначити роль звертань у реченнях.

З’ясувати, з якою метою автор використав у тексті різні за метою висловлювання речення.

До виділених слів дібрати синоніми.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Колективний аналіз схем

Розглянути схеми і скласти зв’язну розповідь про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

ul_8_9V. Виконання завдань творчого характеру

Дослідження-відновлення

Уставити замість крапок пропущені звертання, використовуючи слова з довідки. Прочитати виразно відновлену поезію. Поміркувати над задумом автора при створенні поданого висловлювання.

Славтесь в нашім житті, і …, і … , і … .
Славтесь в нашім житті, … .
Слався, … ,
Революцій повстання,
Хай це знають і внуки, і діти.
Слався, … , що квітує рясними садами.
Славтесь ви, … , що вас підносили із нами,
Слався, … ,
Молода і багата
Під ясними дощами й громами.
(За А. Малишком)

Довідка: дерева, ниво пожата, сонце, день наш світання, дорогі заповіти, земле моя, віти, городи.

Визначити вид звертань за будовою та спосіб їх вираження.

Назвати однорідні члени речення та з’ясувати їх стилістичну роль.

Лінгвістичне дослідження з прийомом взаємоперевірки

Переписати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкреслити звертання і підмети.

1. Грай моя пісне як вітер сей грає.

2. Слово моя ти єдиная зброя ми не повинні загинуть обоє (З тв. Лесі Українки).

3. І тут можна помилитись Марійко у своїх здібностях (О. Донченко).

4. Галю Риба вже прокинулась (Ю. Збанацький).

5. Спи дитинко сном міцним (М. Рильський).

6. Де ти фантазіє там радощі й весна.

7. Через тумани лихі, через велике горе ти світиш мені моя зоре (З тв. Лесі Українки).

Зробити фонетичний розбір виділених слів.

Назвати односкладні речення. Визначити їх вид.

Дослідження-трансформація

Перебудувати речення так, щоб іменники у називному відмінку (підмети) стали звертаннями.

1. Громадянин Іваненко гарно виступив на зборах.

2. Сонце ласкаве зігріває весняні сходи.

3. Брат поспішав до школи.

4. Ліси шумлять зеленими кронами дерев.

5. Трави забуяли після рясного дощу.

6. Чудова українська пісня завжди лунає на святах.

7. Мрії так часто супроводжують мене.

Записати трансформовані речення. Пояснити розділові знаки.

Зробити синтаксичний розбір другого речення.

Творче конструювання (за варіантами)

Скласти речення зі звертаннями, використовуючи подані фразеологізми.

Варіант 1: мати довгого язика, бути в добрій пригоді, довести до гріха, впиватися очима, мати серце з перцем.

Варіант 2: іти по гарячих слідах, як п’яте колесо до воза, з кам’яним лицем, витрішки ловити, не мати клепки.

Пояснити, у якому значення використано фразеологізми в побудованих реченнях.

Гра «Хто краще?»

Заслухати складені однокласниками речення і визначити найкращі (влучно використані фразеологізми).

VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Розказати про розділові знаки при звертанні. Навести приклади.

VІІІ. Домашнє завдання

Написати твір за поданим початком, використовуючи звертання.
Боже, як багато у світі краси! Яке небо! А Дніпро синій-синій, чистий. Брате мій Дніпре, батьку мій дорогий і прекрасний!

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ Зі ЗВЕРТАННЯМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *