ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної діяльності

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Довести його стильову належність. Дібрати заголовок у формі словосполучення. Визначити вставні слова. Поміркувати, яку роль вони відіграють у реченнях.

Кажуть, що українець співає цілий рік і цілий вік. Так, мабуть, нам від Бога дано. Було заборонено слово, письмо, щепили до нашої культури те, що їй зроду-віку невластиве. Але нація збереглася, безперечно, завдяки тому півмільйонному пісенному вінку, котрим була заквітчана Україна, єдина держава у світі, що має таку багату пісенну спадщину. На щастя, добрі, щирі, талановиті люди не перевелися серед нас.

Повірте, головне — це внутрішній світ людини, ось про нього і має писати література. Не описувати фізичні дії, а, можливо, душевні прояви, переживання, думки, навіть щось більше, але то вже, напевно, належить Богові. Отже, немає сірих непомітних людей, кожен має свою душу. У кожній душі — свій чутливий світ.

А український живопис! На щастя, збереглися в ньому національні мотиви, що підносять його над буденністю життя. Здається, а що тут такого — небо звичайне, дерева звичайні, садок звичайний. А щось таки бере за душу, судомить м’язи, заставляє надовго зупинитися перед полотном.

Отже, на такому трепетному і щемному почутті й виховується особистість. Дивна річ, що саме так народжується мудрість, щирість, ніжність — усе те, на чому стоїть сей світ (З журналу).

Дібрати синоніми до виділених слів.

Пояснити правопис слів зроду-віку, щось-таки. Навести власні приклади на подану орфограму.

Переказати текст, доповнюючи його власними міркуваннями про внутрішній світ людини та народження мудрості, щирості, ніжності. При переказуванні використати вставні слова.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями навчального матеріалу

Коментар. Вставними називаються слова, словосполучення або речення, граматично не зв’язані з членами речення. За допомогою вставних слів мовець виражає своє ставлення до того, що він повідомляє. Вони вимовляються з особливою інтонацією, яка полягає в пониженні голосу і більш швидкому проказуванні цих слів, словосполучень, речень порівняно з рештою слів речення. Вставні слова, словосполучення і речення не є членами речення: На щастя, дитина скоро заспокоїлась і затихла (Ю. Збанацький).

Робота з таблицею

Групи вставних слів і сполучень слів за значенням

Що виражаютьВставні слова і сполучення слівПриклади
1. Упевненість, невпевненість, сумнів, передбачення тощоБезумовно, безперечно, без сумніву, дійсно, звичайно, правда, певна річ, здається, певно, мабуть, видно, може, може бути, очевидно та ін.І я був неправий, звичайно (О. Довженко)
2. Емоційну оцінку повідомлюваного (радість, задоволення, жаль, здивування, незадоволення тощо)На радість, на щастя, на жаль, як на біду, як навмисне, на сором, дивна річ та ін.Шкода, ми втрачаємо прекрасного солдата (В. Собко)
3. Оцінку фактів з погляду їх звичайностіЯк водиться, як завжди, було, бувало та ін.Отак, бува, німі вітри ячать, гойдаючи небес ясну колиску (А. Малишко)
4. Вказівку на зв’язок думок, послідовність викладуПо-перше, по-друге, нарешті, зрештою, інакше кажучи, наприклад, проте, однак, навпаки, отже, таким чином, значить, виходить та ін.Ніжність, наприклад, описати математично не можна (В. Собко)
5. Вказівку на способи оформлення думок, на експресивний характер висловлюванняСловом, правду кажучи, сказати правду, признатися по правді, ніде правди діти, грубо висловлюючись та ін.Хоч, правду кажучи, юнак у душі не вважав спів за професію (І. Ле)
6. Вказівку на джерело повідомленняЗ погляду, на думку, за повідомленням, як кажуть, каже, мовляв, як відомо, як указано, по-твоєму, по-моєму, по-вашому та ін.На його думку, ситуація набуває загрозливого характеру (Ю. Бедзик)
7. Активізацію уваги слухача або читачаЗнаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійтеА завтра ж у мене, знаєш, важливі справи в місті (П. Жур)

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Лінгвістичне дослідження

Прочитати речення й виділити в них слова, що виражають ставлення мовця до висловленої думки. Які відтінки думок та почуттів вони виражають?

1. Напевне, день і ніч дивився б кіно (Ю. Збанацький).

2. Минуло, по суті, зовсім небагато часу, і людина здобула крила, піднялася в повітря, перетнула океани (О. Гончар).

3. Відомо, що розвитку творчих здібностей, безумовно, сприяють різні умови (В. Пекеліс).

4. І ти завжди, я сподіваюся, будеш чесною людиною, якій можна довірити найважливішу таємницю (О. Донченко).

5. Ти, мабуть, у світі нічого не боїшся (Марко Вовчок).

6. І якщо він хизується, що йому, мовляв, байдуже, то кривить душею, маскує невгасимий внутрішній біль (Ю. Збанацький).

7. Художня кінематографія існує, як відомо, на базі літератури, кінодраматургії, отже, висока якість фільмів обумовлюється передусім творчою повноцінністю сценаріїв (О. Довженко).

8. Пісня, здавалося, бриніла вже в ньому (М. Коцюбинський). 8. Кажуть, дні на полі — хліб у коморі (Нар. творчість).

Зробити синтаксичний розбір сьомого речення.

Дібрати кілька прислів’їв і приказок зі вставними словами або словосполученнями. Визначити їх роль у реченнях.

Увага! Вставні слова відіграють важливу роль у системі інших засобів структури тексту: повторів, інтонації, порядку слів, часток, вигуків, синонімів, що виражають різні модальні значення речення (тексту). Як і вставні слова, виділяються комами й слова так і ні, а також вигуки. Однак вони можуть уживатися і як самостійні речення.

Учитель звертає увагу на наступні речення.

1. Гей, над дорогою стоїть верба, дзвінкі дощові струни ловить (П. Тичина).

2. Чи є в світі така сила, щоб змагатись з нами сміла? (Нар. творчість).

3. Ні, з долі глузувати не годиться (Леся Українка). 4. Ой, як хочеться учитись (П. Тичина).

Творче завдання з прийомом взаємоперевірки

Скласти чотири пари речень, щоб в одних слова кажуть, чуєте, виходить, здавалося були вставними, а в інших ці самі слова виступали в ролі членів речення.

Зразок. Треба, виходить, іти на додаткове заняття з алгебри. — З класу виходить гарна дівчина.

Здійснити взаємоперевірку виконаного завдання.

Колективна робота з текстом

Прочитати текст мовчки. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок. Порівняти його із заголовками, дібраними однокласниками. Визначити кращий і записати його.

Дослідження впливу невагомості, безперечно, дадуть чимало нового науці. Для вчених важливо, наприклад, знати, як працюватиме людське серце після того, як космонавт довгий час перебував у невагомості, а потім на кораблі спускається на планету. Це допоможе згодом виробити спеціальні препарати, що регулюють роботу серця. Скажімо, космонавт знає, що завтра йому треба приземлитися. Отже, з невагомості він одразу потрапить в умови перевантажень. Його організм устиг відвикнути від ваги, і можуть статися серйозні ускладнення. Тому заздалегідь перед посадкою він прийме такий препарат, і серце буде готове до перевантажень (К. Земляк).

Визначити, які вставні слова виражають ознаку наукового стилю. Назвати вставні слова, що вказують на порядок думок, їх зв’язок.

З’ясувати орфограми у слові приземлитися. Дібрати до нього спільнокореневі слова. Скласти з ними 2–3 речення, використовуючи вставні слова.

Робота з деформованим висловлюванням

Відновити деформований зміст висловлювання, уставивши в нього найбільш вдалі вставні конструкції з дужок. Пояснити свій вибір.

Учених дуже цікавить, чому немає гранітної оболонки на дні океанів. (Може, можливо, мабуть) вона була розірвана у ті часи, коли величезний праматерик, з якого утворилися всі сучасні материки, розповзався по поверхні Землі?

А (може, можливо, мабуть), (як уважають деякі дослідники, на думку деяких дослідників, як думають деякі дослідники, як здається деяким дослідникам), якимсь небесним тілом, силами тяжіння від Землі було відірвано чималий шмат її поверхні й з нього утворився супутник Землі Місяць? (Може, можливо, мабуть), були й інші якісь причини. (Та так чи інакше, інакше кажучи, іншими словами), гранітної оболонки на дні океанів немає. Тут лежать базальти (За В. Уткіним).

З’ясувати лексичне значення виділеного слова, використовуючи тлумачний словник (базальт — вулканічна гірська порода щільної або дрібнозернистої будови переважно темного кольору).

Із другого речення виписати словосполучення і зробити їх синтаксичний розбір.

VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Що таке вставні слова?

2. Назвати групи вставних слів і сполучень слів за значенням?

3. Чи є членами речення вставні слова і сполучення слів?

4. Навести приклади пар речень, де в одному б вставне слово було членом речення, а в іншому — вставним словом.

5. Які інтонаційні особливості мають речення зі вставними словами? Навести приклади

VІІІ. Домашнє завдання

1. Дібрати з підручника хімії, фізики, геометрії або алгебри текст зі вставними словами і словосполученнями. Визначити, що вони виражають.

2. Скласти зв’язне висловлювання зі вставними словами та словосполученнями, що виражають:

варіант 1 — упевненість чи невпевненість, співчуття;

варіант 2 — можливість чи неможливість, висновок;

варіант 3 — радість чи сум, джерело повідомлення.

Схарактеризувати, якого значення надають тексту вжиті вставні слова та словосполучення.

ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *