ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ГРАМАТИЧНО-СМИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ГРАМАТИЧНО-СМИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ГРАМАТИЧНО-СМИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІ. Ознайомлення із темою, метою і завданнями уроку

Діалог є одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності, так само вміння створювати речення з прямою мовою є шляхом до успіху у людському спілкуванні. Отож ми сьогодні маємо змогу повторити, узагальнити та закріпити знання про пряму мову, її різновиди. Систематизувати навички розстановки розділових знаків у реченнях з прямою мовою, при діалогах.

IV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Лінгвістичний аналіз

Прочитайте виразно. Знайдіть пряму мову, слова автора. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Помандрував козаченько у чистеє поле, за ним біжить дівчинонька: «Вернися, соколе!» «Бідна моя головонька!» — зажурився соколонько.

2. »Мамо! — кличу я, ридаючи. — Хоч озвися! …» Все дарма! Чує плач мій на чужиноньці тільки ніченька німа.

Знайдіть речення, у якому пряма мова стоїть після слів автора. Перепишіть, поставте розділові знаки.

1. Закохався я і гину каже лицар (Леся Українка).

2. Вливайся, вливайся дитино, квапить мене мати (М. Стельмах).

3. І тихо-тихесенько я промовляла. Сон літньої ночі, мені тебе жаль (Леся Українка).

Знайдіть речення, в якому пряму мову вжито перед словами автора. Перепишіть, поставте розділові знаки.

1. Оцінювати чиєсь життя — це, мабуть найпростіше, сказала Лукія (О. Гончар).

2. Кума ж на цюю жалібную так каже кумові своєму сердешний куме! Ну й чому ти не прибіг до мене вранці (Л. Глібов).

3. Добридень, куме! Вовк гукає. Той спить, хто щастя має (Л. Глібов).

Знайдіть речення, в якому слова автора розривають пряму мову посеред речення (розділові знаки пропущено).

1. Правду ото в народі кажуть Не святі горшки ліплять (І. Цюпа).

2. Ех, сину, сину промовляє докірливо батько не кричи хоч ти на старого, бо так закричали мене за цей місяць — жить не хочеться! (Г. Косинка).

3. Як присягу підношу голос я Шипшини й пісні не віддам нікому (М. Рильський).

4. Дозвольте і мені, панове, річ держать тут обізвалася Лисиця (Л. Глібов).

Знайдіть речення, в якому слова автора охоплюють пряму мову (розділові знаки пропущено).

1. І сказав Богдан на Раді в місті Переяславі. І султан, і хан, і шляхта — вороги напасливі (П. Тичина).

2. Його непокоїло, коли діти на питання Яким ти хочеш вирости? Відповідали сміливим, хоробрим, дужим, але майже ніхто не говорив Чесним і добрим (І. Цюпа).

3. Загриміли гармати, заграли дзвони, а козаки ще дуже закричали Слава, Слава гетьманові Хмельницькому (П. Пангів).

Знайдіть речення з непрямою мовою.

1. У нашому краї все степ та степ несподівано, ні до кого не звертаючись, сказав веснянкуватий солдат (А. Шиян).

2. Богдан розсміявся: «Що ж я вам дам, коли маю тільки один пейзажний вірш, та ще про дощ» (М. Стельмах).

3. Дівчина грайливо запитала, а що, коли вона й справді лісова мавка (І. Цюпа).

Синтаксичний конструктор

Поставте при прямій мові (1) слова автора (2) в усіх можливих позиціях.

1. «Що таке людина, як подумаєш про це? Велика розумом людина, та не може осягнути вона всіх чудес землі».

2. Писав майже дев’ятсот років тому Володимир Мономах.

Накресліть схеми поданих речень.

1. «Ось тут заложимо оселю для себе і для тих купців, що сюди будуть приїжджати», — сказав найстарший Кий.

2. Аскольд і Дир побачили гарне місто над рікою, ввійшли до нього і сказали киянам: «Ми будемо у вас князювати, будемо вас боронити перед нападами чужих племен» (За А. Лотоцьким).

Пунктуаційний практикум

Розставте потрібні розділові знаки.

Говорять якось поляки запорожцям Ми от воюєм завжди за честь а ви за гроші. Чого кому бракує той за то воює відповідають козаки (Народна творчість).

Творча лабораторія

Складіть речення з прямою мовою за спроектованими схемами, скориставшись довідкою.

Схеми: 1. А: «П! П…» 2. «П, — а, — П. П!»

Довідка: екологія, природа, земля-мати, берегти, піклуватися, обов’язок, майбутнє, турбота, флора і фауна, краєвид, планета, катастрофи, задля власної користі, паростки добра.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Бесіда «Мікрофон»

1. У чому особливість речень з прямою мовою?

2. Які розділові знаки властиві реченням з прямою мовою?

3. Якими ознаками характеризуються речення з непрямою мовою?

4. Які інтонаційні особливості речень з прямою та непрямою мовою?

VII. Домашнє завдання

Складіть і записати невелику розповідь, відтворивши подану ситуацію і розв’язавши її по-своєму. Використати пряму мову чи діалог.

Ситуація. Тебе запрошено (другом чи подругою) на день народження. У пошуках квітів ти запізнюєшся на вказаний час. З’являєшся тоді, коли всі гості вже за столом…

ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ГРАМАТИЧНО-СМИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *