ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Тематична контрольна робота «Іменник як частина мови» (тестові завдання), українська мова

Хід заняття Тематична контрольна робота «Іменник як частина мови» (тестові завдання), українська мова

III. Актуалізація опорних знань

Дати відповіді на запитання:

1. Яка частина мови називається іменником?

2. На що вказує іменник, яке має значення?

3. Яку синтаксичну роль може виконувати іменник?

4. Які постійні й змінні ознаки має іменник?

5. З’ясувати особливості відмінювання іменників.

6. Як відрізнити іменники — назви істот від неістот? Навести приклади.

7. Як відрізнити загальні й власні назви іменників? Навести приклади.

8. Назвати правила вживання великої букви і лапок у власних назвах.

9. Розповісти про число іменників.

10. Навести приклади іменників, що мають форми тільки однини або тільки множини. Пояснити.

11. Розказати про поділ іменників на відміни. Навести приклади.

12. Які існують особливості творення іменників?

V. Виконання завдань тестового характеру за варіантами

Варіант 1

1. Продовжити речення: Морфологія — це:

а) словниковий склад мови;
б) розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови;
в) розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.

2. У якому рядку всі подані слова — іменники?

а) Залізо, віск, проміння, променіти, восковий;
б) рух, бігати, читати, завдання, радість;
в) звертання, синява, сміливість, радість, читання.

3. У якому рядку всі іменники — жіночого роду?

а) Соло, рагу, шасі, депо, таксі;
б) канікули, Суми, Чернівці, столи, друзі;
в) місіс, мадам, леді, путь, Беатріче.

4. У якому рядку всі спільнокореневі слова є іменниками?

а) Два, двійка, двоє, двоїтися, подвійний;
б) овоч, овочерізка, овочесховище, овочівник, овочівництво;
в) свіжий, свіжо, свіжість, свіжина, свіженький.

5. У якому рядку при написанні власних назв допущено помилку?

а) Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, газета Новий день, журнал Дніпро;
б) Академія наук України, журнал «Всесвіт», князь Володимир, Дніпро, Херсон;
в) Україна, Дунай, Чорне море, Будинок народної творчості, фабрика «Киянка».

6. Знайти рядок з іменниками спільного роду.

а) Сирота, сіромаха, бідолаха, нікчема, недотепа;
б) круча, груша, неволя, земля, душа;
в) вершина, весна, школа, ластівка, ялинка.

7. Скласти зв’язну розповідь у науковому стилі про іменник як частину мови (загальне значення, синтаксична роль, власні й загальні назви, правопис з великої літери, відміни іменників, відмінювання, особливості творення іменників).

Варіант 2

1. Продовжити речення: Частини мови — це:

а) слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням;
б) особливі групи слів, що характеризуються лексичним значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні;
в) запозичені з інших мов слова.

2. У якому рядку всі іменник належать до назв неістот?

а) Птах, листя, дерева, вітер, товариш;
б) книга, хата, ніж, одяг, осінь;
в) дощ, небо, ягоди, батько, мати.

3. У якому рядку всі іменники чоловічого роду?

а) Суддя, надія, земля, Ілля, гілля;
б) лоша, теля, зілля, дівча, круча;
в) дріб, край, кінь, біль, Сибір.

4. У якому рядку всі спільнокореневі слова є іменниками?

а) Береза, березень, березка, березник, березняк;
б) янтар, янтаревий, янтарний, янтарка, янтарно-жовтий;
в) музика, музикант, музикантка, музикознавець, музикантський.

5. У якому рядку при написанні власних назв допущено помилку?

а) Карпати, родина Коцюбинських, Марко Вовчок, Олекса Довбуш, ріка Південний Буг;
б) Азовське Море, Тарас Шевченко, Київ, Ярослав Мудрий, журнал Барвінок;
в) Кирило Кожум’яка, День Незалежності України, Петро Сагайдачний, сузір’я Скорпіона.

6. Знайти рядок з іменниками спільного роду.

а) Українка, волошка, черепаха, вежа, малина;
б) базіка, нероба, каліка, гультіпака, добряга;
в) селянка, вила, горобина, жнива, окуляри.

7. Скласти зв’язне висловлювання про підготовку до участі в олімпіаді, ураховуючи те, що на самостійне опрацювання вам задали повторити розділ «Іменник».

VIII. Домашнє завдання

Виписати з художнього твору уривок тексту-розповіді. Три-чотири іменники розібрати як частину мови. Зробити синтаксичний розбір одного речення.

Тематична контрольна робота «Іменник як частина мови» (тестові завдання), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *