ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ «ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Тематична атестація «Література Середньовіччя», зарубіжна література

Хід заняття Тематична атестація «Література Середньовіччя», зарубіжна література

I варіант

1 рівень

Теорія літератури (2 бали)

1) Дайте визначення газелі.

2) Що означає термін канцона?

2 рівень

Тест (3 бали)

1) Який поет є автором «Пісні про хліб і шовк»?
а) Рудакі;
б) Лі Бо;
в) Ду Фу.

2) Хто є засновником жанру рубаї?
а) Гафіз;
б) Рудакі;
в) Хайям.

3) Темами творчості провансальських трубадурів були:
а) оспівування кохання до Прекрасної Дами;
б) ностальгія за Батьківщиною;
в) прославлення рицарської доблесті.

4) Коли починає розвиватися лірика вагантів?
а) XII–XIII ст.;
б) X–XI ст.;
в) XIII–XIV ст.

5) Реальний історичний факт, покладений в основу «Пісні про Роланда» — це…
а) військові дії армії Карла Великого в Іспанії 778 р.;
б) засвоєння Іспанії Карлом Великим;
в) опір царя Сарагоси Марсілія війську Карла Великого.

6) У поемі Данте «Божественна комедія» великого значення надається:
а) числу 5;
б) числу 3;
в) числу 12.

3 рівень

Аналіз поетичного тексту

Проаналізуйте будь-який із запропонованих рубаї О. Хайяма.

* * *
Удивленья достойны поступки Творца!
Переполнены горечью наши сердца,
Мы уходим из этого мира, не зная,
Ни начала, ни смысла его, ни конца.

* * *
Этот ценный рубин — из особого здесь рудника;
Этот жемчуг единственный светит особой печатью.
И загадка любви непонятной полна благодатью,
И она для разгадки особого ждет языка.

* * *
Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла,
Словно пьяная ночь, беспросветно прошла.
Жизнь, мгновенье которой равно мирозданью,
Как меж пальцев песок, незаметно прошла!

* * *
Покоя мало, тягот не забыть,
Растут заботы, все мрачнее жить…
Хвала Творцу, что бед у нас хватает.
Хоть что-то не приходится просить.

4 рівень

Творче завдання (спільне для обох варіантів) (4 бали)

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

— «Граф Роланд — утілення найкращих рис середньовічного рицаря».

— «Мудрість рубаї Омара Хайяма».

— «Любов, що водить сонце й зорні стелі…» (за поетичними творами Середньовіччя).

II варіант

1 рівень

Теорія літератури

1) Дайте визначення рубаї.

2) Поясніть значення терміна сирвента.

2 рівень

Тести

1) Хто є автором поезії «Входжу в річку…»?
а) Гафіз;
б) Хайям;
в) Лі Бо.

2) Хто зробив найбільший внесок у розвиток жанру рубаї?
а) Рудакі;
б) Хайям;
в) Ду Фу.

3) Хто з провансальських трубадурів присвятив свою творчість графині
Триполітанській?
а) Бертран де Борн;
б) Турольд;
в) Джауфре Рюдель.

4) Де з’явилася лірика вагантів?
а) У Західній Європі;
б) в Азії;
в) у Східній Європі.

5) Граф Роланд має такі риси характеру:
а) сміливість, відданість;
б) гордість, самовпевненість;
в) покірність, обережність.

6) Образ лісу в «Божественній комедії» символізує:
а) шлях до Пекла;
б) страх героя;
в) гріховне життя.

3 рівень

Аналіз поетичного тексту

Проаналізуйте будь-який із запропонованих рубаї О. Хайяма.

* * *
Не сраженных тобой наповал в мире нет,
Кто бы разум при том не терял, в мире нет.
И хоть ты ни к кому не питаешь пристрастья,
Кто любви бы твоей не желал, в мире нет.

* * *
То облечет судьба меня в шелка,
То обдерет, как дольку чеснока,
Но об её капризах долго думать —
Так превратишься скоро в старика.

* * *
Сперва мой ум по небесам блуждал,
Скрижаль, калам, и рай, и ад искал.
Сказал мне Разум: «Рай и ад — с тобою,—
Все ты несешь в себе, чего алкал».

* * *
Коль можешь, не тужи о времени бегущем,
Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим.
Сокровища свои потрать, пока ты жив:
Ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим.

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про особливості доби Відродження.

Тематична атестація «Література Середньовіччя», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *