ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ «ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Тематична атестація «Література Середньовіччя», зарубіжна література

Хід заняття Тематична атестація «Література Середньовіччя», зарубіжна література

I варіант

1 рівень

Теорія літератури (2 бали)

1) Дайте визначення газелі.

2) Що означає термін канцона?

2 рівень

Тест (3 бали)

1) Який поет є автором «Пісні про хліб і шовк»?
а) Рудакі;
б) Лі Бо;
в) Ду Фу.

2) Хто є засновником жанру рубаї?
а) Гафіз;
б) Рудакі;
в) Хайям.

3) Темами творчості провансальських трубадурів були:
а) оспівування кохання до Прекрасної Дами;
б) ностальгія за Батьківщиною;
в) прославлення рицарської доблесті.

4) Коли починає розвиватися лірика вагантів?
а) XII–XIII ст.;
б) X–XI ст.;
в) XIII–XIV ст.

5) Реальний історичний факт, покладений в основу «Пісні про Роланда» — це…
а) військові дії армії Карла Великого в Іспанії 778 р.;
б) засвоєння Іспанії Карлом Великим;
в) опір царя Сарагоси Марсілія війську Карла Великого.

6) У поемі Данте «Божественна комедія» великого значення надається:
а) числу 5;
б) числу 3;
в) числу 12.

3 рівень

Аналіз поетичного тексту

Проаналізуйте будь-який із запропонованих рубаї О. Хайяма.

* * *
Удивленья достойны поступки Творца!
Переполнены горечью наши сердца,
Мы уходим из этого мира, не зная,
Ни начала, ни смысла его, ни конца.

* * *
Этот ценный рубин — из особого здесь рудника;
Этот жемчуг единственный светит особой печатью.
И загадка любви непонятной полна благодатью,
И она для разгадки особого ждет языка.

* * *
Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла,
Словно пьяная ночь, беспросветно прошла.
Жизнь, мгновенье которой равно мирозданью,
Как меж пальцев песок, незаметно прошла!

* * *
Покоя мало, тягот не забыть,
Растут заботы, все мрачнее жить…
Хвала Творцу, что бед у нас хватает.
Хоть что-то не приходится просить.

4 рівень

Творче завдання (спільне для обох варіантів) (4 бали)

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

— «Граф Роланд — утілення найкращих рис середньовічного рицаря».

— «Мудрість рубаї Омара Хайяма».

— «Любов, що водить сонце й зорні стелі…» (за поетичними творами Середньовіччя).

II варіант

1 рівень

Теорія літератури

1) Дайте визначення рубаї.

2) Поясніть значення терміна сирвента.

2 рівень

Тести

1) Хто є автором поезії «Входжу в річку…»?
а) Гафіз;
б) Хайям;
в) Лі Бо.

2) Хто зробив найбільший внесок у розвиток жанру рубаї?
а) Рудакі;
б) Хайям;
в) Ду Фу.

3) Хто з провансальських трубадурів присвятив свою творчість графині
Триполітанській?
а) Бертран де Борн;
б) Турольд;
в) Джауфре Рюдель.

4) Де з’явилася лірика вагантів?
а) У Західній Європі;
б) в Азії;
в) у Східній Європі.

5) Граф Роланд має такі риси характеру:
а) сміливість, відданість;
б) гордість, самовпевненість;
в) покірність, обережність.

6) Образ лісу в «Божественній комедії» символізує:
а) шлях до Пекла;
б) страх героя;
в) гріховне життя.

3 рівень

Аналіз поетичного тексту

Проаналізуйте будь-який із запропонованих рубаї О. Хайяма.

* * *
Не сраженных тобой наповал в мире нет,
Кто бы разум при том не терял, в мире нет.
И хоть ты ни к кому не питаешь пристрастья,
Кто любви бы твоей не желал, в мире нет.

* * *
То облечет судьба меня в шелка,
То обдерет, как дольку чеснока,
Но об её капризах долго думать —
Так превратишься скоро в старика.

* * *
Сперва мой ум по небесам блуждал,
Скрижаль, калам, и рай, и ад искал.
Сказал мне Разум: «Рай и ад — с тобою,—
Все ты несешь в себе, чего алкал».

* * *
Коль можешь, не тужи о времени бегущем,
Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим.
Сокровища свои потрать, пока ты жив:
Ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим.

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про особливості доби Відродження.

Тематична атестація «Література Середньовіччя», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література