ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ «ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ БАЙРОНА» І «ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ МІЦКЕВИЧА», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Тематична атестація «Життя та творчість Байрона» і «Життя та творчість Міцкевича», зарубіжна література

Хід заняття Тематична атестація «Життя та творчість Байрона» і «Життя та творчість Міцкевича», зарубіжна література

Варіант I

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть, у яких важливих історичних подіях брав участь Дж. Г. Байрон, перебуваючи в Греції:
а) став на бік народу, який захищав свою землю у війні з наполеонівською Францією;
б) допомагав у визвольній боротьбі грецького народу проти турецького поневолення;
в) брав участь у політичній боротьбі, ставши членом таємної організації карбонаріїв;
г) у своїх політичних промовах захищав інтереси простого народу, виступав проти закону про застосування смертної кари щодо повсталих робітників.

2. Укажіть, що уособлює ліричний герой творів Байрона:
а) думки і почуття самого автора;
б) почуття усієї лондонської аристократії;
в) мрії всього людства;
г) думки і настрої простого народу.

3. Укажіть, скільки років прожив Байрон:
а) 25 років;
б) 43 роки;
в) 57 років;
г) 36 років.

4. Укажіть, з чиїх творів Байрон запозичив ідею написання поеми «Мазепа»:
а) з творів Вольтера;
б) з фольклору;
в) з творів Пушкіна;
г) з історичних джерел.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть жанр поезії Міцкевича «Бахчисарай»:
а) балада;
б) елегія;
в) сонет;
г) станси.

6. Укажіть, яку державу називав Міцкевич своєю батьківщиною:
а) Польщу;
б) Литву;
в) Росію;
г) Австрію.

Завдання на встановлення відповідності

7. Установіть відповідність між творами та їх авторами.
а) Збірка «Книга пісень»;                    1) Дж. Байрон;
б) збірка «Кримські сонети»;           2) Г. Гейне;
в) «Крихітка Цахес»;                            3) А. Міцкевич;
г) «Мазепа»;                                              4) Е. Гофман.

Ключ (а2, б3, в4, г1)

Достатній рівень

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 бал)

8. Різновид лірики, поезія-роздум, де кожна строфа передає окрему думку або спостереження — це… (станси).

Завдання відкритої форми із розгорнутою відповіддю (2 бали)

9. На прикладі творів Е. Гофмана, Г. Гейне та А. Міцкевича поясність особливості романтичної літератури ХІХ ст.

Високий рівень

Завдання відкритої форми із розгорнутою відповіддю (2 бали)

10. Які риси притаманні романтичному герою?

Варіант II

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть, чим займався Дж. Г. Байрон, перебуваючи в Греції:
а) намагався допомогти грекам визволитись від турецького ярма;
б) займався видавництвом підпільної політичної літератури;
в) збирав добровольців для організації боротьби з Наполеоном;
г) вивчав фольклор та культуру Греції.

2. Укажіть назву першої збірки Байрона, під якою він поставив своє ім’я:
а) «Станси»;
б) «Передчуття»;
в) «Години дозвілля»;
г) «Спогади дитинства».

3. Укажіть, де пройшло дитинство Байрона:
а) у Лондоні;
б) у Парижі;
в) у Греції;
г) в Шотландії.

4. Укажіть, який вірш Байрона вважають останнім:
а) «Прометей»;
б) «Корсар»;
в) «В день мого тридцятишестиліття»;
г) «Паломництво Чайльд Гарольда».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

5. Позначте жанр твору Байрона «Мазепа»:
а) сонет;
б) поема;
в) елегія;
г) балада.

6. Укажіть, який факультет Віденського університету закінчив Міцкевич:
а) фізико-математичний;
б) історико-філологічний;
в) філологічний;
г) філософський.

Завдання на встановлення відповідності

7. Встановіть відповідність між творами та їх авторами.
а) «Корсар»;            1) Дж. Байрон;
б) «Буря»;                2) А. Міцкевич.
в) «Аю-Даг»;
г) «Мазепа».

Ключ (а, г 1; б, в 2)

Достатній рівень

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 бал)

8. Один із трьох жанрів літератури, в якому дійсність зображується через передачу почуттів, переживань, думок ліричного героя,— це … (лірика).

Завдання відкритої форми із розгорнутою відповіддю (2 бали)

9. Поясність, у чому відмінність літератури доби Просвітництва від літератури доби романтизму.

Високий рівень

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (2 бали)

10. Які риси притаманні байронічному герою?

III. Домашнє завдання

Повторити відомості про романтизм; для учнів-«біографів» — опрацювати етапи життя О. Пушкіна з використанням уривків поетичних творів.

Тематична атестація «Життя та творчість Байрона» і «Життя та творчість Міцкевича», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *