УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄПРИКМЕТНИК”. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄПРИКМЕТНИК”. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄПРИКМЕТНИК”. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Узагальнення й систематизація теоретичних положень з теми

Продовжити визначення.

1) Дієприкметником називається…

2) Дієприкметник, як і дієслово,…

3) Дієприкметник, як і прикметник,…

4) Дієприкметник разом із залежними словами…

5) Активні дієприкметники утворюються…

6) Пасивні дієприкметники утворюються…

7) У реченні дієприкметник виконує роль…

ІV. Виконання системи завдань і вправ на застосування вивчених правил з теми «Дієприкметник»

Лінгвістична гра «Хто швидше»

Утворити за поданим початком слова-дієприкметники.

Зач…, відг…, перев…, підн…, спис…, непідбіл…, посив…, зниж…

Довідка: зачинений, відгаданий, перевезений, піднесений, списаний, непідбілений, посивілий, знижений.

Визначити вид утворених дієприкметників.

Скласти 3–4 речення, використовуючи подані дієприкметники. Визначити їх синтаксичну роль. Зробити морфологічний розбір дієприкметників (усно).

Розподільний диктант з творчим завданням

Записати дієприкметники у дві колонки: у першу — активні, у другу — пасивні.

Знеможений, приречений, вміщений, пропахлий, чаруючий, спечений, знайдений, погаслий, захаращений, доспілий.

До кожного дієприкметника дібрати дієслово, від якого він утворений. Пояснити чергування приголосних звуків.

З’ясувати лексичне значення виділеного дієприкметника. Скласти із ним речення. Визначити синтаксичну роль. Зробити морфологічний розбір.

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок, який би відбивав тему тексту.

Дуб стоїть на околиці села самотиною. Налітаючий вітер починає лопотіти листям, наче бурчить, наче щось розповідає. Його розуміють білі гречки — до видноколу, розуміють горбаті поля, розуміє застаріла дорога, що стомлено виплескується з-поміж крайніх хат, та ще, мабуть, зрозуміло б блакитне небо, якби воно не було так далеко, якби воно нахилилося ближче.

Затихаючий дуб починає прислухатися. Чує, як важко й натруджено мовчить його коріння. Як воно тягне соки, як ті соки скроплюють його тіло. Чує, як зелено й глибоко дихає зело навколо, бачить, як соняшники жовтооко всміхаються, як гречки білим окропом бризнули, як жито котиться лагідною, коліноуклінною ріллею, як сокирки іскрами голубизни пропалюють, проймають його довірливий шепіт. А ген одвічні, глибинні струни бджіл, які працьовито напинаються в повітрі, а над будяками — жорсткувато-басовите зітхання джмелів, а ген білокриле летіння — мовчання метеликів, що красуються оранжево-чорними вогниками на крилах. Уночі дуб думає про зорі, які теж думають про нього. Він розуміє їхне золоте мовчання, їхнє крижане переблискування, він уже відкрив таємницю, чому Великий Віз перед світанням опускає донизу дишло, а чому Квочка збирає своїх зоряних курчат під крило. Він знає, де починається і куди веде струмениста течія Чумацького Шляху, де поділися оті мажари, горби, вози, котрі проїжджали мимо нього по степовій дорозі (Є. Гуцало).

Виписати дієприкметники. Зробити їх морфологічний розбір за алгоритмом.

АЛГОРИТМ
морфологічного розбору дієприкметника

16

Поміркувати, які речення можна перебудувати так, щоб у них з’явилися дієприкметники. Записати їх.

V. Підсумок

Відзначення досягнень учнів в оволодінні матеріалом з теми «Дієприкметник», їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час вивчення теми; окреслення перспектив щодо написання тематичної контрольної роботи.

VІ. Домашнє завдання

Скласти монологічне висловлювання на лінгвістичну тему, використовуючи теоретичний матеріал, що розглядався протягом вивчення розділу «Дієприкметник». Наводити приклади про красу природи. Дібрати заголовок у формі словосполучення.

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄПРИКМЕТНИК”. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *