АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВАс

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прочитайте групи слів. За яким принципом вони згруповані? Чим відрізняються синоніми і антоніми між собою? А що в них спільного?

Де-юре — формально, на папері — юридично. Схід — захід, минулий — майбутній, радіти — журитися.

ІV. Поглиблення та засвоєння знань, умінь і навичок

Матеріал для вчителя. Антоніми, як пари слів із протилежним значенням, бувають також загальномовні (щастя — горе, млявий — жвавий, хвалити — гудити, тихо — голосно, швидкий — повільний), контекстуальні (Бо що свої болі — пусте. Світове горе важке. Він надививсь на нього і вдома, і по світах (М. Коцюбинський).
Антоніми виконують стилістичні функції протиставлення та зіставлення (У щастя людського два рівних є крила: Троянди й виноград, красиве і корисне (М. Рильський), антонімічної іронії (Любить, як вовк порося).
Антоніми збагачують нашу мову, роблять її точною, образною і яскравою.

Перепишіть подані прислів’я та приказки. Знайдіть у них антоніми, поясніть їх стилістичне значення. До якої частини мови належать використані антоніми?

1. Молоде орля та вище старого літає.
2. Слова масні, а пироги пісні.
3. На чорній землі білий хліб родить.
4. Правда та кривда — як вогонь та вода.
5. Добре говорить, але зле робить.
6. Слухай тисячу разів, а говори один раз.

Крім однозвучних слів, що мають різне значення, тобто омонімів, у мові існують слова, близькі за звучанням, але різні за своїм значенням. Такі слова називаються паронімами. Наприклад: здравиця (заздравний тост) і здравниця (санаторій), ефектний (виразний) і ефективний (продуктивний).
Правильне слововживання паронімів забезпечує точність висловлювання.

Розкрийте дужки, вибираючи потрібне слово. Свій вибір обґрунтуйте. Запишіть речення.

1. Продавець розповів про правила і умови (ефектного, ефективного) використання кухонного комбайна.

2. Ця земельна (дільниця, ділянка) була передана дитячому будинку.

3. Порядок утворення (виборного, виборчого) округу визначається законами про вибори до відповідних органів.

V. Формування практичних умінь і навичок

Тренувальні вправи

За зразком доберіть і допишіть по 2–3 пари антонімів, які виражають такі поняття:

1. Простір: верх — низ, …
2. Час: день — ніч, …
3. Почуття: любов — ненависть, …
4. Явища природи, стан: холодно — тепло, …
5. Стан, діяльність людини: працює — відпочиває, …
6. Соціальні явища, становище людей: воля — рабство, …
7. Назви творів, заголовки: «Війна і мир!» (Л. Толстой).

Доберіть антоніми до іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складіть 4 речення (з антонімами із кожної названої частини мови) і запишіть. Яке стилістичне забарвлення надають мовленню антоніми?

1. Сила, перемога, північ, початок, розвиток, прогрес.
2. Хоробрий, далекий, похмурий, дорогий, широкий.
3. Брати, говорити, купити, радіти, молодіти, світати.
4. Широко, сухо, зранку, корисно, ясно, там, туди, рано.

Перепишіть речення. Підкресліть антоніми і визначте їх стилістичну роль. До яких частин мови вони відносяться?

1. Гнів і жаль, огонь і холод, несамовита радість і гірка туга разом охопила Петрове серце (Панас Мирний).
2. Одна гора високая, а другая низька… Одна мила далекая, а другая близька (Народна пісня).
3. Ні туди — ні сюди (Приказка).
4. Зерно і камінь, суша і вода достойні буть зображені в картині (А. Малишко).
5. Хто високо літає, той низько сідає (Народна творчість).

Виразно прочитайте прислів’я, приказки, жарти. Визначте в них приховане протиставлення, що створює іронію. Запишіть (на вибір) 2 речення, визначте їх вид.

1. Хороший, як Микитина свита навиворіт.
2. Такий добрий, що в ложці води втопив би.
3. Казав сліпий: «Побачимо!»
4. Вона співає, як муха в глечику.
5. Жалів яструб курку, доки всю обскуб.

Перекладіть українською мовою. Знайдіть антоніми, поясніть
їх стилістичну функцію.

ЦВЕТУТ БЕРЕЗКИ

Когда старые березы цветут и золотистые сережки скрывают от нас наверху уже раскрытые маленькие листы, внизу на молодых везде видишь ярко-зеленые листики величиной в дождевую каплю, но все-таки весь лес еще серый или шоколадный,— вот тогда встречается черемуха и поражает: до чего листья ее на сером кажутся большими и яркими (М. Пришвин).

Поясніть значення поданих співзвучних слів — паронімів. Складіть із ними 3–4 речення. Запишіть.

Авторитарний — авторитетний, адресант — адресат, видатний — відомий, запитання — питання, збірна — збірник — зібрання.

Пов’яжіть кожний прикметник із відповідним іменником, що в дужках. Як називаються близькі за звучанням, але різні за значенням слова?

1. Димовий, димний, димучий, димчастий (порох, труба, камінь, вулкан).
2. Водний, водянистий, водяний (чорнило, шлях, жук).
3. Діловий, діловитий (людина, розмова).
4. Особливий, особовий, особистий (присутність, займенник, випадок).

Перекладіть українською мовою. Перевірте за словником правильність вибору вами паронімів.

Домашний адрес — поздравительный адрес; военная кафедра — военный конфликт — воинские почести; дружеский визит — дружный коллектив; первоочередная задача — математические задачи; книжный магазин — книжные выражения; музыкальный слух — музыкальное училище — музыкальное общество.

VІ. Систематизація та узагальнення засвоєного матеріалу

Які слова називаються антонімами, паронімами?

Яку стилістичну роль вони виконують у мові та мовленні?

VІІ. Домашнє завдання

Підберіть 5–6 прислів’їв і приказок, в яких би використовувались антоніми. Як це впливає на стилістичне забарвлення прислів’їв і приказок?

Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть особливості паронімів.

1. До (реєстру, регістру) словника не входять стилістично замінені слова.
2. Номер, ім’я і тоннажність траулера занесені до більшості (реєстрів, регістрів) світу.
3. Встановлення газових лічильників стимулює (економічне, економне) витрачання газу.
4. Міжнародне право є незмінним інструментом організацій міжнародних економічних (відношень, стосунків).
5. Працівникові, який дістав виробничу травму, встановлено 45 % втрати (професіональної, професійної) працездатності.

АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *