ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ. «CONTRA SPEM SPERO!» — СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА «І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ», «І ТИ КОЛИСЬ БОРОЛАСЬ, МОВ ІЗРАЇЛЬ». ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА. «TO BE OR NOT TO BE?..», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ. «CONTRA SPEM SPERO!» — СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА «І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ», «І ТИ КОЛИСЬ БОРОЛАСЬ, МОВ ІЗРАЇЛЬ». ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА. «TO BE OR NOT TO BE?..», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Я честь віддам титану Прометею,
Що не творив своїх людей рабами,
Що просвітив не словом, а вогнем,
Боровся не в покорі, а завзято.
Леся Українка

ХІД ЗАНЯТТЯ ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ. «CONTRA SPEM SPERO!» — СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА «І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ», «І ТИ КОЛИСЬ БОРОЛАСЬ, МОВ ІЗРАЇЛЬ». ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА. «TO BE OR NOT TO BE?..», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

На попередньому уроці ми намагалися поринути у світ Лесі Українки через спогади, листи. Якою вона постала у вашій уяві людиною, дочкою, жінкою.

Леся Українка — представник шляхетної родини — чарівна жінка — любляча дочка й сестра — сильна духом…

У зошитах міститься узалальнювальна таблиця поетичних збірок поетеси. Отже, пригадаймо дати їх виходу.

Літературний диктант

· Назва першого Лесиного вірша.

· Рік виходу першої збірки Лесі Українки.

· 1899 р. вийшла збірка…

· Тематика циклу віршів «Подорож до моря».

· Свої вірші Леся Українка компонувала за… принципом.

· 1902 р. виходить збірка…

· Тематикою циклу віршів «Невольничі пісні» є…

· Крім віршів, Леся Українка писала.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми й мети

Говорячи про постать Лесі Українки, ми, в першу чергу, наголошуємо, що вона — вірна дочка свого народу. А підставою твердження є її громадянська лірика: пристрасна, гнівна, елегійна й світла одночасно.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

І. Франко, характеризуючи поезії Лесі Українки, писав, що поетеса росла дуже швидко. Якщо до цього часу «вона любувалася природою, витала в сфері якихсь абстрактних людських відносин і абстрактного патріотизму, відтепер вона почне пильніше придивлятися дійсному життю і тим реальним відносинам людської суспільності, на яких виростає і щоденне горе, і великі ідеальні змагання до свободи і рівності».

Наскільки Леся Українка палко любила свій народ, свій рідний край, наскільки уже в юності задумувалась над шляхами його історії, намагаючись взаємозв’язати минуле, сучасне, майбутнє, визначити місце людини у вирі переплетінь народних доль на історичних шляхах, свідчить одна з найсуб’єктивніших поезій цієї збірки «Contra spem spero!». Написаний 2 травня 1890 року, час надзвичайного загострення її хвороби, вірш звучить як гімн боротьбі за життя, за світло, за добро, вражає викінченістю, стрункістю форми, конкретністю думки, висловленої точно й афористично. Скільки щирості, життєвого вогню, любові до життя містить кожне слово!

1. Виразне читання поезії «Contra spem spero!»

2. Робота в групах

1-ша група. Досліджує ідейно-тематичний зміст вірша.

2-га група. Досліджує строфічну будову вірша і їх образисимволи строф.

3-тя група. Досліджує художні засоби вірша.

4-та група. Віршова форма твору.

Узагальнення

Провідною думкою поезії є вболівання за долю рідного народу, заперечення пасивного співчуття стражданням народу. Героїня вірша, поставивши питання про місце особистості в суспільному житті, відкидає думку про жалі й голосіння.

Хмари осінні, лихо, кора льодова, тьма сприймаються як символи не лише особистого лиха, а передусім всенародного, вселюдного, породженого суспільними умовами.

Уже в цьому вірші зачинається мотив, який, розвиваючись, пройде через усю творчість письменниці: людина стає сильною, коли збагне свій обов’язок, моральну відповідальність перед народом. Юна поетеса свій обов’язок вбачає в тому, щоб «сіять квітки на морозі», поливати їх гіркими сльозами доти, доки не розтане лід гніту і зла і не зійдуть квіти добра і щастя. Вона буде «на гору круту крем’яную» камінь важкий піднімати з веселою піснею на устах, буде шукати «зірку провідну, ясну владарку темних ночей»— і все це заради щастя вітчизни, людей.

Вірш побудований на антитезах, причому художні протиставлення звучать як крилаті, афористичні вислови.

У першій строфі цього вірша накреслена тема — поетеса жене геть жалі, які ввірвалися в молоде життя:

Гетьте, думи, ви хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?

Наступні сім строф утверджують волю до боротьби. Прийом поетичної градації (наростання настрою) дає можливість у кожній строфі вдаватися до нового підтвердження непохитності прийнятого рішення: «хочу крізь сльози сміятись», «на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки», «я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать», «я не дам свому серденьку спати». Остання строфа узагальнює настрій, увиразнює ідею, які послідовно розвивалися протягом усього твору:

Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!

Оптимізм ліричної героїні підкреслюється за допомогою епітетів. Щоб надати їм більшої значущості, авторка ставить їх у постпозицію відповідно до означуваного слова: «хмари осінні», «весна золота», «думи сумні», «сльози гіркі», «кора льодовая, міцна» та ін. Упевненості в діях ліричного героя надає внутрістрофічна анафора «буду сіять».

Вірш написаний анапестом, має перехресне римування й чоловічу риму.

3. Слово вчителя

До громадянсько-патріотичної лірики належить вірш «І ти колись боролась, мов Ізраїль».

1895–1896 роки, якими датовано «Невольничі пісні», дещо подібні до «трьох літ» у житті Т. Шевченка. У цю пору Леся Українка як громадянин і трибун народу заявляє:

Уста, що солодко співали й вимовляли
Солодкі речі або тихі жалі,
Тепер шиплять від лютості, і голос
Спотворився, неначе свист гадючий…

Виразне читання вірша «І ти колись боролась, мов Ізраїль».

Бесіда

  • До яких історичних подій звертається поетеса?
  • Яке значення надає Леся Українка постаті Б. Хмельницького у становленні України? (Прокоментуйте).
  • Прокоментуйте рядки: «І знов настав єгипетський полон, та не на чужій землі, а на нашій власній».
  • Кого змальовано в образі нового фараона? (Новим фараоном показано династію російських царів. Фараон не загинув у розлитому морі крові, зате у ньому загинуло все те, що зробив для України Хмельницький, а тому у вірші сказано, що в Чорнім морі потонув кінь та вершник).
  • Які біблійні мотиви використовує авторка?
  • Прокоментуйте рядки: «…чи довго ми будем блукати і шукати рідного краю на своїй землі?»
  • У кінці вірша письменниця ставить цілу низку риторичних запитань. Прокоментуйте їх.
  • Розкрийте символічний зміст образів Ізраїлю, Єгипту.
  • З якими творами співзвучні мотиви вірша «І ти колись боролась, мов Ізраїль»? У чому вони схожі?

4. Ідейно-художній аналіз поезії «І все-таки до тебе думка лине»

Друга збірка творів Лесі Українки («Думи і мрії») вийшла у Львові 1899 року. Порівняно з першою збіркою («На крилах пісень») ця книжка відзначається мистецькою і світоглядною зрілістю. Для письменниці це була пора напружених ідейних шукань, пора інтенсивної творчої праці, розквіту її поетичного таланту. На час виходу другої збірки вона була загальновизнаною першорядною поетичною силою на Україні. Адже частина вміщених у збірці творів уже друкувалася в періодиці й дістала високу оцінку літературної громадськості. І. Франко зазначає: «Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте»,— пише критик,—Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї слабосилої, хорої дівчини».

Виразне читання поезії

Самостійно визначте авторську позицію у вірші, дослідіть образи, засоби твору.

Узагальнення

Вірш «І все-таки до тебе думка лине» — це висновок, результат болючих роздумів авторки: хоч її батьківщина найнещасніша, сама занапащена, але для неї вона найдорожча, а свою любов до рідного краю можна виявити не сльозами, тільки ціною тривалої боротьби за волю, ціною крові, ціною навіть життя:

О, сліз таких вже вилито чимало,—
Країна ціла може в них втопитись;
Доволі вже їм литись,—
Що сльози там, де навіть крові мало!

Отже, з вірша видно, що корінні зміни в суспільному житті, соціальне й національне визволення народу може настати лише в наслідок рішучих дій.

5. Аналіз поезії «To be or not to be?..»

Своє розуміння поезії і як романтичної мрії, і як результату важкої, виснажливої праці Леся Українка розкриває у вірші «То be or not to be?..», написаного за мотивами гамлетівського монологу «Бути чи не бути?..». Але трагедія Гамлета тут переноситься в іншу площину — бути чи не бути поетом, якими шляхами йти до народу, як втілити свою мрію в живі, потрібні, зрозумілі людям образи. Автор не хоче вже нести мученицький вінець митця, який служить лише громаді, її думки пов’язані з романтичним пориванням до неба, високих зір, подалі від обов’язків на землі, тобто вона відходить чи не від усіх панівних на той час цінностей.

Завдання

· виразно прочитати поезію;

· визначити художні засоби;

· проаналізувати образ пущі в поезії «To be or not to be?», який відродився пізніше в драматичній поемі Лесі Українки «У пущі»;

· розглянути останні рядки твору.

Отже, розширюючи ідейно-тематичні горизонти української поезії, Леся Українка фокусує увагу на темі творчої праці. Вірш є підтвердженням того, що багатющий художній досвід поетеси тяжів до модерну.

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу

Лесю Українку, використовуючи перифраз, називають дочкою Прометея. Читаючи епіграф, чому вона асоціюється саме з цим образом?

Створіть образ героїні громадянської лірики поета.

V. Висновок

А якою ви уявляєте Лесю Українку як поета:

Леся Українка — свідома громадянка-українка — борець за свій народ — трибун свого народу — …

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника; вивчити вірш «Contra spem spero!» напам’ять; аналізувати громадянську лірику поетеси.

ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ. «CONTRA SPEM SPERO!» — СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА «І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ», «І ТИ КОЛИСЬ БОРОЛАСЬ, МОВ ІЗРАЇЛЬ». ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА. «TO BE OR NOT TO BE?..», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *